Lokalne informacje oraz ciekawe konkursy w jednym miejscu!

Prognoza pogody

Częstochowa - niedziela

Dziś jest 23 wrzesień 2018 - do końca roku pozostało 99 dni.

Imieniny obchodzą:

Wszystkiego najlepszego!

Następne dni

Odkryjemy talenty i postawimy na rozwój

Odkryjemy talenty i postawimy na rozwój

Ponad 4,5 mln zł unijnego dofinansowania otrzymają częstochowskie szkoły na podniesienie jakości kształcenia. Po raz pierwszy unijny projekt przewiduje indywidualne wsparcie także dla najzdolniejszych uczniów. Będą mieli szansę uczestniczyć m.in. w zajęciach z konstruowania robotów, animacji komputerowej czy koła młodego naukowca - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

- Od dłuższego czasu w ramach projektów unijnych, w tym środków Europejskiego Funduszy Społecznego wspieramy i doposażamy częstochowskie szkoły oraz przedszkola – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - To wsparcie kierowane jest do różnych grup uczniów, zależnie od potrzeb związanych np. z wyrównywaniem szans, dysproporcji czy podnoszeniem kwalifikacji i ułatwianiem zawodowego startu. Wiele z nich, m.in. Akademia Rozwoju Kompetencji czy Zawodowa Współpraca wpisuje się w nasz program Teraz Lepsza Praca. Nowe projekty będą miały duży wpływ na podniesienie jakości kształcenia – w szkołach podstawowych i liceach.
Częstochowa otrzymała dofinansowanie do dwóch projektów „Odkryj w sobie talent!” oraz „Stawiamy na rozwój”.
Wartość projektu „Odkryj w sobie talent!”, to prawie 4,7 mln zł, a dofinansowanie - ponad 4,2 mln. Jest wyjątkowy, bo dotyczy trzech różnych grup uczniów z 35 częstochowskich szkół podstawowych. Pierwsza z nich to ci, którzy mają problemy w nauce - dzięki projektowi skorzystają ze specjalnie przygotowanych zajęć wyrównawczych. Druga grupa to uczniowie szczególnie uzdolnieni, dla których przewidziano indywidualne wsparcie w obszarach, w których przejawiają szczególne zdolności. Trzecia grupa to uczniowie z niepełnosprawnościami z klas I-VIII i różnego typu specjalistyczne zajęcia terapeutyczne im dedykowane. Projekt przewiduje również poszerzenie bazy dydaktycznej 35 częstochowskich szkół podstawowych - doposażenie ich w sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć z tymi grupami uczniów. Nowy sprzęt przyda się zwłaszcza tam, gdzie po reformie edukacji trzeba było od podstaw zorganizować pracownie przedmiotowe (w 14 szkołach powstaną pracownie przedmiotowe pod warsztaty prowadzone metodą eksperymentu, 30 szkół otrzyma sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych).
Drugi z projektów - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - „Stawiamy na rozwój”, dotyczy 5 liceów ogólnokształcących (I LO im. Juliusza Słowackiego, III LO im. Biegańskiego, V LO im. A. Mickiewicza, VIII LO Samorządowe, XII LO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego). W jego ramach będą organizowane zajęcia wyrównujące oraz warsztaty oparte na metodzie eksperymentu. Będą to m.in. zajęcia matematyczne, z języka angielskiego, z biologii, chemii, geografii i fizyki. Dzięki projektowi, którego wartość to ponad 360 tys. zł, a dofinansowanie - ponad 325 tys. zł, zostanie także doposażona baza dydaktyczna w tych szkołach.
W sumie oba projekty obejmą blisko 1800 częstochowskich uczniów.
Więcej o obu projektach - poniżej. 

