Lokalne informacje oraz ciekawe konkursy w jednym miejscu!

Prognoza pogody

Częstochowa - piątek

Dziś jest 22 February 2019 - do końca roku pozostało 312 dni.

Imieniny obchodzą:

Wszystkiego najlepszego!

Następne dni

Konferencja o przemocy w komunikacji

Konferencja o przemocy w komunikacji

Zakład Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Jana Długosza organizuje przy wspoółpracy Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego konferencję językoznawczą „Przemoc w komunikacji”. 

Jej celem jest prezentacja badań nad rozmaitymi przejawami i przestrzeniami uobecniania się przemocy w zachowaniach językowych oraz zdarzeniach komunikacyjnych.
Przedmiotem dyskusji podczas konferencji będą m.in. zagadnienia: przekraczania granic między etycznym i nieetycznym zachowaniem językowym, przełamywania konwencji komunikacyjnych, przekraczania tabu językowego i kulturowego, konfliktu w interakcji werbalnej, agresji w zachowaniach komunikacyjnych, przemocy jako elementu strategii komunikacyjnej, manipulacji językowej - informuje Marek Makowski z Biura Promocji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza. 
Miejscem obrad będzie budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego (ul. Zbierskiego 2/4).
Początek wydarzenia:
Rozpoczęcie konferencji: czwartek 29 listopada, godz. 9.00, aula 1.05.
Oto program wydarzenia.

IV Konferencja Językoznawcza z cyklu: „Mechanizmy funkcjonowania języka”
PRZEMOC W KOMUNIKACJI

29 listopada (czwartek)
8.15-9.00 - rejestracja uczestników (parter budynku)
9.00-9.15 - otwarcie konferencji, aula 1.05
OBRADY PLENARNE aula 1.05
9.15-10.30 
- prof. dr hab. Elżbieta Laskowska (UKW, Bydgoszcz) -  Agresja, manipulacja, przemoc w działaniu komunikacyjnym
- prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj (UWr., Wrocław) - Przemoc, agresja, manipulacja – nieetyczne zachowania werbalne w komunikacji społecznej
- prof. UW dr hab. Anna Cegieła (UW, Warszawa) - Na czym polega przemoc w języku?
10.30-10.55
Dyskusja
10.55-11.25 Przerwa kawowa
OBRADY PLENARNE aula 1.05
11.25-12.40
- prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (UR, Rzeszów) - Agresywne gry językowe między tobą a mną
- prof. dr hab. Jadwiga Kowalik (UJ, Kraków) - Wykładniki przymusu w języku
- dr hab. Magdalena Szpunar (UJ, Kraków) - Hiperlękowa przyszłość. O lękowym uwikłaniu współczesnego człowieka
12.40-13.00
Dyskusja
13.00-14.15 Przerwa obiadowa
OBRADY W SEKCJACH 14.30-16.55
Sekcja A sala 0.12
14.30-15.45
- prof. Yevhen Tsymbalenko (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki) - Following corporate ethics during information wars in social networks (Przestrzeganie zasad etyki korporacyjnej podczas wojen informacyjnych w sieciach społecznościowych)
- dr hab. Marta Zimniak-Hałajko (UW, Warszawa) - Przemoc wobec uniwersytetu, uniwersytet wobec przemocy
- dr hab. Marek Kochan (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa) - Retoryka przemocy: między amplifikacją a eufemizacją
Dyskusja
15.45-16.05 Przerwa kawowa
16.05-16.55
- dr Simona Mizerowa (Ostravská Univerzita, Ostrawa), Tabu językowe w świetle konwencji komunikacyjnych
- dr Paweł Kuciński (UKSW, Warszawa) - Łzy przez śmiech. O parodii i pamflecie literackim i politycznym w dwudziestoleciu międzywojennym i nieco później
Dyskusja
Sekcja B sala 0.13
14.30-15.45
- prof. UWr. dr hab. Igor Borkowski (UWr., Wrocława) - „A gdy jedna drugiej przygada” – zwalczanie przemocy językowej w teorii i praktyce wychowawczej polskich zakonów klauzurowych
- dr Aneta Banaszek-Szapowałowa (UŚ, Katowice) - Eskalacja konfliktu sąsiedzkiego w perspektywie aktów mowy
- mgr Ewa Lubiszewska (UG, Gdańsk) - Socialmedialny lincz jako przykład agresji językowej
Dyskusja
15.45-16.05 Przerwa kawowa
16.05-16.55
- prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz (AJP, Gorzów Wielkopolski) - Agresja polityczna w memach internetowych
- dr Anna Chudzik (UJ, Kraków) - Stygmatyzacja jako narzędzie agresji w komunikacji internetowej (na wybranych przykładach)
Sekcja C sala 1.11
14.30-15.45
- dr hab. Iwona Benenowska (UKW, Bydgoszcz) - Agresja językowa jako przejaw przemocy
- dr hab. Anna Wileczek (UJK, Kielce) - Przemoc jako konwencja w komunikacji nastolatków
- mgr Magdalena Szulc (UAM, Poznań) - Hejt oczami blogerów i vlogerów. Jak twórcy internetowi reagują na mowę nienawiści?
Dyskusja
15.45-16.05 Przerwa kawowa
16.05-16.55
- dr Tomasz Żurawlew (UWM, Olsztyn) - Etyka komunikacji jako wykład uniwersytecki. Uwagi o specyfice i dylematach kształcenia
- mgr Elżbieta Błachowicz (VIII LO im. Władysława IV, Warszawa), Wbrew logice Kaina. Znaczenie etycznej komunikacji nie tylko w szkole
17.15-18.00
Zwiedzanie z przewodnikiem Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze
19.00-21.30
Uroczysta kolacja
Restauracja „Allegro”, Czartoryskiego 17

