Lokalne informacje oraz ciekawe konkursy w jednym miejscu!

Prognoza pogody

Częstochowa - poniedziałek

Dziś jest 17 February 2020 - do końca roku pozostało 318 dni.

Imieniny obchodzą:

Wszystkiego najlepszego!

Następne dni

Podpisano umowę na odwodnienie Północy

Podpisano umowę na odwodnienie Północy

Po odwonieniu Kiedrzyna i Grabówki kolej na część dzielnicy Północ. Oprócz kanalizacji deszczowej inwestycja obejmie m.in.rozbudowę ul. św. Brata Alberta. Wczoraj, w poniedziałek 2 września podpisano umowę z wykonawcą - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Początek prac planowany jest jeszcze w tym roku, ale zasadniczy etap to rok przyszły. Wartość umowy na roboty budowlane po przetargu to ponad 12, 5 mln zł brutto.

Zakres zadania obejmie m.in.: budowę ul. Lawendowej (w tym oświetlenia ulicy, kanału technologicznego, przebudowę sieci elektroenergetycznych), budowę ul. Hiacyntowej (w tym kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego) oraz rozbudowę ul. św. Brata Alberta na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego (w tym budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego).

Umowę, w obecności dziennikarzy, podpisali w imieniu MZDIT p.o. dyrektora Piotr Grzybowski i jego zastępca Piotr Kurkowski, a w imieniu wykonawcy - wyłonionej w postępowaniu przetargowym firmy Drog–Bud - jej prezes zarządu Tomasz Kędzior i członek zarządu Sebastian Nowak.  

Przebudowa czeka więc trzy ulice – Lawendową, Hiacyntową (na ich końcach  powstaną zbiorniki chłonno-odparowujące) oraz odcinek ul. św. Brata Alberta, od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego.

- Staraliśmy się wielokrotnie o dofinansowanie przebudowy ul. św. Alberta, to inwestycja bardzo ważna dla dzielnicy, postulowana od dawna przez mieszkanki i mieszkańców oraz naszych radnych – mówił tuż przed podpisaniem dokumentów prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Tym razem się udało, pozyskaliśmy środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach części zadania dotyczącej ul. Lawendowej w pasie drogowym zaprojektowano jezdnię o szerokości 5 m i długości ponad 217 m, ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi. Piesi będą poruszać się jednostronnymi chodnikami o szerokości 2 m. Aby ułatwić im przekraczanie jezdni na skrzyżowaniach, zaprojektowano tzw. miejsca akumulacji pieszych, gdzie krawężnik będzie maksymalnie obniżony. Powstanie kanalizacja deszczowa, która przejmie wody opadowe oraz roztopowe i odprowadzi je do zbiornika chłonno-odparowującego. Ulica Lawendowa zostanie oświetlona dzięki 8 latarniom z wysięgnikami i oprawami LED. W skład kanału technologicznego wejdą studnie SKR, kanalizacja pierwotna jednootworowa, rura światłowodowa oraz mikrokanalizacja. Roboty obejmą też przebudowę sieci elektroenergetycznych.

W pasie drogowym ul. Hiacyntowej zaprojektowano jezdnię asfaltową o szerokości 5 m, szeroki na 2 m chodnik (od strony południowej), 6 zjazdów, skrzyżowanie z ulicą podrzędną oraz dwa przejścia dla pieszych. Odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej dotyczyć ma całego ciągu ulicy; powstaną też przyłącza do posesji w obrębie pasa drogowego. Zaprojektowano również otwarty zbiornik chłonno-odparowujący o głębokości 2,2 m i pojemności czynnej prawie 1 200 m³. Prace na ul. Hiacyntowej obejmą też budowę nowego kanału technologicznego ze studniami oraz sieci oświetlenia.

Na ul. św. Brata Alberta asfaltowa jezdnia będzie miała szerokość 6 m – na jednym z łuków będzie się poszerzać. Zaprojektowano obustronne opaski bezpieczeństwa, obustronne chodniki, dwukierunkową, asfaltową drogę rowerową, szeroką na 2 m (po stronie południowo-wschodniej). Powstaną 73 zjazdy, dwa przejścia dla pieszych, przejazd dla rowerzystów, a także skrzyżowania trzywylotowe z ulicami podrzędnymi oraz czterowylotowe z ul. Makuszyńskiego i ul. Jemiołową. Odwodnienie w formie kanalizacji deszczowej – z przyłączami do posesji w obrębie pasa drogowego – zaplanowano w całym ciągu ulicy. Zbudowane zostanie oświetlenie; planuje się też przebudowę odcinka linii napowietrznej. Całości dopełni nowy kanał technologiczny wraz ze studniami.

Całość inwestycji ma zostać wykonana do końca maja 2021 r.

Zadanie finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Poddziałanie 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Wartość umowy na roboty budowlane po przetargu- 12.581.331,75 zł brutto, w tym koszty kwalifikowane – 4.297.091,22 zł i koszty niekwalifikowane – 8.284 240,53 zł brutto.

Samorząd myśli o odwodnieniu miasta w sposób kompleksowy. Jeżeli pojawią się możliwości finansowe w planach są jeszcze Wyczerpy i okolice ulicy Bugajskiej.

Latem ubiegłego roku zakończyły się prace związane z odwodnieniem Grabówki obejmujące m.in. budowę kolektorów kanalizacji deszczowej, budowę zbiornika retencyjnego, a także budowę drogi prowadzącej m.in. do zbiornika. Wzdłuż drogi łączącej się z ul. św. Rocha za ul. Krzemienną powstał też chodnik i oświetlenie. Koszt zadania wraz z realizacją części drogowej (koszt niekwalifikowany) zamknął się w kwocie 24,5 mln zł, z czego dofinansowanie sięgnęło ponad 13,5 mln zł.