ODKRYJ W SOBIE TALENT!
- Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.
- Działanie: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poddziałanie: 11.1.4  Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
- Wartość projektu: 4.685.250,65 zł, dofinansowanie: 4.216.725,58 zł.
- Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 35 częstochowskich szkołach podstawowych w okresie realizacji projektu tj. 01.08.2018 – 31.07.2020.
- Liczba uczestników (grupa docelowa): 1508 uczestników/uczestniczek z 35 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa.
- Projekt przewiduje realizację 4 rodzajów zajęć adresowanych do różnych grup uczniów.
- W zad. 1 i 2 grupę docelową stanowią uczniowie klas IV-VIII ze szkół, które uzyskały średnią poniżej średniej dla woj. śląskiego z części matematycznej sprawdzianu na koniec klasy 6. Otrzymają oni wsparcie w zakresie zajęć wyrównujących dysproporcje w rozwijaniu kompetencji kluczowych
- W zad. 3 grupę docelową stanowią uczniowie szczególnie uzdolnieni z klas IV-VIII, u których zdiagnozowano potrzebę indywidualizacji wsparcia w zakresie obszarów, w których ci uczniowie przejawiają szczególne zdolności.
- W zad. 4 grupę docelową stanowią uczniowie z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, autyzmem/zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową, zespołem Downa, niepełnosprawnościami sprzężonymi z klas I-VIII.
- Wsparciem w postaci szkoleń z zakresu pracy z uczniem zdolnym i uczniem z niepełnosprawnością zostaną objęci również nauczyciele (35 osób).
- Projekt przewiduje również poszerzenie bazy dydaktycznej 35 częstochowskich szkół podstawowych - doposażenie ich w sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, w tym prowadzone metodą eksperymentu.  

STAWIAMY NA ROZWÓJ
- Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
- Realizacja: od 1 sierpnia 2018 r. do 31.07.2020 r. Wartość: 361.303,75 zł, w tym dofinansowanie 325.173,37 zł.
Grupa docelowa: 272 uczniów; 5 liceów (I LO im. Juliusza Słowackiego, III LO im. dra Wł. Biegańskiego, V LO im. A. Mickiewicza, VIII LO Samorządowe, XII LO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego).
Cel projektu: zajęcia wyrównujące dysproporcje w nauczaniu kompetencji kluczowych oraz warsztaty oparte na metodzie eksperymentu dla uczniów liceów ogólnokształcących – 2565 h o łącznej wartości 141.075 zł. Są to m.in. zajęcia matematyczne, z języka angielskiego, biologii, chemii, geografii i fizyki. W projekcie zostanie doposażona baza dydaktyczna w 5 liceach ogólnokształcących – łączna wartość zakupów wyniesie 122.318 zł. Zostaną kupione m.in.: laptopy, projektory, tablice multimedialne, podręczniki, pomoce dydaktyczne.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Sponsor prognozy pogody
Witamy nowego mieszkańca

Dziś urodzili się...

 

 

 

Julek

 

Pola

 

Nasz skarb

10 maja o 10:40 urodził się nasz trzeci skarb. Jest śliczny i bardzo podobny do mamy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.

Uwaga! Objazd

Utrudnienia w komunikacji

Zmiana tras linii nr 57 i 67 w Skrajnicy

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że ze względu na brak przejazdu spowodowany przebudową ulicy Księżycowej w Skrajnicy 
od 20 września do odwołania autobusy linii nr 57 i 67 od Odrzykonia będą kursować zmienioną trasą tj. nadal drogą krajową nr 46 dalej w kierunku Olsztyna z pominięciem przejazdu ulicami Narcyzową i Księżycową.
Od ulicy Żwirki i Wigury autobusy wspomnianych linii będą dojeżdżać przez ulicę Słoneczną do przystanku SKRAJNICA i po nawrocie będą kontynuować przejazd w kierunku Olsztyna i Biskupic.  
Taka sama trasa obowiązywać będzie w kierunku Częstochowy.
W związku ze zmianą trasy zostają zawieszone w obu kierunkach przystanki ODRZYKOŃ-NARCYZOWA. Przystanki ODRZYKOŃ będą obowiązywać wyłącznie w lokalizacjach przy trasie DK 46. Przystanek ODRZYKOŃ przy ulicy Narcyzowej w kierunku Skrajnicy również zostaje zawieszony.
Przewidywany powrót na stałe trasy linii nr 57 i 67 może nastąpić od środy 26 września.

