Lokalne informacje oraz ciekawe konkursy w jednym miejscu!

Prognoza pogody

Częstochowa - poniedziałek

Dziś jest 25 June 2018 - do końca roku pozostało 190 dni.

Imieniny obchodzą:

Wszystkiego najlepszego!

Następne dni

Promocja rodzicielstwa zastępczego

Promocja rodzicielstwa zastępczego

W sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się XII konferencja „Moje Serce Dało Ci Dom” organizowana z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Częstochowskich Dni Rodziny - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Stowarzyszenie "Dla Rodziny" spotkanie było okazją do dyskusji o pieczy zastępczej w mieście oraz do wyróżnienia tych, którzy tę pieczę sprawują. Całość adresowana była do rodziców zastępczych i przedstawicieli instytucji w obszarze wspierania rodziny. Celem, podobnie jak podczas poprzednich edycji, była integracja rodzin zastępczych i podkreślenie ich roli. 
- Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna jest rodzina, szczególnie dla najmłodszych. Dlatego tak ważną misję mają Państwo – rodzice zastępczy. Nigdy dość wyrazów uznania, podziwu i szacunku dla tego wysiłku, szczególnie w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego, w Państwa święto – mówił do uczestników prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
Podczas konferencji tradycyjnie wręczono statuetki "Anioły Rodzicielstwa Zastępczego". 5 wyróżnień to symbol uznania dla wszystkich rodziców zastępczych za ich codzienne starania. To dzięki nim dzieci, które z różnych względów nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych, mają zapewnione wsparcie, ciepło i miłość, są bezwarunkowo akceptowane, a ich potrzeba przynależności i bliskości jest zaspokojona.
Pieczę zastępczą dzielimy na instytucjonalną i rodzinną. W Częstochowie piecza instytucjonalna obejmuje 13 placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym 3 typu rodzinnego. Przebywa w niej ogółem 144 dzieci, z czego 139 to dzieci z Częstochowy (pozostałe z innych powiatów). Choć instytucje działają bardzo dobrze, priorytetem jest, by dzieci trafiały do pieczy rodzinnej. Ustawa „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” nakłada obowiązek, by wszystkie dzieci do 10. roku życia trafiały do rodzinnych form pieczy zastępczej.
Piecza rodzinna daje dzieciom opiekę i oparcie, równocześnie (podobnie jak w przypadku pieczy instytucjonalnej) dzieci mają możliwość powrotu do rodziny biologicznej, jeśli ta wykaże się zdolnością do ponownej opieki. Dzieje się tak często, choć niektóre dzieci w rodzinie zastępczej wychowuje się do pełnoletności i dalej.
Są 4 rodzaje rodzinnej pieczy zastępczej – rodziny spokrewnione, rodziny niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe, rodzinne domy dziecka. Obecnie mamy w Częstochowie 273 form rodzinnej pieczy zastępczej, w których przebywa 383 dzieci (11 rodzin zastępczych zawodowych i 3 rodzinne domy dziecka). Kolejne rodziny przygotowują się do pełnienia funkcji rodziców zastępczych. Rodziny spokrewnione są tworzone dla konkretnego dziecka przez osoby z najbliższej rodziny, a więc są sprzyjające warunki, by dzieckiem zajął się ktoś z jego otoczenia. Podobnie jest z rodzinami niezawodowymi. Najbardziej poszukiwani są rodzice zawodowi oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Zapewniają opiekę i dają wsparcie dzieciom, których krewni bądź osoby bliskie nie mogą zostać rodzicami zastępczymi.
W Częstochowie sukcesywnie spada ilość dzieci trafiających do placówek opiekuńczo-wychowawczych na rzecz zwiększania opieki w rodzinach zastępczych oraz pozostawania dzieci u rodziców naturalnych w wyniku intensywnej pracy choćby asystentów rodziny. Wciąż brakuje rodzin zastępczych. Bycie rodzicem zastępczym to nie tylko możliwość realizacji zawodowej (rodzic zastępczy zawodowy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka otrzymuje wynagrodzenie), ale także możliwość samorealizacji i ofiarowania wsparcia, serca dzieciom w bardzo trudnej sytuacji.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Sponsor prognozy pogody
Witamy nowego mieszkańca

Dziś urodzili się...

 

 

Julek

 

Pola

 

Nasz skarb

10 maja o 10:40 urodził się nasz trzeci skarb. Jest śliczny i bardzo podobny do mamy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.

