Lokalne informacje oraz ciekawe konkursy w jednym miejscu!

Prognoza pogody

Częstochowa - wtorek

Dziś jest 20 November 2018 - do końca roku pozostało 41 dni.

Imieniny obchodzą:

Wszystkiego najlepszego!

Następne dni

Odkryjemy talenty i postawimy na rozwój

Odkryjemy talenty i postawimy na rozwój

Ponad 4,5 mln zł unijnego dofinansowania otrzymają częstochowskie szkoły na podniesienie jakości kształcenia. Po raz pierwszy unijny projekt przewiduje indywidualne wsparcie także dla najzdolniejszych uczniów. Będą mieli szansę uczestniczyć m.in. w zajęciach z konstruowania robotów, animacji komputerowej czy koła młodego naukowca - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

- Od dłuższego czasu w ramach projektów unijnych, w tym środków Europejskiego Funduszy Społecznego wspieramy i doposażamy częstochowskie szkoły oraz przedszkola – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - To wsparcie kierowane jest do różnych grup uczniów, zależnie od potrzeb związanych np. z wyrównywaniem szans, dysproporcji czy podnoszeniem kwalifikacji i ułatwianiem zawodowego startu. Wiele z nich, m.in. Akademia Rozwoju Kompetencji czy Zawodowa Współpraca wpisuje się w nasz program Teraz Lepsza Praca. Nowe projekty będą miały duży wpływ na podniesienie jakości kształcenia – w szkołach podstawowych i liceach.
Częstochowa otrzymała dofinansowanie do dwóch projektów „Odkryj w sobie talent!” oraz „Stawiamy na rozwój”.
Wartość projektu „Odkryj w sobie talent!”, to prawie 4,7 mln zł, a dofinansowanie - ponad 4,2 mln. Jest wyjątkowy, bo dotyczy trzech różnych grup uczniów z 35 częstochowskich szkół podstawowych. Pierwsza z nich to ci, którzy mają problemy w nauce - dzięki projektowi skorzystają ze specjalnie przygotowanych zajęć wyrównawczych. Druga grupa to uczniowie szczególnie uzdolnieni, dla których przewidziano indywidualne wsparcie w obszarach, w których przejawiają szczególne zdolności. Trzecia grupa to uczniowie z niepełnosprawnościami z klas I-VIII i różnego typu specjalistyczne zajęcia terapeutyczne im dedykowane. Projekt przewiduje również poszerzenie bazy dydaktycznej 35 częstochowskich szkół podstawowych - doposażenie ich w sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć z tymi grupami uczniów. Nowy sprzęt przyda się zwłaszcza tam, gdzie po reformie edukacji trzeba było od podstaw zorganizować pracownie przedmiotowe (w 14 szkołach powstaną pracownie przedmiotowe pod warsztaty prowadzone metodą eksperymentu, 30 szkół otrzyma sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych).
Drugi z projektów - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - „Stawiamy na rozwój”, dotyczy 5 liceów ogólnokształcących (I LO im. Juliusza Słowackiego, III LO im. Biegańskiego, V LO im. A. Mickiewicza, VIII LO Samorządowe, XII LO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego). W jego ramach będą organizowane zajęcia wyrównujące oraz warsztaty oparte na metodzie eksperymentu. Będą to m.in. zajęcia matematyczne, z języka angielskiego, z biologii, chemii, geografii i fizyki. Dzięki projektowi, którego wartość to ponad 360 tys. zł, a dofinansowanie - ponad 325 tys. zł, zostanie także doposażona baza dydaktyczna w tych szkołach.
W sumie oba projekty obejmą blisko 1800 częstochowskich uczniów.
Więcej o obu projektach - poniżej. 

