Lokalne informacje oraz ciekawe konkursy w jednym miejscu!

Prognoza pogody

Częstochowa - piątek

Dziś jest 14 December 2018 - do końca roku pozostało 17 dni.

Imieniny obchodzą:

Wszystkiego najlepszego!

Następne dni

Konferencja o przemocy w komunikacji

Konferencja o przemocy w komunikacji

Zakład Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Jana Długosza organizuje przy wspoółpracy Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego konferencję językoznawczą „Przemoc w komunikacji”. 

Jej celem jest prezentacja badań nad rozmaitymi przejawami i przestrzeniami uobecniania się przemocy w zachowaniach językowych oraz zdarzeniach komunikacyjnych.
Przedmiotem dyskusji podczas konferencji będą m.in. zagadnienia: przekraczania granic między etycznym i nieetycznym zachowaniem językowym, przełamywania konwencji komunikacyjnych, przekraczania tabu językowego i kulturowego, konfliktu w interakcji werbalnej, agresji w zachowaniach komunikacyjnych, przemocy jako elementu strategii komunikacyjnej, manipulacji językowej - informuje Marek Makowski z Biura Promocji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza. 
Miejscem obrad będzie budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego (ul. Zbierskiego 2/4).
Początek wydarzenia:
Rozpoczęcie konferencji: czwartek 29 listopada, godz. 9.00, aula 1.05.
Oto program wydarzenia.

IV Konferencja Językoznawcza z cyklu: „Mechanizmy funkcjonowania języka”
PRZEMOC W KOMUNIKACJI

29 listopada (czwartek)
8.15-9.00 - rejestracja uczestników (parter budynku)
9.00-9.15 - otwarcie konferencji, aula 1.05
OBRADY PLENARNE aula 1.05
9.15-10.30 
- prof. dr hab. Elżbieta Laskowska (UKW, Bydgoszcz) -  Agresja, manipulacja, przemoc w działaniu komunikacyjnym
- prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj (UWr., Wrocław) - Przemoc, agresja, manipulacja – nieetyczne zachowania werbalne w komunikacji społecznej
- prof. UW dr hab. Anna Cegieła (UW, Warszawa) - Na czym polega przemoc w języku?
10.30-10.55
Dyskusja
10.55-11.25 Przerwa kawowa
OBRADY PLENARNE aula 1.05
11.25-12.40
- prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (UR, Rzeszów) - Agresywne gry językowe między tobą a mną
- prof. dr hab. Jadwiga Kowalik (UJ, Kraków) - Wykładniki przymusu w języku
- dr hab. Magdalena Szpunar (UJ, Kraków) - Hiperlękowa przyszłość. O lękowym uwikłaniu współczesnego człowieka
12.40-13.00
Dyskusja
13.00-14.15 Przerwa obiadowa
OBRADY W SEKCJACH 14.30-16.55
Sekcja A sala 0.12
14.30-15.45
- prof. Yevhen Tsymbalenko (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki) - Following corporate ethics during information wars in social networks (Przestrzeganie zasad etyki korporacyjnej podczas wojen informacyjnych w sieciach społecznościowych)
- dr hab. Marta Zimniak-Hałajko (UW, Warszawa) - Przemoc wobec uniwersytetu, uniwersytet wobec przemocy
- dr hab. Marek Kochan (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa) - Retoryka przemocy: między amplifikacją a eufemizacją
Dyskusja
15.45-16.05 Przerwa kawowa
16.05-16.55
- dr Simona Mizerowa (Ostravská Univerzita, Ostrawa), Tabu językowe w świetle konwencji komunikacyjnych
- dr Paweł Kuciński (UKSW, Warszawa) - Łzy przez śmiech. O parodii i pamflecie literackim i politycznym w dwudziestoleciu międzywojennym i nieco później
Dyskusja
Sekcja B sala 0.13
14.30-15.45
- prof. UWr. dr hab. Igor Borkowski (UWr., Wrocława) - „A gdy jedna drugiej przygada” – zwalczanie przemocy językowej w teorii i praktyce wychowawczej polskich zakonów klauzurowych
- dr Aneta Banaszek-Szapowałowa (UŚ, Katowice) - Eskalacja konfliktu sąsiedzkiego w perspektywie aktów mowy
- mgr Ewa Lubiszewska (UG, Gdańsk) - Socialmedialny lincz jako przykład agresji językowej
Dyskusja
15.45-16.05 Przerwa kawowa
16.05-16.55
- prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz (AJP, Gorzów Wielkopolski) - Agresja polityczna w memach internetowych
- dr Anna Chudzik (UJ, Kraków) - Stygmatyzacja jako narzędzie agresji w komunikacji internetowej (na wybranych przykładach)
Sekcja C sala 1.11
14.30-15.45
- dr hab. Iwona Benenowska (UKW, Bydgoszcz) - Agresja językowa jako przejaw przemocy
- dr hab. Anna Wileczek (UJK, Kielce) - Przemoc jako konwencja w komunikacji nastolatków
- mgr Magdalena Szulc (UAM, Poznań) - Hejt oczami blogerów i vlogerów. Jak twórcy internetowi reagują na mowę nienawiści?
Dyskusja
15.45-16.05 Przerwa kawowa
16.05-16.55
- dr Tomasz Żurawlew (UWM, Olsztyn) - Etyka komunikacji jako wykład uniwersytecki. Uwagi o specyfice i dylematach kształcenia
- mgr Elżbieta Błachowicz (VIII LO im. Władysława IV, Warszawa), Wbrew logice Kaina. Znaczenie etycznej komunikacji nie tylko w szkole
17.15-18.00
Zwiedzanie z przewodnikiem Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze
19.00-21.30
Uroczysta kolacja
Restauracja „Allegro”, Czartoryskiego 17