30 listopada (piątek)
OBRADY W SEKCJACH 9.00-10.50
Sekcja A sala 0.12
- dr hab. Beata Grochala (UŁ, Łódź) - Media a przemoc w sporcie – językowe zachowania dziennikarzy wobec przejawów agresji
- dr Agnieszka Wierzbicka (UŁ, Łódź) - Od pomocy do przemocy — językowy i etyczny wymiar internetowych dyskusji miłośników zwierząt
- mgr Marija Stefanović (Ostravská Univerzita) - Izlivi mržnje na transparentima (Zwalczanie nienawiści w tekstach transparentów)
- mgr Kateryna Sokolova (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki) - Participatory journalism as the mechanism to prevent media violence (Dziennikarstwo uczestniczące jako mechanizm zapobiegający przemocy w mediach)
Dyskusja
10.50-11.10 Przerwa kawowa
Sekcja B sala 0.13
- prof. UŁ dr hab. Edyta Pałuszyńska (UŁ, Łódź) - Antagonistyczne strategie komunikacyjne komentatorów politycznych (na materiale audycji „Poranek Radia Tok FM”)
- dr Jiří Byčkov (UO, Opole) - Filozoficko-psychologické příčiny výskytu fenoménu symbolického násilí v psaných a mluvených projevech (Filozoficzno-psychologiczne przyczyny zjawiska przemocy symbolicznej w języku pisanym i mówionym)
- dr Piotr Aptacy (UŚ, Katowice) -  Ideologie Sieci i ich konflikty
- mgr Anna Kujawska-Kot (UW, Warszawa) - Transseksualność w przemocy komunikacyjnej
- mgr Petro Katerynych (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki) - Język nienawiści wobec społeczności LGBT: aspekt lingwostylistyczny (na przykładzie ukraińskich kanałów telewizyjnych)
Dyskusja
10.50-11.10 Przerwa kawowa
Sekcja C sala 0.14
- dr hab. Violetta Jaros (UJD, Częstochowa) - Ironia jako przejaw agresji w dyskursie naukowym
- mgr Petr Ligocký (Ostravská Univerzita) - Násilí a brutalita v poezii polských prokletých básníků 2. poloviny 20. století (Przemoc i brutalność w poezji polskich przeklętych poetów drugiej połowy XX w.)
- dr hab. Monika Kaczor (UZ, Zielona Góra) - Przemoc językowa (na przykładzie dyskusji o uchodźcach i migrantach w „Tygodniku Powszechnym”)
- mgr Elżbieta Hak (UJD, Częstochowa) - Przemoc słowna w korespondencji Zdzisława Beksińskiego. O relacji Mistrza z propagatorem sztuki na przykładzie „Beksiński-Dmochowski. Listy 1999-2003”
- mgr Bogusław Bogusz (UJD, Częstochowa) - (Nie)Figuratywne wymiary przemocy w języku komentarzy internetowych
Dyskusja
10.50-11.10 Przerwa kawowa
OBRADY PLENARNE aula 1.05
11.10-12.50
- prof. DSW dr hab. Beata Sierocka (DSW, Wrocław) - Okaleczona wspólnota komunikacyjna: diagnoza, szansa, terapia
- prof. UG dr hab. Izabela Kępka (UG, Gdańsk) - Słowa, które ranią, czyli o nietolerancji wobec obcych w komentarzach internetowych
- dr hab. Beata Burska-Ratajczyk, mgr Radosław Burski (UŁ, Łódź) - Znieważenie w aspekcie lingwistycznym i prawnym
- prof. UG dr hab. Lucyna Warda-Radys (UG, Gdańsk) - O kształtowaniu się wzorca tekstowego hejtu
Dyskusja
12.50 Zakończenie konferencji
13.15 Obiad

Sponsor prognozy pogody
Witamy nowego mieszkańca

Dziś urodzili się...

