Lokalne informacje oraz ciekawe konkursy w jednym miejscu!

Prognoza pogody

Częstochowa - czwartek

Dziś jest 21 June 2018 - do końca roku pozostało 193 dni.

Imieniny obchodzą:

Wszystkiego najlepszego!

Następne dni

Przeciw bezdomności

Przeciw bezdomności

Partnerstwo lokalne na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie Gminy Miasta Częstochowy podpisano w piątek 9 marca - informuje  Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Partnerstwo jest formalnym, otwartym zrzeszeniem stron (partnerów) - przedstawicieli instytucji i jednostek sektora publicznego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej, które dążąc do realizacji celów, podejmują inicjatywę efektywnego współdziałania. Jest porozumieniem międzysektorowym.
- Dobrze, że są instytucje, organizacje pozarządowe, ludzie, na co dzień pomagający tym, którzy nie zawsze radzą sobie sami,  potrzebują wsparcia - powiedział podczas  podpisania dokumentu w Urzędzie Miasta zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak. - Sens partnerstwa to działać wspólnie.
Głównym obszarem działalności w ramach Partnerstwa jest podejmowanie wszelkiego rodzaju działań, aktywności i inicjatyw, których celem jest pomoc społeczna, edukacja, profilaktyka, ekonomia społeczna, wzmacnianie sił osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
Dokument podpisał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, a w imieniu Partnerów - ks. Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.
W Częstochowie Partnerstwo funkcjonuje od 2012 r. Podpisanie nowego dokumentu wynikało z potrzeby aktualizacji jego zapisów, zgodnie z kierunkami polityki społecznej miasta. Koordynowaniem działań partnerstwa zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Instytucje i organizacje deklarujące wolę przystąpienia do Partnerstwa realizują wspólnie założenia systemu polityki społecznej miasta  mające skutecznie przeciwdziałać bezdomności oraz łagodzić jego skutki.
Partnerstwo Lokalne stale podejmuje wobec bezdomnych działania o charakterze profilaktycznym i aktywizującym, a także interwencyjnym i osłonowym. Organizacje i instytucje współorganizują i współuczestniczą m.in. w realizacji Akcji „Termos” czy Akcji „Zima”, w ramach której w  miejsca niemieszkalne dostarczane są gorące posiłki. Angażują się w coroczne badanie liczby bezdomnych, które koordynuje MOPS, organizują zbiórki odzieży, obuwia, koców. W ramach partnerstwa prowadzony jest również całoroczny stały monitoring miejsc niemieszkalnych, w których przebywają bezdomni. Działania koncentrują się także na aktywizacji, profilaktyce i wsparciu osób w wychodzeniu z bezdomności.
Pierwsze Partnerstwo Lokalne na rzecz przeciwdziałania bezdomności powołano 16 października 2012 r. Powstało w oparciu o instytucje i organizacje działające w Częstochowie na rzecz bezdomnych w ramach realizowanego wówczas przez Gminę Miasto Częstochowa projektu pod nazwą Standardy w bezdomności – nowa jakość w latach 2012-2014.
Partnerzy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie Gminy Miasta Częstochowy to:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. POW 2, 42-217 Częstochowa
- Komenda Miejska Policji, ul. Popiełuszki 5, 42-217 Częstochowa
- Straż Miejska w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3, 42-202 Częstochowa
- Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego, ul. Śląska 8, 42-217 Częstochowa
- Powiatowy Urząd Pracy, ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Bialska 104/118, 42-218 Częstochowa
- Miejski Szpital Zespolony, ul. Mirowska 15, 42-202 Częstochowa
- Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, ul. Sikorskiego 78/80, 42-202 Częstochowa
- SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Kilińskiego 10, 42-202 Częstochowa
- Samorządowy Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej, ul. Legionów 50A, 42-202 Częstochowa
- Fundacja Integracji Społecznej FENIKS, ul. Legionów 21, 42-202 Częstochowa
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca”, ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa
- Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa
- Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Staszica 14, 42-202 Częstochowa
- Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, ul. Piłsudskiego 41/43, 42-202 Częstochowa
- PPiTU MONAR, ul. Ogrodowa 66, 42-202 Częstochowa
- Fundacja św. Barnaby, ul. Kisielewskiego 101/2, 42-215 Częstochowa
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Sponsor prognozy pogody
Witamy nowego mieszkańca

Dziś urodzili się...

 

 

Julek

 

Pola

 

Nasz skarb

10 maja o 10:40 urodził się nasz trzeci skarb. Jest śliczny i bardzo podobny do mamy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.