ODKRYJ W SOBIE TALENT!
- Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.
- Działanie: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poddziałanie: 11.1.4  Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
- Wartość projektu: 4.685.250,65 zł, dofinansowanie: 4.216.725,58 zł.
- Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 35 częstochowskich szkołach podstawowych w okresie realizacji projektu tj. 01.08.2018 – 31.07.2020.
- Liczba uczestników (grupa docelowa): 1508 uczestników/uczestniczek z 35 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa.
- Projekt przewiduje realizację 4 rodzajów zajęć adresowanych do różnych grup uczniów.
- W zad. 1 i 2 grupę docelową stanowią uczniowie klas IV-VIII ze szkół, które uzyskały średnią poniżej średniej dla woj. śląskiego z części matematycznej sprawdzianu na koniec klasy 6. Otrzymają oni wsparcie w zakresie zajęć wyrównujących dysproporcje w rozwijaniu kompetencji kluczowych
- W zad. 3 grupę docelową stanowią uczniowie szczególnie uzdolnieni z klas IV-VIII, u których zdiagnozowano potrzebę indywidualizacji wsparcia w zakresie obszarów, w których ci uczniowie przejawiają szczególne zdolności.
- W zad. 4 grupę docelową stanowią uczniowie z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, autyzmem/zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową, zespołem Downa, niepełnosprawnościami sprzężonymi z klas I-VIII.
- Wsparciem w postaci szkoleń z zakresu pracy z uczniem zdolnym i uczniem z niepełnosprawnością zostaną objęci również nauczyciele (35 osób).
- Projekt przewiduje również poszerzenie bazy dydaktycznej 35 częstochowskich szkół podstawowych - doposażenie ich w sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, w tym prowadzone metodą eksperymentu.  

STAWIAMY NA ROZWÓJ
- Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
- Realizacja: od 1 sierpnia 2018 r. do 31.07.2020 r. Wartość: 361.303,75 zł, w tym dofinansowanie 325.173,37 zł.
Grupa docelowa: 272 uczniów; 5 liceów (I LO im. Juliusza Słowackiego, III LO im. dra Wł. Biegańskiego, V LO im. A. Mickiewicza, VIII LO Samorządowe, XII LO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego).
Cel projektu: zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych oraz warsztaty oparte na metodzie eksperymentu dla uczniów liceów ogólnokształcących – 2565 h o łącznej wartości 141.075 zł. Są to m.in. zajęcia matematyczne, z języka angielskiego, biologii, chemii, geografii i fizyki. W projekcie zostanie doposażona baza dydaktyczna w 5 liceach ogólnokształcących – łączna wartość zakupów wyniesie 122.318 zł. Zostaną kupione m.in.: laptopy, projektory, tablice multimedialne, podręczniki, pomoce dydaktyczne.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Sponsor prognozy pogody
Witamy nowego mieszkańca

Dziś urodzili się...

 

 

 

Julek

 

Pola

 

Nasz skarb

10 maja o 10:40 urodził się nasz trzeci skarb. Jest śliczny i bardzo podobny do mamy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.

Uwaga! Objazd

Utrudnienia w komunikacji

Czasowe utrudnienia w ruchu w Alejach
Na czasowe utrudnienia w ruchu w Alejach możemy się natknąć do 20 listopada – związane są z finalizacją prac gwarancyjnych. Dzień dłużej potrwa tam gruntowne oczyszczanie chodników i jezdni – informuje MZDiT.    
W ciągu alei Najświętszej Maryi Panny oraz w obrębie skrzyżowań alei z  przyległymi drogami możemy napotkać chwilowe utrudnienia w postaci zwężenia i wygrodzenia. Utrudnienia związane są z finalizacją prac gwarancyjnych i potrwają do 20 listopada.
Ponadto dobiegają końca roboty związane z gruntownym oczyszczaniem nawierzchni pasaży, chodników i jezdni w ciągu alei NMP – one także mogą generować czasowe niedogodności. Wspomniane prace zakończą się 21 listopada.