 

 

Julek

 

Pola

 

Nasz skarb

10 maja o 10:40 urodził się nasz trzeci skarb. Jest śliczny i bardzo podobny do mamy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.

Uwaga! Objazd

Utrudnienia w komunikacji

Linie nr 26 i 29 - czasowa zmiana lokalizacji przystanku
MZDiT informuje, że od 25 lutego przystanek linii nr 26 i 29 na pętli GRABÓWKA zostaje zawieszony do odwołania.  Odjazdy będą się odbywać z przystanku linii nr 19.  
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że ze względu na prace drogowe i brak możliwości wjazdu autobusów na pętlę manewrową od 25 lutego do odwołania przystanek linii nr 26 i 29 na pętli GRABÓWKA zostaje zawieszony.
Wszystkie odjazdy autobusów obu linii w kierunku centrum będą się odbywać z przystanku linii nr 19, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie pętli przy ul. św. Rocha.

Linie nr 10 i 24 zminią trasę na Błesznie
Zmiana tras linii nr 10 i 24 w dzielnicy Błeszno nastąpi 25 lutego – informuje MZDiT.  Powodem jest przebudowa pętli manewrowej.
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że ze względu na przebudowę pętli manewrowej przy skrzyżowaniu ulic Bohaterów Katynia i Brzezińskiej oraz brak możliwości zawracania autobusów od poniedziałku 25 lutego do odwołania linie nr 10 i 24 będą kursować do pętli JESIENNA bez przejazdu przez pętlę BŁESZNO.
Przystanek BŁESZNO zostaje zawieszony do odwołania. Pasażerki i pasażerowie proszeni są o korzystanie z oddalonych  o 500 m przystanków BOHATERÓW KATYNIA, zlokalizowanych przy ulicach Rakowskiej i Jesiennej.

 

Ul. Piłsudskiego zamknięta od Katedralnej do Piotrkowskiej

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że w związku rozpoczęciem kolejnego etapu budowy węzłów przesiadkowych do odwołania została zamknięta ulica Piłsudskiego.
Ulicę zamknięto dla ruchu na odcinku od ul. Katedralnej do Piotrkowskiej. Przystanki autobusowe z ul. Piłsudskiego przeniesiono na ul. Ogrodową przy Katedrze.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewniania dojazdu do posesji oraz dojścia, zabezpieczając ruch pieszych (wygrodzenia zaporami drogowymi, kładki dla pieszych). Dojazd do dworca PKP będzie możliwy jedynie od strony al. Wolności.

 

Zmiana trasy linii nr 65
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że w związku z trwającym remontem przejazdu kolejowego w Korwinowie trasa linii nr 65 będzie zmieniona do odwołania.
Autobusy z ul. Źródlanej od przystanku SŁOWIK-ŹRÓDLANA będą kursować w obu kierunkach ul. Spacerową z pominięciem przejazdu północnym odcinkiem ul. Spacerowej oraz ulicami Równoległą i Stacyjną.
Przystanki: SŁOWIK-PRZEJAZD, SŁOWIK-SZKOŁA, SŁOWIK-RÓWNOLEGŁA i KORWINÓW-STACYJNA zostają zawieszone w obu kierunkach.
Przystanki SŁOWIK-SPACEROWA w obu kierunkach zostaną tymczasowo zlokalizowane na południowym odcinku ul. Spacerowej za skrzyżowaniem z ul. Źródlaną.

 

Przystanki KORFANTEGO zawieszone
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że ze wzglądu na prace drogowe i wyłączenie z użytkowania jednego pasa jezdni, przystanki Korfantego zostały zawieszone w obu kierunkach do odwołania.
MZDiT prosi o korzystanie z sąsiednich przystanków KORFANTEGO I, zlokalizowanych przy skrzyżowaniu z ulicą Bojemskiego w odległości ok. 400 m w kierunku Guardiana i Walcowni.

