Lokalne informacje oraz ciekawe konkursy w jednym miejscu!

Prognoza pogody

Częstochowa - piątek

Dziś jest 20 wrzesień 2019 - do końca roku pozostało 102 dni.

Imieniny obchodzą:

Wszystkiego najlepszego!

Następne dni

Podpisano umowę na odwodnienie Północy

Podpisano umowę na odwodnienie Północy

Po odwonieniu Kiedrzyna i Grabówki kolej na część dzielnicy Północ. Oprócz kanalizacji deszczowej inwestycja obejmie m.in.rozbudowę ul. św. Brata Alberta. Wczoraj, w poniedziałek 2 września podpisano umowę z wykonawcą - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Początek prac planowany jest jeszcze w tym roku, ale zasadniczy etap to rok przyszły. Wartość umowy na roboty budowlane po przetargu to ponad 12, 5 mln zł brutto.

Zakres zadania obejmie m.in.: budowę ul. Lawendowej (w tym oświetlenia ulicy, kanału technologicznego, przebudowę sieci elektroenergetycznych), budowę ul. Hiacyntowej (w tym kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego) oraz rozbudowę ul. św. Brata Alberta na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego (w tym budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego).

Umowę, w obecności dziennikarzy, podpisali w imieniu MZDIT p.o. dyrektora Piotr Grzybowski i jego zastępca Piotr Kurkowski, a w imieniu wykonawcy - wyłonionej w postępowaniu przetargowym firmy Drog–Bud - jej prezes zarządu Tomasz Kędzior i członek zarządu Sebastian Nowak.  

Przebudowa czeka więc trzy ulice – Lawendową, Hiacyntową (na ich końcach  powstaną zbiorniki chłonno-odparowujące) oraz odcinek ul. św. Brata Alberta, od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego.

- Staraliśmy się wielokrotnie o dofinansowanie przebudowy ul. św. Alberta, to inwestycja bardzo ważna dla dzielnicy, postulowana od dawna przez mieszkanki i mieszkańców oraz naszych radnych – mówił tuż przed podpisaniem dokumentów prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Tym razem się udało, pozyskaliśmy środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach części zadania dotyczącej ul. Lawendowej w pasie drogowym zaprojektowano jezdnię o szerokości 5 m i długości ponad 217 m, ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi. Piesi będą poruszać się jednostronnymi chodnikami o szerokości 2 m. Aby ułatwić im przekraczanie jezdni na skrzyżowaniach, zaprojektowano tzw. miejsca akumulacji pieszych, gdzie krawężnik będzie maksymalnie obniżony. Powstanie kanalizacja deszczowa, która przejmie wody opadowe oraz roztopowe i odprowadzi je do zbiornika chłonno-odparowującego. Ulica Lawendowa zostanie oświetlona dzięki 8 latarniom z wysięgnikami i oprawami LED. W skład kanału technologicznego wejdą studnie SKR, kanalizacja pierwotna jednootworowa, rura światłowodowa oraz mikrokanalizacja. Roboty obejmą też przebudowę sieci elektroenergetycznych.

W pasie drogowym ul. Hiacyntowej zaprojektowano jezdnię asfaltową o szerokości 5 m, szeroki na 2 m chodnik (od strony południowej), 6 zjazdów, skrzyżowanie z ulicą podrzędną oraz dwa przejścia dla pieszych. Odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej dotyczyć ma całego ciągu ulicy; powstaną też przyłącza do posesji w obrębie pasa drogowego. Zaprojektowano również otwarty zbiornik chłonno-odparowujący o głębokości 2,2 m i pojemności czynnej prawie 1 200 m³. Prace na ul. Hiacyntowej obejmą też budowę nowego kanału technologicznego ze studniami oraz sieci oświetlenia.

Na ul. św. Brata Alberta asfaltowa jezdnia będzie miała szerokość 6 m – na jednym z łuków będzie się poszerzać. Zaprojektowano obustronne opaski bezpieczeństwa, obustronne chodniki, dwukierunkową, asfaltową drogę rowerową, szeroką na 2 m (po stronie południowo-wschodniej). Powstaną 73 zjazdy, dwa przejścia dla pieszych, przejazd dla rowerzystów, a także skrzyżowania trzywylotowe z ulicami podrzędnymi oraz czterowylotowe z ul. Makuszyńskiego i ul. Jemiołową. Odwodnienie w formie kanalizacji deszczowej – z przyłączami do posesji w obrębie pasa drogowego – zaplanowano w całym ciągu ulicy. Zbudowane zostanie oświetlenie; planuje się też przebudowę odcinka linii napowietrznej. Całości dopełni nowy kanał technologiczny wraz ze studniami.

Całość inwestycji ma zostać wykonana do końca maja 2021 r.

