Lokalne informacje oraz ciekawe konkursy w jednym miejscu!

Prognoza pogody

Częstochowa - poniedziałek

Dziś jest 17 December 2018 - do końca roku pozostało 14 dni.

Imieniny obchodzą:

Wszystkiego najlepszego!

Następne dni

Środki unijne na 21 projektów

Środki unijne na 21 projektów

21 kolejnych samorządowych projektów związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii uzyskało dofinansowanie z Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. We wcześniejszym naborze unijne wsparcie otrzymało 12 tego typu projektów z miast, gmin i powiatów subregionu północnego województwa śląskiego.  Wszystkie 33 projekty to ok. 67 mln zł europejskiego dofinansowania - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 
Przyjęcie do realizacji w drugim naborze aż 21 wniosków z naszego subregionu to efekt zwiększenia puli na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Decyzję podjął Komitet Sterujący RIT złożony ze starostów powiatów częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego, prezydenta Częstochowy oraz burmistrzów Kłobucka i Myszkowa. Rekomendację przesunięcia środków na ten cel zatwierdził  Zarząd Województwa Śląskiego. 
Dotychczas w ramach wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych ze środków RPO WSL 2014-2020 wybrano w naszym subregionie ogółem do dofinansowania projekty na kwotę 341 mln zł, a podpisano już umowy o dofinansowanie na sumę 290 mln zł (stan na 18 maja 2018 r.). Chodzi oczywiście o dotychczasowe nabory i projekty możliwe do dofinansowania w ramach RIT (wydzielonej dla subregionu puli środków unijnych).
- Mamy - jako subregion - najwyższy odsetek już wybranych i zakontraktowanych projektów w województwie, jesteśmy też liderem wykorzystania RIT w skali kraju – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - To dowód dobrej współpracy między samorządowcami w subregionie oraz tego, że potrafimy efektywnie korzystać ze środków unijnych, na których rozdział mamy bezpośredni wpływ.
Nabory wniosków o dofinansowanie dla poddziałania „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, cieszyły się dużym zainteresowaniem samorządów z subregionu północnego. W dotychczasowych dwóch naborach łącznie w subregionie wybrano do dofinansowania 33 projekty na kwotę ok. 67 mln zł.
Częstochowa uzyskała dofinansowanie łącznie na 5 projektów - na kwotę prawie 36 mln zł, w tym na 3 w obecnym rozdaniu:
- I rozdanie - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie”, dofinansowanie - prawie 28,4 mln zł (11 obiektów - w trakcie realizacji)
- I rozdanie - „Termomodernizacja Sali Sportowej Częstochowianka przy ul. Rejtana 7c w Częstochowie” - ponad 1 mln zł (zadanie zrealizowane)
- II rozdanie - „Termomodernizacja Pływalni Krytej przy alei Niepodległości 20/22 w Częstochowie” - prawie 2,4 mln zł  (zadanie w trakcie realizacji, ale obecnie otrzymała zapewnienie dofinansowania do zwiększonego zakresu prac, inwestycja zakończy się po wakacjach);
- II rozdanie - „Termomodernizacja  obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie - etap II” - ponad 3,2 mln zł (będzie przeznaczone na inwestycje w SP 1, SP 41, SP 32)
- II rozdanie - projekt MPK Częstochowa  „Termomodernizacja budynku biurowca Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o. jako budynku przeznaczonego do obsługi pasażerów w zbiorowym transporcie publicznym w Częstochowie” - ponad 700 tys. zł.
*
Pozostałe projekty przyjęte do dofinansowania w ramach poddziałania 4.3.2, czyli w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej realizowane w powiatach, miastach i gminach subregionu (pierwszy i drugi nabór).
Z terenu powiatu częstochowskiego dofinansowanie uzyskało łącznie 13 projektów na kwotę prawie 15 mln zł, w tym:
* projekty powiatu ziemskiego częstochowskiego:
- „Termomodernizacja internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku” - ponad 1 mln zł
- „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lelowie” - prawie 1,4 mln zł
* projekt gminy Janów: 
- „Kompleksowa wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Janowie” - 335 tys. zł
* projekt Koniecpola:
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu” - prawie 2,3 mln zł
* projekty gminy Konopiska:
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)” - prawie 1,2 mln zł
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni)” - 230 tys. zł
* projekty gminy Lelów:
- „Termomodernizacja SP w Drochlinie” - ponad 500 tys. zł
- „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Podlesiu” - 330 tys. zł
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lelów” - ponad 1 mln zł
* projekt gminy Mstów:
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Mstów z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej” - ponad 2,1 mln zł
* projekt gminy Mykanów:
- „Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Subregionu Północnego - Gmina Mykanów” - 1,9 mln zł.
* projekt gminy Olsztyn:
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynki OSP w Zrębicach i Przymiłowicach” - prawie 1 mln zł
* projekt gminy Starcza:
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Starcza z wymianą źródeł ciepła” - ponad 1,5 mln zł.
W powiecie kłobuckim dofinansowano uzyskało łącznie 8 projektów na kwotę prawie 8 mln zł, w tym:
* projekt powiatu kłobuckiego:
- „Wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją sieci przesyłowej c.o. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku oraz budową magazynu paliwa (biomasy)” - prawie 1 mln zł.
* projekt Krzepic:
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury przy ul. Częstochowskiej 27 w Krzepicach” - prawie 1 mln zł
* projekt Kłobucka:
- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłobuck: Zespołu Szkół w Białej i Urzędu Miejskiego w Kłobucku” - ponad 1,8 mln zł
* projekt gminy Popów:
- „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II  przy ul. Szkolnej 8 w Zawadach” - 300 tys. zł.
* projekt gminy Wręczyca Wielka:
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Węglowicach” - prawie 1,6 mln zł
* projekt gminy Miedźno: 
- „Termomodernizacja zespołu budynków szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Miedźnie” - 1 mln zł
* projekt gminy Przystajń:
- „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa 6” - 300 tys. zł
* projekt gminy Lipie:
- „Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Parzymiechy i Albertów” - 1 mln zł.
W powiecie myszkowskim dofinansowanie uzyskało łącznie 7 projektów na kwotę ponad 8,4 mln zł, w tym:
* projekt powiatu myszkowskiego:
- „Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach” - prawie 2 mln zł
* projekt gminy Poraj:
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj - etap I (OSP)” - prawie 1 mln zł
* projekt Myszkowa: 
- „Termomodernizacja, wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Myszków” - ponad 3,7 mln zł
* projekty gminy i miasta Koziegłowy:
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice” - dofinansowanie w wysokości 750 tys. zł
- „Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Pińczyce - ul. Śląska”- 80 tys. zł
* projekt gminy Żarki:
- „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Żarki” - ponad 450 tys. zł
* projekt gminy Niegowa:
- „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie” - ponad 480 tys. zł.
W spotkaniu Komitetu Sterującego RIT z udziałem mediów uczestniczyli – obok prezydenta Częstochowy, która jest subregionalnym liderem, starostowie: częstochowski - Krzysztof Smela, myszkowski - Dariusz Lasecki, kłobucki –  Henryk Kiepura, a także burmistrzowie: Myszkowa – Włodzimierz Żak i Kłobucka – Jerzy Zakrzewski.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Sponsor prognozy pogody
Witamy nowego mieszkańca