Uwaga! Objazd

Utrudnienia w komunikacji

 

Nowy odcinek DW 908
Do ruchu został dopuszczony nowy odcinek DW 908 – przedłużenie al. Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej. Kierowcy, piesi i rowerzyści mogą już z niego korzystać.

 

Całkowite zamknięcie ul. Żareckiej w Janowie

Zgodnie z informacją firmy DROG-BUD - wykonawcy robót na drodze wojewódzkiej na odcinku Janów-Żarki - od środy 4 kwietnia 2018 r.  całkowicie nieprzejezdna będzie ulica Żarecka w Janowie (od rynku w Janowie do początku muru w Złotym Potoku)

 

.Naprawy gwarancyjne

Rozpoczęto naprawy gwarancyjne związane z uszkodzeniami konstrukcji jezdni na odcinku I i II Alei oraz placu Biegańskiego - informuje Miejski Zarząd Dróg i Transportu. Będą się wiązać z utrudnieniami w ruchu. .
Ograniczenia w ruchu będą występowały do końca lipca tego roku.

 

Wyjątki w kursowaniu autobusów i tramwajów w 2018 roku
15 sierpnia (środa) – Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – rozkłady niedzielne
1 listopada (czwartek) – Wszystkich Świętych – rozkłady sobotnie
2 listopada (piątek) – piątek pomiędzy Świętem Wszystkich Świętych a weekendem – rozkłady sobotnie
24 grudnia (poniedziałek) – Wigilia – rozkłady sobotnie
25 grudnia (wtorek) – Święto Bożego Narodzenia – rozkłady niedzielne
26 grudnia (środa) – Święto Bożego Narodzenia – rozkłady niedzielne
31 grudnia (poniedziałek) – Sylwester – rozkłady sobotnie
Nocna weekendowa komunikacja autobusowa oprócz wszystkich weekendów, będzie kursowała w następujące noce:
Maj: z 1 na 2; z 2 na 3; z 3 na 4; z 31 na 1 czerwca
Listopad: z 1 na 2
Grudzień: z 23 na 24; z 24 na 25; z 25 na 26; z 30 na 31; z 31 na 1 stycznia 2019 r.

 

 

Pożegnania

Zmarł Marek Wojtasik

Nie żyje Marek Wojtasik, prezes zarządu (w l. 1992-2013) i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (w l. 2014-2018) „Społem” PSS „Jedność”, odznaczony za zasługi dla miasta Częstochowy, zm. 18 czerwca 2018, miał 69 lat. 

 

Zmarła Wanda Malko

Nie żyje Wanda Malko, dr nauk humanistycznych, znawczyni częstochowskiego życia muzycznego, długoletni pedagog Zespołu Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiego, wykładowca WSP i AJD w Częstochowie, przez pewien czas z-ca dyrektora Filharmonii Częstochowskiej i kierownik Częstochowskiego Towarzystwa Muzycznego, prelegentka licznych imprez muzycznych, uhonorowana m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Zmarła w nocy z 18 na 19 czerwca, miała 72 lata.

 

Zmarł Dariusz Fiuty

Nie żyje Dariusz Fiuty, dziennikarz związany m.in. z "Życiem Częstochowy", Dziennikiem Częstochowskim "24 Godziny", Radiem Fon, "Gazetą Częstochowską". Zmarł 13 czerwca 2018, miał 57 lat.

 

Zmarł Jacek Sipa


Nie żyje Jacek Sipa, długoletni dyrektor Przemysłowej Spółki Wodnej "Warta" w Częstochowie. Zmarł 7 czerwca 2018. Miał 83 lata.

 

Zmarła Jadwiga Szpakowicz-Nowakowska

Nie żyje Jadwiga Szpakowicz-Nowakowska, sybiraczka, zm. 10 czerwca 2018, miał  91 lat.

 

Zmarła Elżbieta Gonet


Nie żyje lek. med. Elżbieta Gonet, długoletni ordynator Oddziału Pediatrii Szpitala Górniczego w Blachowni. Zmarła 16 maja 2018, miała 81 lat.

 

Zmarł Andrzej Kwapisz


Nie żyje Andrzej Kwapisz. starosta częstochowski w l. 2006 – 2017, radny powiatu częstochowskiego w l. 1998 – 2002 oraz 2006 – 2018, członek Zarządu Powiatu  Częstochowskiego w l. 1998 – 2004, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Borownie w l. 1995 – 2000, długoletni działacz struktur wojewódzkich i powiatowych PSL. Zmarł w nocy z 1 na 2 maja 2018, miał 73 lata.