Zadanie finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Poddziałanie 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Wartość umowy na roboty budowlane po przetargu- 12.581.331,75 zł brutto, w tym koszty kwalifikowane – 4.297.091,22 zł i koszty niekwalifikowane – 8.284 240,53 zł brutto.

Samorząd myśli o odwodnieniu miasta w sposób kompleksowy. Jeżeli pojawią się możliwości finansowe w planach są jeszcze Wyczerpy i okolice ulicy Bugajskiej.

Latem ubiegłego roku zakończyły się prace związane z odwodnieniem Grabówki obejmujące m.in. budowę kolektorów kanalizacji deszczowej, budowę zbiornika retencyjnego, a także budowę drogi prowadzącej m.in. do zbiornika. Wzdłuż drogi łączącej się z ul. św. Rocha za ul. Krzemienną powstał też chodnik i oświetlenie. Koszt zadania wraz z realizacją części drogowej (koszt niekwalifikowany) zamknął się w kwocie 24,5 mln zł, z czego dofinansowanie sięgnęło ponad 13,5 mln zł.

Z kolei w sierpniu tego roku zakończono inwestycję w Kiedrzynie - wybudowano odwodnienie na odcinku wzdłuż ul. Zakopiańskiej do przepustu pod ul. Sejmową i od przepustu - do ul. Sucharskiego i Ludowej. W ramach zadania m.in. wybudowano długi na ponad 100 m rów otwarty, zbiornik chłonno-odparowujący o powierzchni ok. 1 ha, kolektor deszczowy (rów otwarty od zbiornika do ul. Sejmowej) o długości prawie 600 m oraz kolektor deszczowy (kanał zamknięty od ul. Sejmowej do ul. Ludowej) wraz z układem podczyszczania. Ponadto przebudowano: wodociąg wraz z przyłączami, kanalizację sanitarną oraz istniejące przyłącza energetyczne. Zbudowano też drogi technologiczne, wokół zbiornika odwodnieniowego pojawiły się nowe drzewa. Koszt sfinalizowanego zadania to 13,3 mln zł, z czego ponad 11 mln stanowiło dofinansowanie za pośrednictwem Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łącznie trzy strategiczne inwestycje odwodnieniowe w mieście – Grabówka, Kiedrzyn oraz Północ – to zadania wartości 50 mln zł (koszty wraz z częściami drogowymi inwestycji).

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Sponsor prognozy pogody
Witamy nowego mieszkańca

Dziś urodzili się...

 

Jaś

 

Julek

 

Pola

 

Nasz skarb

10 maja o 10:40 urodził się nasz trzeci skarb. Jest śliczny i bardzo podobny do mamy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.

Uwaga! Objazd

Utrudnienia w komunikacji

Autobusy pojadą inaczej w rejonie dworca Stradom

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że ze względu na zakończenie kolejnego etapu prac w sąsiedztwie dworca Stradom przy ul. Pułaskiego od środy 4 września linie nr 14, 15, 17, 23 i 69 wracają na swoje stałe trasy. Do odwołania zostają zmienione trasy linii nr 16 i 27. 

Linia nr 16 nie będzie dojeżdżać do pętli STRADOM-DWORZEC PKP.

Autobusy linii 16 od przystanku KORCZAKA przy ul. Sobieskiego będą skręcać w prawo w ul. Korczaka i Bohaterów Monte Cassino, po czym - po zjeździe z łącznicy - pojadą ul. 1 Maja do ronda Mickiewicza i dalej al. Wolności do pl. Rady Europy i przystanku DWORZEC GŁÓWNY PKP przy ul. Orzechowskiego, gdzie zakończą trasę.

Powrót w kierunku KUKUCZKI będzie się odbywał tymi samymi ulicami, przy czym będzie obowiązywał wyjazd przez ul. Orzechowskiego do Wolności.

Dla linii nr 16 zostaną zawieszone przystanki STRADOM-DWORZEC PKP oraz przy ul. Sobieskiego przystanki PLAC PAMIĘCI NARODOWEJ i DWORZEC PKS. W zamian będzie obowiązywał przystanek DWORZEC PKS przy al. Wolności w kierunku ronda Mickiewicza oraz wszystkie pozostałe znajdujące się na trasie objazdu.

Linia nr 27 zostanie w obu kierunkach skrócona do przystanku HOENE-WROŃSKIEGO. 

Autobusy linii 27 po zakończeniu trasy na tym przystanku i zawróceniu przez łącznice skrzyżowania ulic Monte Cassino, Pułaskiego i 1 Maja będą w kierunku KUSIĘCKA-KSSE rozpoczynać trasę od przystanku HOENE-WROŃSKIEGO usytuowanego przy al. Bohaterów Monte Cassino w kierunku ul. Sobieskiego.

Dla linii nr 27 zostaną zawieszone przystanki STRADOM-DWORZEC PKP.