Apel o rozwagę na zwężonym odcinku DK1
Policjanci z częstochowskiego wydziału ruchu drogowego apelują do kierowców poruszających się drogą krajową nr 1 w pobliżu Kościelca oraz trasami alternatywnymi, omijającymi budowę autostrady A1, o rozsądek i rozwagę. Tylko w tym roku na zwężonym odcinku DK1 doszło do 39 zdarzeń drogowych, w których śmierć poniosły 2 osoby.
Jadąc wolniej, dajemy sobie czas na podjęcie decyzji i szansę na bezpieczne dotarcie do celu. 
Do pieszych policja apeluje o stosowanie elementów odblaskowych, które znacząco poprawiają naszą widoczność na drodze.
Oto alternatywne drogi objazdów zwężonej trasy DK-1 na odcinku Kościelec-Częstochowa:
1. Dla kierunku na Katowice (dla pojazdów do 3,5 t) w miejscowości Kościelec należy zjechać z trasy DK1 w prawo w ul. Częstochowską, następnie kierując się na Mykanów, skręcić w lewo w ul. Samorządową, ul. Zieloną, aż do miejscowości Radostków Kolonia, gdzie z ul. Wesołej należy skręcić w lewo na Drogę Wojewódzką 483. Dalej jechać przez miejscowości: Dudki, Lubojna, Kolonia Wierzchowisko do Woli Kiedrzyńskiej. Tam należy skręcić z Drogi Wojewódzkiej 483 w lewo, jechać do miejscowości Wierzchowisko, gdzie kierując się ul. Długą, a potem ul. Połaniecką, wjechać w prawo na DK1.
2. Dla kierunku na Warszawę w Częstochowie należy kierować się na zjazd w prawo na Drogę Krajową 91 - ul. Warszawską, następnie ul. Rędzińską, kolejno przez Rędziny aż do miejscowości Rudniki, gdzie można zjechać z Drogi Krajowej 91 w lewo w ul. Stalową. W Kościelcu jechać ul. Wolności, ul. Mykanowską, a następnie należy skręcić w prawo na trasę DK-1.
Osobom wybierającym się w dalszą trasę (kier. Warszawa), policja zaleca jechać Drogą Krajową nr 91 aż do Radomska, gdzie skręcając w lewo w Drogę Krajową nr 42, można wrócić na DK1. Pozwoli to znacznie upłynnić ruch.

 

Ponownie otwarta linia Złoty Potok przez Lusławice do Częstochowy 

Firma przewozowa MAT-BUS z Żarek ponownie otwiera linię na trasie Złoty Potok przez Lusławice do Częstochowy (ul. Focha).
Ponowne otwarcie linii zaplanowano na 2 lipca. 
Odjazdy do Złotego Potoku z ul. Focha w Częstochowie zaplanowano na godz.: 8.20 i 11.30 oraz 14.00 - od poniedziałku do soboty i w niedziele (oprócz świąt); 15.55 - od poniedziałku do piątku (oprócz świąt); 17.00 - w soboty, 18.00 - od poniedziałku do piątku (oprócz świąt).
Odjazdy do Częstochowy: 6.45 - od poniedziałku do piątku (oprócz świąt); 7.00 - w soboty i niedziele; 9.20 i 12.35 - od poniedziałku do soboty  i w niedziele (oprócz świąt), 15.00 - od poniedziałku do soboty (oprócz świąt); 17.00 - od poniedziałku do piątku (oprócz świąt). 
Przejazd na całej trasie trwa 59 minut.
Firma zwraca się z prośbą o przedstawianie kierowcom autobusów sugestii dotyczących zmian rozkładu jazdy.

 

Nowy odcinek DW 908
Do ruchu został dopuszczony nowy odcinek DW 908 – przedłużenie al. Bohaterów Monte Cassino do ul. Dźbowskiej. Kierowcy, piesi i rowerzyści mogą już z niego korzystać.