Utrudnienia w ruchu
W najbliższych dniach na niektórych częstochowskich drogach mogą występować utrudnienia w ruchu. Dotyczą one al. Jana Pawła II oraz  ulic Korkowej i Szczytowej.
* ALEJA JANA PAWŁA II
5 listopada rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej w al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Wilsona do al. Armii Krajowej. Roboty, oprócz budowy samej ścieżki i chodnika, obejmują przebudowę zatoki autobusowej. W związku z prowadzonymi pracami utrudnienia wystepują na jezdni w kierunku Ronda Trzech Krzyży.
* KORKOWA
Również od 5 listopada zamknięta jest ul. Korkowa, na odcinku od ul. Grzybowskiej do ul. Kusocińskiego. Utrudnienia związane są z przebudową ulicy.
* SZCZYTOWA
7 listopada rozpoczęły się prace związane z przebudową chodnika na ul. Szczytowej. Zakres robót obejmuje wykonanie obustronnego chodnika wraz z wjazdami. Ul. Szczytowa pozostanie zamknięta dla ruchu kołowego na czas prowadzenia robót.

 

Zmiany na linii nr 15

W związku z remontem nawierzchni autobusy tej linii nie będą kursować ulicą Korkową od skrzyżowania z ulicami Bór, Wypalanki i Grzybowską do pętli autobusowej. W obu kierunkach pojadą ulicami Wypalanki i Poselską do Korkowej – informuje MZDiT.
W związku z remontem nawierzchni od 5 listopada przez około 3 tygodnie nie będzie możliwy przejazd autobusów linii nr 15 ulicą Korkową od skrzyżowania z ulicami Bór, Wypalanki i Grzybowską do pętli autobusowej KORKOWA.
W związku z tym autobusy linii 15 będą kursować w obu kierunkach tak jak linia nr 20, przez ulice Wypalanki i Poselską do Korkowej.
Przystanki WITAMINOWA i KUSOCIŃSKIEGO na czas remontu zostają w obu kierunkach zawieszone.
Na trasie objazdu obsługa pasażerek i pasażerów obowiązuje na wszystkich przystankach.

 

Ponownie otwarta linia Złoty Potok przez Lusławice do Częstochowy 

Firma przewozowa MAT-BUS z Żarek ponownie otwiera linię na trasie Złoty Potok przez Lusławice do Częstochowy (ul. Focha).
Ponowne otwarcie linii zaplanowano na 2 lipca. 
Odjazdy do Złotego Potoku z ul. Focha w Częstochowie zaplanowano na godz.: 8.20 i 11.30 oraz 14.00 - od poniedziałku do soboty i w niedziele (oprócz świąt); 15.55 - od poniedziałku do piątku (oprócz świąt); 17.00 - w soboty, 18.00 - od poniedziałku do piątku (oprócz świąt).
Odjazdy do Częstochowy: 6.45 - od poniedziałku do piątku (oprócz świąt); 7.00 - w soboty i niedziele; 9.20 i 12.35 - od poniedziałku do soboty  i w niedziele (oprócz świąt), 15.00 - od poniedziałku do soboty (oprócz świąt); 17.00 - od poniedziałku do piątku (oprócz świąt). 
Przejazd na całej trasie trwa 59 minut.
Firma zwraca się z prośbą o przedstawianie kierowcom autobusów sugestii dotyczących zmian rozkładu jazdy.

 

Wyjątki w kursowaniu autobusów i tramwajów w 2018 roku
24 grudnia (poniedziałek) – Wigilia – rozkłady sobotnie
25 grudnia (wtorek) – Święto Bożego Narodzenia – rozkłady niedzielne
26 grudnia (środa) – Święto Bożego Narodzenia – rozkłady niedzielne
31 grudnia (poniedziałek) – Sylwester – rozkłady sobotnie
Nocna weekendowa komunikacja autobusowa oprócz wszystkich weekendów, będzie kursowała w następujące noce:
Grudzień: z 23 na 24; z 24 na 25; z 25 na 26; z 30 na 31; z 31 na 1 stycznia 2019 r.

 

 

Pożegnania

Zmarł Andrzej Jamza

Nie żyje Andrzej Jamza, stomatolog. Zmarł 16 listopada 2018, miał 74 lata.

 

Zmarł Marian Pruciak

Nie żyje Marian Pruciak, długoletni mistrz krawiecki. Zmarł 19 listopada 2018, miał 87 lat