Dziś urodzili się...

 

 

 

Julek

 

Pola

 

Nasz skarb

10 maja o 10:40 urodził się nasz trzeci skarb. Jest śliczny i bardzo podobny do mamy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.

Uwaga! Objazd

Utrudnienia w komunikacji

Powrót linii nr 15 na stałą trasę
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że w związku z zakończeniem remontu nawierzchni od poniedziałku 3 grudnia od godz. 9.00 na stałą trasę przez ul. Korkową wracają autobusy linii nr 15.
Przystanki WITAMINOWA i KUSOCIŃSKIEGO będą ponownie udostępnione do obsługi pasażerek i pasażerów.

 

Zmiany w organizacji ruchu przy dworcu Stradom

Od 22 listopada będzie obowiązywać czasowa organizacja ruchu na ul. Pułaskiego w rejonie dworca – informuje MZDiT. Zmiany wiążą się z pracami przy budowie centrum przesiadkowego.
W związku z realizacją zadania „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” od 22 listopada, od godz. 7.00, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na ul. Pułaskiego w rejonie dworca kolejowego Częstochowa-Stradom.
Będzie ona polegać na zamknięciu po jednym pasie ruchu (przyległym do pasa dzielącego) na każdej z jezdni.
Połączenie parkingu przy budynku dworca z ul. Pułaskiego będzie możliwe tylko na prawe skręty.

 

Czasowe utrudnienia w ruchu w Alejach
Na czasowe utrudnienia w ruchu w Alejach możemy się natknąć do 20 listopada – związane są z finalizacją prac gwarancyjnych. Dzień dłużej potrwa tam gruntowne oczyszczanie chodników i jezdni – informuje MZDiT.    
W ciągu alei Najświętszej Maryi Panny oraz w obrębie skrzyżowań alei z  przyległymi drogami możemy napotkać chwilowe utrudnienia w postaci zwężenia i wygrodzenia. Utrudnienia związane są z finalizacją prac gwarancyjnych i potrwają do 20 listopada.
Ponadto dobiegają końca roboty związane z gruntownym oczyszczaniem nawierzchni pasaży, chodników i jezdni w ciągu alei NMP – one także mogą generować czasowe niedogodności. Wspomniane prace zakończą się 21 listopada.