 

 

Zmiany autobusowych linii

Z uwagi na wpływ drogowych inwestycji zewnętrznych i zadań własnych na charakter ruchu drogowego na terenie miasta od początku września MZDiT wprowadza korekty na kilku liniach autobusowych komunikacji miejskiej MPK:

-linia nr 17 będzie w dni robocze i soboty kursować przez cały dzień co 30 minut (rozwiązanie tymczasowe)

-linie nr 30 i 33 zostaną połączone w jedną, oznaczoną numerem 30 i obsługującą relację Jaskrów Wille – Wąsosz (z kursami skróconymi do Batalionów Chłopskich i Przyjemnej), przy czym linia nr 30 będzie kursować w obu kierunkach przez aleję Wolności i Sobieskiego do Korczaka, z pominięciem placu Biegańskiego.

 
 

Powrót linii autobusowych na trasy przez al. Wojska Polskiego

Od 28 sierpnia przestają obowiązywać objazdy autobusów kursujących w kierunku Błeszna, Rakowa i Korkowej przez ul. Powstańców Śląskich i al. Niepodległości – informuje MZDiT. Przywrócony zostaje też przystanek ESTAKADA w kierunku Błeszna i Rakowa.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że w związku z zakończeniem prac po zachodniej stronie estakady rakowskiej od środy, 28 sierpnia przestają obowiązywać objazdy autobusów kursujących w kierunku Błeszna, Rakowa i Korkowej przez ul. Powstańców Śląskich i al. Niepodległości.

 

Przystanek autobusowy ESTAKADA w kierunku Błeszna i Rakowa zostaje ponownie udostępniony pasażerkom i pasażerom.

UWAGA! Linie podmiejskie nr 53, 57, 58, 59, 65, 67 i 68 po wyjeździe z zajezdni od ul. Źródlanej będą kursować na wprost ul. Powstańców Śląskich do przystanku ESTAKADA przy al. Wojska Polskiego przed torowiskiem tramwajowym, który będzie pierwszym przystankiem dla tych linii.

Przystanek zastępczy POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH przy al. Niepodległości dla wyżej wymienionych linii przestaje obowiązywać.

Od 28 sierpnia na przystanku zastępczym POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH przy al. Niepodległości obowiązuje obsługa pasażerek i pasażerów tylko dla zastępczej komunikacji tramwajowej – tj. linii nr 01, 02 i 03 oraz linii nr 38 i 80.

 

Od 19 sierpnia odcinek ul. Zawodziańskiej zamknięty dla ruchu

Odcinek od ul. Mstowskiej do skrzyżowania z ul. Mączną zostanie zamknięty dla kierowców w związku z rozpoczęciem prac przy budowie ul. Zawodziańskiej – informuje MZDiT.

Zamknięcie spowodowane jest rozpoczęciem robót związanych z przebudową mostu nad rzeką Wartą oraz budową ul. Zawodziańskiej na tym odcinku.

Dojazd do ul. Mącznej odbywać się będzie drogami alternatywnymi od ul. Batalionów Chłopskich.

 

Zmiany na linii nr 18

OD 19 SIERPNIA ZMIANY NA LINII NR 18. Trasa i rozkłady jazdy linii zostaną zmienione do odwołania. Powodem jest brak przejazdu spowodowany przebudową ul. Zawodziańskiej – informuje MZDiT.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że ze względu na brak przejazdu, spowodowany przebudową ul. Zawodziańskiej od poniedziałku, 19 sierpnia, do odwołania zostanie zmieniona trasa i rozkłady jazdy linii nr 18, która będzie kursować wyłącznie do pętli  HEKTAROWA z pominięciem przejazdu ulicami Zawodziańską i Batalionów Chłopskich.

Dla linii nr 18 zostają zawieszone w obu kierunkach przystanki MĄCZNA, JASKRÓW-MIROWSKA i BATALIONÓW CHŁOPSKICH oraz przystanek MIRÓW przy ul. Mstowskiej w kierunku ul. Batalionów Chłopskich.

Obsługa pasażerek i pasażerów w kierunku centrum będzie się odbywać na przystanku na pętli MIRÓW, natomiast w kierunku pętli HEKTAROWA – tak jak dotychczas na przystanku na początku ul. Turystycznej.

 

 

 

Pożegnania

Zmarła Zofia Gogulska

Nie żyje Zofia Gogulska, działaczka społeczna, długoletnia przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Częstochowie. Zmarła 8 września 2019.

 

Zmarł Aleksander Jaśkiewicz

Nie żyje Aleksander Jaśkiewicz, historyk sztuki, długoletni pracownik Muzeum Częstochowskiego (kierownik działu sztuki), twórca jego kolekcji malarstwa i grafiki polskiej XX wieku. Autor książek i katalogów wystaw poświęconych m.in. artystom Częstochowy 1850-1960, kościołom drewnianym , krzyżom i kapliczkom przydrożnym Częstochowy i okolic, malarstwu i grafice polskiej w zbiorach Muzeum Częstochowskiego, Wandzie Wereszczyńskiej, pamiątkom i wotom jasnogórskim, Jasnej Górze.  Laureat Nagrody im. Karola Miarki (1990) oraz Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury (1991). 