 

Zmiana trasy linii nr 65
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że od 14 do 26 stycznia zostanie zmieniona trasa linii nr 65. Powodem zmiany będzie remont przejazdu kolejowego w miejscowości Korwinów.
Autobusy z ulicy Źródlanej od przystanku SŁOWIK-ŹRÓDLANA będą kursować w obu kierunkach ulicą Spacerową z pominięciem przejazdu północnym odcinkiem ulicy Spacerowej oraz ulicami Równoległą i Stacyjną.
Przystanki: SŁOWIK-PRZEJAZD, SŁOWIK-SZKOŁA, SŁOWIK-RÓWNOLEGŁA  i KORWINÓW-STACYJNA zostają zawieszone w obu kierunkach.
Przystanki SŁOWIK-SPACEROWA w obu kierunkach zostaną tymczasowo zlokalizowane na południowym odcinku ulicy Spacerowej za skrzyżowaniem z ulicą Źródlaną.

 

Skrócenie linii nr 29
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że od 14 stycznia w związku z remontem ul. Ikara na odcinku od św. Rocha do Radomskiej linia nr 29 zostanie do odwołania skrócona do przystanku i pętli Grabówka.
W związku z powyższym dla linii nr 29 zostajną w obu kierunkach zawieszone przystanki: IKARA, LEDNICKA i CMENTARZ KOMUNALNY

 

Zmiana tras linii 16, 27 i 23
Od 7 stycznia – w związku z pracami przy Dworcu Stradom – zmienią się trasy linii 16 i 27. Początkowy i końcowy przystanek linii 23 zostanie natomiast przeniesiony o ok. 100 m – informuje Miejski Zarząd Dróg i Transportu.
Ze względu na prace drogowe prowadzone w sąsiedztwie pętli autobusowej i dworca Stradom od 7 stycznia do odwołania zostaną zmienione trasy linii nr 16 i 27.
Linia nr 16 nie będzie dojeżdżać do pętli STRADOM-DWORZEC PKP. Autobusy linii 16 od przystanku KORCZAKA przy ul. Sobieskiego będą skręcać w prawo w ulice Korczaka i al. Bohaterów  Monte Cassino, po czym po zjeździe z łącznicy pojadą ul. 1 Maja, przez rondo Mickiewicza i al. Wolności do pl. Rady Europy i przystanku DWORZEC GŁÓWNY PKP przy ul. Orzechowskiego, gdzie zakończą trasę.
Powrót w kierunku KUKUCZKI będzie się odbywał tymi samymi ulicami, przy czym będzie obowiązywał wyjazd przez ul. Orzechowskiego do Wolności.
Dla linii nr 16 zostaną zawieszone przystanki STRADOM-DWORZEC PKP oraz przy ul. Sobieskiego przystanki PLAC PAMIĘCI NARODOWEJ i DWORZEC PKS. W zamian będzie obowiązywał przystanek DWORZEC PKS przy al. Wolności w kierunku ronda Mickiewicza oraz wszystkie pozostałe na trasie objazdu.
Linia nr 27 zostanie w obu kierunkach skrócona do przystanku HOENE-WROŃSKIEGO. Autobusy tej linii – po zakończeniu trasy i zawróceniu przez łącznice skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino, Pułaskiego i 1 Maja – będą  w kierunku KUSIĘCKA-KSSE rozpoczynać trasę od przystanku HOENE-WROŃSKIEGO usytuowanego przy al. Bohaterów Monte Cassino w kierunku ul. Sobieskiego.
Dla linii nr 27 zostaną zawieszone przystanki STRADOM-DWORZEC PKP.
MZDiT informuje także, że ze względu na prace drogowe przy pętli manewrowej od 7 stycznia do odwołania przystanek początkowy/końcowy REJTANA dla linii nr 23 zostaje przeniesiony o ok. 100 m – na początek ul. Dębowej przy skrzyżowaniu z ul. Rejtana. Linia 23 w kierunku centrum będzie kursować ulicami Dębową, Reja i Żeromskiego do Rejtana i dalej bez zmian.

 

Zmiany w organizacji ruchu przy dworcu Stradom

Od 22 listopada będzie obowiązywać czasowa organizacja ruchu na ul. Pułaskiego w rejonie dworca – informuje MZDiT. Zmiany wiążą się z pracami przy budowie centrum przesiadkowego.
W związku z realizacją zadania „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” od 22 listopada, od godz. 7.00, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na ul. Pułaskiego w rejonie dworca kolejowego Częstochowa-Stradom.
Będzie ona polegać na zamknięciu po jednym pasie ruchu (przyległym do pasa dzielącego) na każdej z jezdni.
Połączenie parkingu przy budynku dworca z ul. Pułaskiego będzie możliwe tylko na prawe skręty.

 

Pożegnania

Zmarł Jan Kolanek

Nie żyje Jan Kolanek, założyciel i prezes P.W. Solo-Kolos sp. z o.o., zm. 8 lutego 2019. MIał 66 lat.