30 listopada (piątek)
OBRADY W SEKCJACH 9.00-10.50
Sekcja A sala 0.12
- dr hab. Beata Grochala (UŁ, Łódź) - Media a przemoc w sporcie – językowe zachowania dziennikarzy wobec przejawów agresji
- dr Agnieszka Wierzbicka (UŁ, Łódź) - Od pomocy do przemocy — językowy i etyczny wymiar internetowych dyskusji miłośników zwierząt
- mgr Marija Stefanović (Ostravská Univerzita) - Izlivi mržnje na transparentima (Zwalczanie nienawiści w tekstach transparentów)
- mgr Kateryna Sokolova (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki) - Participatory journalism as the mechanism to prevent media violence (Dziennikarstwo uczestniczące jako mechanizm zapobiegający przemocy w mediach)
Dyskusja
10.50-11.10 Przerwa kawowa
Sekcja B sala 0.13
- prof. UŁ dr hab. Edyta Pałuszyńska (UŁ, Łódź) - Antagonistyczne strategie komunikacyjne komentatorów politycznych (na materiale audycji „Poranek Radia Tok FM”)
- dr Jiří Byčkov (UO, Opole) - Filozoficko-psychologické příčiny výskytu fenoménu symbolického násilí v psaných a mluvených projevech (Filozoficzno-psychologiczne przyczyny zjawiska przemocy symbolicznej w języku pisanym i mówionym)
- dr Piotr Aptacy (UŚ, Katowice) -  Ideologie Sieci i ich konflikty
- mgr Anna Kujawska-Kot (UW, Warszawa) - Transseksualność w przemocy komunikacyjnej
- mgr Petro Katerynych (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki) - Język nienawiści wobec społeczności LGBT: aspekt lingwostylistyczny (na przykładzie ukraińskich kanałów telewizyjnych)
Dyskusja
10.50-11.10 Przerwa kawowa
Sekcja C sala 0.14
- dr hab. Violetta Jaros (UJD, Częstochowa) - Ironia jako przejaw agresji w dyskursie naukowym
- mgr Petr Ligocký (Ostravská Univerzita) - Násilí a brutalita v poezii polských prokletých básníků 2. poloviny 20. století (Przemoc i brutalność w poezji polskich przeklętych poetów drugiej połowy XX w.)
- dr hab. Monika Kaczor (UZ, Zielona Góra) - Przemoc językowa (na przykładzie dyskusji o uchodźcach i migrantach w „Tygodniku Powszechnym”)
- mgr Elżbieta Hak (UJD, Częstochowa) - Przemoc słowna w korespondencji Zdzisława Beksińskiego. O relacji Mistrza z propagatorem sztuki na przykładzie „Beksiński-Dmochowski. Listy 1999-2003”
- mgr Bogusław Bogusz (UJD, Częstochowa) - (Nie)Figuratywne wymiary przemocy w języku komentarzy internetowych
Dyskusja
10.50-11.10 Przerwa kawowa
OBRADY PLENARNE aula 1.05
11.10-12.50
- prof. DSW dr hab. Beata Sierocka (DSW, Wrocław) - Okaleczona wspólnota komunikacyjna: diagnoza, szansa, terapia
- prof. UG dr hab. Izabela Kępka (UG, Gdańsk) - Słowa, które ranią, czyli o nietolerancji wobec obcych w komentarzach internetowych
- dr hab. Beata Burska-Ratajczyk, mgr Radosław Burski (UŁ, Łódź) - Znieważenie w aspekcie lingwistycznym i prawnym
- prof. UG dr hab. Lucyna Warda-Radys (UG, Gdańsk) - O kształtowaniu się wzorca tekstowego hejtu
Dyskusja
12.50 Zakończenie konferencji
13.15 Obiad