 

Wyjątki w kursowaniu autobusów i tramwajów w 2018 roku
1 listopada (czwartek) – Wszystkich Świętych – rozkłady sobotnie
2 listopada (piątek) – piątek pomiędzy Świętem Wszystkich Świętych a weekendem – rozkłady sobotnie
24 grudnia (poniedziałek) – Wigilia – rozkłady sobotnie
25 grudnia (wtorek) – Święto Bożego Narodzenia – rozkłady niedzielne
26 grudnia (środa) – Święto Bożego Narodzenia – rozkłady niedzielne
31 grudnia (poniedziałek) – Sylwester – rozkłady sobotnie
Nocna weekendowa komunikacja autobusowa oprócz wszystkich weekendów, będzie kursowała w następujące noce:
Listopad: z 1 na 2
Grudzień: z 23 na 24; z 24 na 25; z 25 na 26; z 30 na 31; z 31 na 1 stycznia 2019 r.

 

 

Pożegnania

Zmarła Hanna Smólska

Nie żyje Hanna Smólska, aktorka teatralna, w początkach kariery związana z częstochowskim teatrem - zadebiutowała tu w Teatrach Miejskich i występowała w latach 1945-1949. Była córką Lecha Smólskiego, dyrektora Szkoły Handlowej Stowarzyszenia Kupców Polskich w Częstochowie, miejskiego radnego, założyciela kina dla pielgrzymów na Jasnej Górze.
Hanna Smólska zmarła 7 września 2018. Miała 97 lat.

 

Zmarł Stefan Gawroński 


Nie żyje st. bryg. Stefan Gawroński, inż., b. Komendant Wojewódzki PSP w Częstochowie. Zm. 22 sierpnia 2018, miał 72 lata.

 

Zmarł Tomasz Jędrzejak


Nie żyje Tomasz Jędrzejak, żużlowiec, związany m.in. z Włókniarzem Częstochowa (w 2000 roku w jego barwach zdobył Drużynowe Mistrzostwo Polski). Miał 39 lat.

 

Zmarł Leszek Madaliński


Nie żyje Leszek Madaliński, długoletni nauczyciel i wychowawca Technikum Hutniczego. Zmarł 22 lipca 2018, miał 90 lat.

 

Zmarł Leszek Kaniowski


Nie żyje Leszek Kaniowski, Zasłużony Senior Stowarzyszenia Elektryków Polskich, członek władz ubiegłych kadencji w częstochowskich strukturach SEP. Zmarł 21 lipca 2018, miał 74 lata.

 

Zmarł dr Włodzimierz Świtalski


Nie żyje dr nauk medycznych Włodzimierz Świtalski, długoletni Ordynator Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Zmarł 18 lipca 2018. Miał 83 lata.

 

Zmarła Maria Ogłaza


Nie żyje Maria Ogłaza, artysta plastyk, poetka, animatorka kultury, pedagog. Uczestniczka i komisarz licznych plenerów, wystaw, przedsięwzięć artystycznych. Zmarła 15 lipca 2018. Miała 65 lat.

 

Zmarł Józef Piątkiewicz

Nie żyje Józef Piątkiewicz, częstochowskim studentom znany jako "wujek Józek" lub "Józek model", przez lata związany z naszym środowiskiem akademickim - honorowy mieszkaniec D.S. "Skrzat", pamiętany także z występu w "Szansie na sukces", gdzie wykonaniem piosenki "Baba" Kabaretu Otto zapewnił sobie występ w Sali Kongresowej. Zmarł 11 lipca 2018. Miał 80 lat.
 

 

Zmarł Władysław Edward Piekarski

Nie żyje Władysław Edward Piekarski, wydawca, literat, animator kultury.

Redaktor naczelny Oficyny Galeria, periodyków “Galeria” i“Mini Galeria”, redaktor i wydawca serii „Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików”, „Częstochowskiej Biblioteczki Jednego Arkusza” oraz Częstochowskich Zeszytów Biobibliograficznych Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA”. Na początku XXI w. redaktor wydawnictwa „Dom Książki”.

Członek ZLP. Animator i prezes Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury, współzałożyciel i wiceprezes Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury w Polsce oraz Rady Fundacji Kultury Robotniczej im. J. Wojciechowskiego, współzałożyciel i prezes (następnie Prezes Honorowy) Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA”.

Organizator i współorganizator imprez plenerowych, konkursów literackich.

Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróżniony m.in. odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Był także działaczem związkowym i sportowym.

Miał 70 lat.

Zmarł 1 lipca 2018.