 

Zmarła Małgorzata Sętowska


Nie żyje Małgorzata Sętowska, plastyk, pedagog, pisarka, animatorka kultury, działaczka społeczna. Absolwentka Liceum Plastycznego i WSP (AJD).
Była współzałożycielką i wieceprzewodniczącą Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa”. Aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym miasta,  organizując akcje plastyczne, warsztaty i plenery dla dzieci. Członkini Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza oraz Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wydała 4 książki z bajkami dla dzieci. Była laureatką Nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury za rok 2018 przyznanej w kategorii ochrona i promocja kultury za całokształt działalności.
Małgorzata Sętowska zmarła 29 stycznia 2019.

 

Zmarł Marek Pura


Nie żyje Marek Pura, doradca podatkowy, w młodości wiceprzewodniczący Zarządu Miejskiego ZSMP oraz Zarządu Wojewódzkiego ZSMP w Częstochowie, współtwórca Fundacji Pomocy Młodym, czł. Rady Oddziału Miejsko-Powiatowego Stowarzyszenia "POKOLENIA" w Częstochowie.

 

Zmarł Paweł Janik


Nie żyje Paweł Janik, Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Zmarł 1 stycznia 2019, miał 40 lat. 

 

Zmarł Borys Michalik


Nie żyje Borys Michalik, malarz surrealista, absolwent częstochowskiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych (1989), związany z Grupą Plastyczną „Pławna 9”. Twórca obrazów olejnych i pasteli, tematy jego twórczości to głównie martwa natura i surrealistyczne, magiczne światy. Syn artysty Mariana Michalika. Zmarł 31 grudnia 2018. Miał 49 lat.

 

Zmarł Andrzej Stoszek


Nie żyje dr n. med. Andrzej Stoszek, długoletni działacz Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy. Zmarł 17 grudnia 2018, miał 87 lat.

 

Zmarł Kazimierz Bieńkowski


Nie żyje Kazimierz Bieńkowski, lekarz medycyny, długoletni pracownik częstochowskiej służby zdrowia, kombatant. Za działalność zawodową i społeczną odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 17 grudnia 2018

 

Zmarł Janusz Seńczuk


Nie żyje Janusz Seńczuk, były zawodnik Skry Częstochowa.
Lwowianin, którego losy rzuciły na Śląsk, rozpoczął swoją przygodę z piłką nożną w Bytomiu - wspomina Seńczuka portal cz-pilka.pl. - W połowie lat pięćdziesiątych przybył d Częstochowy  izwiązał sie z tutejszą Skrą. Pracował na stanowisku kieowniczym w zakładach Warta i studiował w częstochowskiej Politechnice. Pod koniec lat sześćdziesiątych został oddelegowany do łódzkiego Zjednoczenia, a stamtąd do Wałbrzycha, gdzie osiadł na stałe. Był prezesem wałbrzyskiej Fabryki Wkładów Odzieżowych Camela i przdwodniczącym Sudeckiego Związku  Pracodawców. Często pojawiał się w Częstochowie i aktywnie uczestniczył w działalności Klubu Seniora Skry.
Janusz Seńczuk zmarł 7 grudnia 2018 w Wałbrzychu, miał 85 lat.

 

Zmarł Zbigniew Chmielewski


Nie żyje Zbigniew Chmielewski, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy I kadencji (1990-1994), Przewodniczący Zespołu Miejskiego ds. Organizacji VI Światowego Dnia Młodzieży i wizyty papieża Jana Pawła II w Częstochowie (1991), długoletni pracownik Urzędu Miasta Częstochowy,  długololetni członek częstochowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (m.in. jego wiceprezes), współzałożyciel Ligi Miejskiej w Częstochowie, absolwent LO im. H. Sienkiewicza i Politechniki Częstochowskiej. Miał 82 lata. 

 

Zmarła Małgorzata Puchalska-Dobosz


Nie żyje dr Małgorzata Puchalska-Dobosz, chirurg radiolog. Zmarła 5 grudnia 2018, miała 64 lata

 

Zmarł Ireneusz Bajor


Nie żyje Ireneusz Bajor, przedsiębiorca w branży gastronomicznej. Zmarł 29 listopada  2018

 

 

Zmarł Andrzej Jamza

Nie żyje Andrzej Jamza, stomatolog. Zmarł 16 listopada 2018, miał 74 lata.

 

Zmarł Marian Pruciak

Nie żyje Marian Pruciak, długoletni mistrz krawiecki. Zmarł 19 listopada 2018, miał 87 lat