Sponsor prognozy pogody
Witamy nowego mieszkańca

Dziś urodzili się...

 

 

 

Julek

 

Pola

 

Nasz skarb

10 maja o 10:40 urodził się nasz trzeci skarb. Jest śliczny i bardzo podobny do mamy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.

Uwaga! Objazd

Utrudnienia w komunikacji

Powrót linii nr 15 na stałą trasę
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że w związku z zakończeniem remontu nawierzchni od poniedziałku 3 grudnia od godz. 9.00 na stałą trasę przez ul. Korkową wracają autobusy linii nr 15.
Przystanki WITAMINOWA i KUSOCIŃSKIEGO będą ponownie udostępnione do obsługi pasażerek i pasażerów.

 

Zmiany w organizacji ruchu przy dworcu Stradom

Od 22 listopada będzie obowiązywać czasowa organizacja ruchu na ul. Pułaskiego w rejonie dworca – informuje MZDiT. Zmiany wiążą się z pracami przy budowie centrum przesiadkowego.
W związku z realizacją zadania „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” od 22 listopada, od godz. 7.00, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na ul. Pułaskiego w rejonie dworca kolejowego Częstochowa-Stradom.
Będzie ona polegać na zamknięciu po jednym pasie ruchu (przyległym do pasa dzielącego) na każdej z jezdni.
Połączenie parkingu przy budynku dworca z ul. Pułaskiego będzie możliwe tylko na prawe skręty.

 

Czasowe utrudnienia w ruchu w Alejach
Na czasowe utrudnienia w ruchu w Alejach możemy się natknąć do 20 listopada – związane są z finalizacją prac gwarancyjnych. Dzień dłużej potrwa tam gruntowne oczyszczanie chodników i jezdni – informuje MZDiT.    
W ciągu alei Najświętszej Maryi Panny oraz w obrębie skrzyżowań alei z  przyległymi drogami możemy napotkać chwilowe utrudnienia w postaci zwężenia i wygrodzenia. Utrudnienia związane są z finalizacją prac gwarancyjnych i potrwają do 20 listopada.
Ponadto dobiegają końca roboty związane z gruntownym oczyszczaniem nawierzchni pasaży, chodników i jezdni w ciągu alei NMP – one także mogą generować czasowe niedogodności. Wspomniane prace zakończą się 21 listopada.

Utrudnienia w ruchu
W najbliższych dniach na niektórych częstochowskich drogach mogą występować utrudnienia w ruchu. Dotyczą one al. Jana Pawła II oraz  ulic Korkowej i Szczytowej.
* ALEJA JANA PAWŁA II
5 listopada rozpoczęła się budowa ścieżki rowerowej w al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Wilsona do al. Armii Krajowej. Roboty, oprócz budowy samej ścieżki i chodnika, obejmują przebudowę zatoki autobusowej. W związku z prowadzonymi pracami utrudnienia wystepują na jezdni w kierunku Ronda Trzech Krzyży.
* KORKOWA
Również od 5 listopada zamknięta jest ul. Korkowa, na odcinku od ul. Grzybowskiej do ul. Kusocińskiego. Utrudnienia związane są z przebudową ulicy.
* SZCZYTOWA
7 listopada rozpoczęły się prace związane z przebudową chodnika na ul. Szczytowej. Zakres robót obejmuje wykonanie obustronnego chodnika wraz z wjazdami. Ul. Szczytowa pozostanie zamknięta dla ruchu kołowego na czas prowadzenia robót.