Zmarł 28 sierpnia 2019, miał 86 lat.

 

Zmarła Elżbieta Lange

Nie żyje Elżbieta Lange, emerytowana długoletnia aktorka  Teatru im. A. Mickiewicza (na naszzej scenie mogliśmy ją oglądać w latach 1957-1991, wcześniej krótko była związana z zielonogórskim Teatrem Ziemi Lubuskiej) występująca pod panieńskim nazwiskiem Elżbieta Pasierbówna. Zmarła 7 sierpnia 2019, miała 88 lat.

 

Zmarł Jerzy Mazik

Nie żyje Jerzy Błażej Mazik, miłośnik żeglarstwa i filatelistyki, twórca licznych tekstów poświęconych tej tematyce, Nestor Yacht Klubu w Częstochowie, historyk Poczty Polskiej (autor m.in. książkowej publikacji „O częstochowskich pocztach lat minionych opowieści”) i kronikarz częstochowskiego żeglarstwa, człowiek wielkiej wiedzy, obdarzony dużym poczuciem humoru. Współpracownik lokalnych mediów, wśród nich także „Zdrowej Częstochowy”. Zmarł 8 sierpnia 2019, miał 87 lat.

 

 

Zmarł o. Kamil Cichocki


Nie żyje o. Kamil Cichocki, paulin z klasztoru na Jasnej Górze. Zmarł 23 lipca 2019, miał 83 lata.

 

Zmarł Karol Zagził

Nie żyje Karol Zagził, fotograf klubowy drużyny CKM „Włókniarz”, często też kierownik parku maszyn, współautor wystaw poświęconych żużlowi. Jego fotografie publikowała wielokrotnie prasa sportowa, znalazły się też w książce Marka Soczyka "Sześćdziesiąt lat w Lidze Polskiej minęło” poświęconej historii częstochowskiego Włókniarza. Zmarł 19 lipca 2019, miał 54 lata.

 

Zmarł Stefan Kwoczała

Nie żyje Stefan Kwoczała, ikona częstochowskiego żużla, zdobywca - jako pierwszy częstochowianin - w 1959 r. tytułu Indywidualnego Mistrza Polski na żużlu. W barwach Włókniarza występował w latach 1955–1961, w 1959 zdobywając złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski. 

Jak przypomina Wikipedia,  w 1958–1961 trzykrotnie uczestniczył w eliminacjach Indywidualnych Mistrzostw Świata, najlepszy rezultat osiągając w 1960 r. na Wembley, gdzie w finale światowym zajął VII miejsce. Karierę zakończył w 1961 r., po wypadku podczas turnieju o "Złoty Kask" w Krakowie.

Miał 85 lat.

 

 

Zmarł Waldemar Ułamek

Nie żyje Waldemar Ułamek, jeden z najbardziej charakterystycznych kierowników startów w naszym kraju w latach 90. ubiegłego stulecia. Regularnie spotkać można go było wówczas nie tylko podczas zawodów w Częstochowie, ale wielokrotnie zapraszany był również na turnieje Grand Prix we Wrocławiu - informuje klub Włókniarz Częstochowa. Zmarł 18 czerwca 2019, miał 69 lat.

 

 

Zmarł Bolesław Ocias

Nie żyje Bolesław Ocias, dyrygent (m.in. Państwowej Operetki Śląskiej w Gliwicach Chóru Męskiego "Pochodnia"), kompozytor, zasłużony pedagog Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego i WSP (obcnie UJD im. Jana Długosza) w Częstochowie. Inicjator cyklu koncertów pedagogów Instytutu Muzyki WSP w Filharmonii Częstochowskiej. Kierownik muzyczny zespołów folklorystycznych: ZPiT "Częstochowa" oraz ZF "Polanie", przez pewien czas (w okresie 1978-1981) także kierownik muzyczny Teatru im. A. Mickiewicza. Juror konkursów i festiwali. Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Częsrochowy w dziedzinie kultury (1999).  
Zmarł 16 czerwca 2019. Miał 90 lat.

 

Zmarł dr n. med. Stefan Miłkowski

Nie żyje dr nauk med. Stefan Miłkowski, ordynator oddziałów okulistycznych w szpitalach im. Biegańskiego i na Parkitce. Zmarł 10 czerwca 2019, miał 88 lat.

 

Zmarł Romuald Sławiński

Nie żyje Romuald Sławiński, emerytowany nauczyciel. Zmarł 5 czerwca 2019, miał 88 lat.