Utrudnienia w ruchu
W najbliższych dniach na niektórych częstochowskich drogach mogą występować utrudnienia w ruchu. Dotyczą one al. Jana Pawła II oraz  ulic Korkowej i Szczytowej.
* ALEJA JANA PAWŁA II
5 listopada rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej w al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Wilsona do al. Armii Krajowej. Roboty, oprócz budowy samej ścieżki i chodnika, obejmują przebudowę zatoki autobusowej. W związku z prowadzonymi pracami utrudnienia wystepują na jezdni w kierunku Ronda Trzech Krzyży.
* KORKOWA
Również od 5 listopada zamknięta jest ul. Korkowa, na odcinku od ul. Grzybowskiej do ul. Kusocińskiego. Utrudnienia związane są z przebudową ulicy.
* SZCZYTOWA
7 listopada rozpoczęły się prace związane z przebudową chodnika na ul. Szczytowej. Zakres robót obejmuje wykonanie obustronnego chodnika wraz z wjazdami. Ul. Szczytowa pozostanie zamknięta dla ruchu kołowego na czas prowadzenia robót.

 

Zmiany na linii nr 15

W związku z remontem nawierzchni autobusy tej linii nie będą kursować ulicą Korkową od skrzyżowania z ulicami Bór, Wypalanki i Grzybowską do pętli autobusowej. W obu kierunkach pojadą ulicami Wypalanki i Poselską do Korkowej – informuje MZDiT.
W związku z remontem nawierzchni od 5 listopada przez około 3 tygodnie nie będzie możliwy przejazd autobusów linii nr 15 ulicą Korkową od skrzyżowania z ulicami Bór, Wypalanki i Grzybowską do pętli autobusowej KORKOWA.
W związku z tym autobusy linii 15 będą kursować w obu kierunkach tak jak linia nr 20, przez ulice Wypalanki i Poselską do Korkowej.
Przystanki WITAMINOWA i KUSOCIŃSKIEGO na czas remontu zostają w obu kierunkach zawieszone.
Na trasie objazdu obsługa pasażerek i pasażerów obowiązuje na wszystkich przystankach.

 

 

Wyjątki w kursowaniu autobusów i tramwajów w 2018 roku
24 grudnia (poniedziałek) – Wigilia – rozkłady sobotnie
25 grudnia (wtorek) – Święto Bożego Narodzenia – rozkłady niedzielne
26 grudnia (środa) – Święto Bożego Narodzenia – rozkłady niedzielne
31 grudnia (poniedziałek) – Sylwester – rozkłady sobotnie
Nocna weekendowa komunikacja autobusowa oprócz wszystkich weekendów, będzie kursowała w następujące noce:
Grudzień: z 23 na 24; z 24 na 25; z 25 na 26; z 30 na 31; z 31 na 1 stycznia 2019 r.

 

 

Pożegnania

Zmarł Janusz Seńczuk


Nie żyje Janusz Seńczuk, były zawodnik Skry Częstochowa.
Lwowianin, którego losy rzuciły na Śląsk, rozpoczął swoją przygodę z piłką nożną w Bytomiu - wspomina Seńczuka portal cz-pilka.pl. - W połowie lat pięćdziesiątych przybył d Częstochowy  izwiązał sie z tutejszą Skrą. Pracował na stanowisku kieowniczym w zakładach Warta i studiował w częstochowskiej Politechnice. Pod koniec lat sześćdziesiątych został oddelegowany do łódzkiego Zjednoczenia, a stamtąd do Wałbrzycha, gdzie osiadł na stałe. Był prezesem wałbrzyskiej Fabryki Wkładów Odzieżowych Camela i przdwodniczącym Sudeckiego Związku  Pracodawców. Często pojawiał się w Częstochowie i aktywnie uczestniczył w działalności Klubu Seniora Skry.
Janusz Seńczuk zmarł 7 grudnia 2018 w Wałbrzychu, miał 85 lat.

 

Zmarł Zbigniew Chmielewski


Nie żyje Zbigniew Chmielewski, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy I kadencji (1990-1994), Przewodniczący Zespołu Miejskiego ds. Organizacji VI Światowego Dnia Młodzieży i wizyty papieża Jana Pawła II w Częstochowie (1991), długoletni pracownik Urzędu Miasta Częstochowy,  długololetni członek częstochowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (m.in. jego wiceprezes), współzałożyciel Ligi Miejskiej w Częstochowie, absolwent LO im. H. Sienkiewicza i Politechniki Częstochowskiej. Miał 82 lata. 

 

Zmarła Małgorzata Puchalska-Dobosz


Nie żyje dr Małgorzata Puchalska-Dobosz, chirurg radiolog. Zmarła 5 grudnia 2018, miała 64 lata

 

Zmarł Ireneusz Bajor


Nie żyje Ireneusz Bajor, przedsiębiorca w branży gastronomicznej. Zmarł 29 listopada  2018

 

 

Zmarł Andrzej Jamza

Nie żyje Andrzej Jamza, stomatolog. Zmarł 16 listopada 2018, miał 74 lata.

 

Zmarł Marian Pruciak

Nie żyje Marian Pruciak, długoletni mistrz krawiecki. Zmarł 19 listopada 2018, miał 87 lat