Uwaga! Objazd

Utrudnienia w komunikacji

 

Nowy odcinek DW 908
Do ruchu został dopuszczony nowy odcinek DW 908 – przedłużenie al. Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej. Kierowcy, piesi i rowerzyści mogą już z niego korzystać.

 

Całkowite zamknięcie ul. Żareckiej w Janowie

Zgodnie z informacją firmy DROG-BUD - wykonawcy robót na drodze wojewódzkiej na odcinku Janów-Żarki - od środy 4 kwietnia 2018 r.  całkowicie nieprzejezdna będzie ulica Żarecka w Janowie (od rynku w Janowie do początku muru w Złotym Potoku)

 

.Naprawy gwarancyjne

Rozpoczęto naprawy gwarancyjne związane z uszkodzeniami konstrukcji jezdni na odcinku I i II Alei oraz placu Biegańskiego - informuje Miejski Zarząd Dróg i Transportu. Będą się wiązać z utrudnieniami w ruchu. .
Ograniczenia w ruchu będą występowały do końca lipca tego roku.

 

Wyjątki w kursowaniu autobusów i tramwajów w 2018 roku
15 sierpnia (środa) – Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – rozkłady niedzielne
1 listopada (czwartek) – Wszystkich Świętych – rozkłady sobotnie
2 listopada (piątek) – piątek pomiędzy Świętem Wszystkich Świętych a weekendem – rozkłady sobotnie
24 grudnia (poniedziałek) – Wigilia – rozkłady sobotnie
25 grudnia (wtorek) – Święto Bożego Narodzenia – rozkłady niedzielne
26 grudnia (środa) – Święto Bożego Narodzenia – rozkłady niedzielne
31 grudnia (poniedziałek) – Sylwester – rozkłady sobotnie
Nocna weekendowa komunikacja autobusowa oprócz wszystkich weekendów, będzie kursowała w następujące noce:
Maj: z 1 na 2; z 2 na 3; z 3 na 4; z 31 na 1 czerwca
Listopad: z 1 na 2
Grudzień: z 23 na 24; z 24 na 25; z 25 na 26; z 30 na 31; z 31 na 1 stycznia 2019 r.

 

 

Pożegnania

Zmarł Marek Wojtasik

Nie żyje Marek Wojtasik, prezes zarządu (w l. 1992-2013) i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (w l. 2014-2018) „Społem” PSS „Jedność”, odznaczony za zasługi dla miasta Częstochowy, zm. 18 czerwca 2018, miał 69 lat. 

 

Zmarła Wanda Malko

Nie żyje Wanda Malko, dr nauk humanistycznych, znawczyni częstochowskiego życia muzycznego, długoletni pedagog Zespołu Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiego, wykładowca WSP i AJD w Częstochowie, przez pewien czas z-ca dyrektora Filharmonii Częstochowskiej i kierownik Częstochowskiego Towarzystwa Muzycznego, prelegentka licznych imprez muzycznych, uhonorowana m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Zmarła w nocy z 18 na 19 czerwca, miała 72 lata.

 

Zmarł Dariusz Fiuty

Nie żyje Dariusz Fiuty, dziennikarz związany m.in. z "Życiem Częstochowy", Dziennikiem Częstochowskim "24 Godziny", Radiem Fon, "Gazetą Częstochowską". Zmarł 13 czerwca 2018, miał 57 lat.

 

Zmarł Jacek Sipa


Nie żyje Jacek Sipa, długoletni dyrektor Przemysłowej Spółki Wodnej "Warta" w Częstochowie. Zmarł 7 czerwca 2018. Miał 83 lata.

 

Zmarła Jadwiga Szpakowicz-Nowakowska

Nie żyje Jadwiga Szpakowicz-Nowakowska, sybiraczka, zm. 10 czerwca 2018, miał  91 lat.

 

Zmarła Elżbieta Gonet


Nie żyje lek. med. Elżbieta Gonet, długoletni ordynator Oddziału Pediatrii Szpitala Górniczego w Blachowni. Zmarła 16 maja 2018, miała 81 lat.

 

Zmarł Andrzej Kwapisz


Nie żyje Andrzej Kwapisz. starosta częstochowski w l. 2006 – 2017, radny powiatu częstochowskiego w l. 1998 – 2002 oraz 2006 – 2018, członek Zarządu Powiatu  Częstochowskiego w l. 1998 – 2004, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Borownie w l. 1995 – 2000, długoletni działacz struktur wojewódzkich i powiatowych PSL. Zmarł w nocy z 1 na 2 maja 2018, miał 73 lata.