 

Zmiany na linii nr 15

W związku z remontem nawierzchni autobusy tej linii nie będą kursować ulicą Korkową od skrzyżowania z ulicami Bór, Wypalanki i Grzybowską do pętli autobusowej. W obu kierunkach pojadą ulicami Wypalanki i Poselską do Korkowej – informuje MZDiT.
W związku z remontem nawierzchni od 5 listopada przez około 3 tygodnie nie będzie możliwy przejazd autobusów linii nr 15 ulicą Korkową od skrzyżowania z ulicami Bór, Wypalanki i Grzybowską do pętli autobusowej KORKOWA.
W związku z tym autobusy linii 15 będą kursować w obu kierunkach tak jak linia nr 20, przez ulice Wypalanki i Poselską do Korkowej.
Przystanki WITAMINOWA i KUSOCIŃSKIEGO na czas remontu zostają w obu kierunkach zawieszone.
Na trasie objazdu obsługa pasażerek i pasażerów obowiązuje na wszystkich przystankach.

 

 

Wyjątki w kursowaniu autobusów i tramwajów w 2018 roku
24 grudnia (poniedziałek) – Wigilia – rozkłady sobotnie
25 grudnia (wtorek) – Święto Bożego Narodzenia – rozkłady niedzielne
26 grudnia (środa) – Święto Bożego Narodzenia – rozkłady niedzielne
31 grudnia (poniedziałek) – Sylwester – rozkłady sobotnie
Nocna weekendowa komunikacja autobusowa oprócz wszystkich weekendów, będzie kursowała w następujące noce:
Grudzień: z 23 na 24; z 24 na 25; z 25 na 26; z 30 na 31; z 31 na 1 stycznia 2019 r.

 

 

Pożegnania

Zmarł Janusz Seńczuk


Nie żyje Janusz Seńczuk, były zawodnik Skry Częstochowa.
Lwowianin, którego losy rzuciły na Śląsk, rozpoczął swoją przygodę z piłką nożną w Bytomiu - wspomina Seńczuka portal cz-pilka.pl. - W połowie lat pięćdziesiątych przybył d Częstochowy  izwiązał sie z tutejszą Skrą. Pracował na stanowisku kieowniczym w zakładach Warta i studiował w częstochowskiej Politechnice. Pod koniec lat sześćdziesiątych został oddelegowany do łódzkiego Zjednoczenia, a stamtąd do Wałbrzycha, gdzie osiadł na stałe. Był prezesem wałbrzyskiej Fabryki Wkładów Odzieżowych Camela i przdwodniczącym Sudeckiego Związku  Pracodawców. Często pojawiał się w Częstochowie i aktywnie uczestniczył w działalności Klubu Seniora Skry.
Janusz Seńczuk zmarł 7 grudnia 2018 w Wałbrzychu, miał 85 lat.

 

Zmarł Zbigniew Chmielewski


Nie żyje Zbigniew Chmielewski, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy I kadencji (1990-1994), Przewodniczący Zespołu Miejskiego ds. Organizacji VI Światowego Dnia Młodzieży i wizyty papieża Jana Pawła II w Częstochowie (1991), długoletni pracownik Urzędu Miasta Częstochowy,  długololetni członek częstochowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (m.in. jego wiceprezes), współzałożyciel Ligi Miejskiej w Częstochowie, absolwent LO im. H. Sienkiewicza i Politechniki Częstochowskiej. Miał 82 lata. 

 

Zmarła Małgorzata Puchalska-Dobosz


Nie żyje dr Małgorzata Puchalska-Dobosz, chirurg radiolog. Zmarła 5 grudnia 2018, miała 64 lata

 

Zmarł Ireneusz Bajor


Nie żyje Ireneusz Bajor, przedsiębiorca w branży gastronomicznej. Zmarł 29 listopada  2018

 

 

Zmarł Andrzej Jamza

Nie żyje Andrzej Jamza, stomatolog. Zmarł 16 listopada 2018, miał 74 lata.

 

Zmarł Marian Pruciak

Nie żyje Marian Pruciak, długoletni mistrz krawiecki. Zmarł 19 listopada 2018, miał 87 lat