Z kolei w sierpniu tego roku zakończono inwestycję w Kiedrzynie - wybudowano odwodnienie na odcinku wzdłuż ul. Zakopiańskiej do przepustu pod ul. Sejmową i od przepustu - do ul. Sucharskiego i Ludowej. W ramach zadania m.in. wybudowano długi na ponad 100 m rów otwarty, zbiornik chłonno-odparowujący o powierzchni ok. 1 ha, kolektor deszczowy (rów otwarty od zbiornika do ul. Sejmowej) o długości prawie 600 m oraz kolektor deszczowy (kanał zamknięty od ul. Sejmowej do ul. Ludowej) wraz z układem podczyszczania. Ponadto przebudowano: wodociąg wraz z przyłączami, kanalizację sanitarną oraz istniejące przyłącza energetyczne. Zbudowano też drogi technologiczne, wokół zbiornika odwodnieniowego pojawiły się nowe drzewa. Koszt sfinalizowanego zadania to 13,3 mln zł, z czego ponad 11 mln stanowiło dofinansowanie za pośrednictwem Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łącznie trzy strategiczne inwestycje odwodnieniowe w mieście – Grabówka, Kiedrzyn oraz Północ – to zadania wartości 50 mln zł (koszty wraz z częściami drogowymi inwestycji).

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Sponsor prognozy pogody
Witamy nowego mieszkańca

Dziś urodzili się...

 

Franek

- syn Pauliny i Przemka

 

Jaś

 

Julek

 

Pola

 

Nasz skarb

10 maja o 10:40 urodził się nasz trzeci skarb. Jest śliczny i bardzo podobny do mamy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.

Uwaga! Objazd

Utrudnienia w komunikacji

Zmiana tras linii 11, 13, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 31 i 84

Od 18 lutego trasy tych linii zmienią się do odwołania w związku z robotami na odcinku od ul. Nadrzecznej do pl. Daszyńskiego w kierunku centrum – informuje MZDiT.

Autobusy będą kursować według następujących zasad:

linie nr 11 i 13: z ulicy Mirowskiej przez Nadrzeczną, Spadek, Warszawską do I alei NMP i dalej bez zmian;

linie nr 18, 21, 26, 27, 31 i 84: z ulicy Mirowskiej przez Nadrzeczną, Spadek do Garibaldiego i dalej bez zmian;

linia nr 28 (kierunek Parkitka): z ulicy Mirowskiej przez Nadrzeczną, Warszawską do alei Jana Pawła II i dalej bez zmian.

linia nr 24 (kierunek Kukuczki): z ulicy Krakowskiej przez Mirowską, Nadrzeczną, Warszawską do alei Jana Pawła II i dalej bez zmian.

Dla ww. linii w kierunku przeciwnym tj. Zawodzia, Mirowa, Kucelina, Błeszna i Rakowa objazdy nie obowiązują.

UWAGA:

Dla linii nr 18, 21, 26, 27, 28, 31 i 84 zostanie zawieszony przystanek STARY RYNEK przy ulicy Warszawskiej, natomiast w zamian będzie obowiązywał przystanek NADRZECZNA usytuowany bezpośrednio za skrzyżowaniem tej ulicy z ulicą Mirowską (dla linii 24 będzie również obowiązywał przystanek STARY RYNEK przy ulicy Mirowskiej przy kościele  św. Zygmunta).

 

Korekty rozkładów jazdy

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że w najbliższych dniach dojdzie do kilku zmian w rozkładach jazdy autobusów komunikacji miejskiej.

Zmiany związane są głównie z wnioskami pasażerów oraz z troską o poprawę wygody podróżowania komunikacją miejską.

LINIA NR 13

Od 1 lutego planowane jest wydłużenie części kursów linii autobusowej nr 13 do Wierzchowiska.

Dla pasażerów zostają udostępnione nowe zespoły przystankowe:

-KIEDRZYN III (w pobliżu skrzyżowania ulicy Ludowej z Jemiołową);

-WOLA KIEDRZYŃSKA (przy skrzyżowaniu DW483 z drogą prowadzącą do Wierzchowiska);

-WIERZCHOWISKO – DŁUGA I (przy ul. Długiej w Wierzchowisku);

-WIERZCHOWISKO – DŁUGA II (przy ul. Długiej w Wierzchowisku);

-WIERZCHOWISKO (pętla przy szkole w Wierzchowisku).

Na całej długości nowego odcinka trasy linii nr 13 będzie obowiązywać miejska taryfa biletowa.

Rozkład jazdy linii nr 13 ulega znaczącym zmianom we wszystkie dni tygodnia na całej trasie, a godziny i liczba kursów wydłużonych do Wierzchowiska zostały ustalone z Gminą Mykanów.

Szczegóły na stronie internetowej www.mzd.czest.pl w zakładce ROZKŁADY JAZDY.

POZOSTAŁE LINIE

Na wnioski pasażerów oraz ze względów organizacyjnych, od 1 lutego nastąpi również korekta rozkładów jazdy na liniach nr:

14 (niewielkie zmiany w zakresie kursów przedłużonych do pętli Rząsawa Dworzec PKP)

-17 (przesunięte pojedyncze kursy około godziny 6-7 rano w dni robocze, wakacyjne i soboty)

-18 (zmienione godziny odjazdów we wszystkie dni tygodnia, dodatkowe 2 kursy w dni robocze)

-19 (korekta dwóch kursów w niedziele i święta)

-23 (korekta godzin odjazdów z KSSE Skorki po godzinie 22 oraz zmniejszenie ilości kursów tylko w soboty)

-26 (niewielkie zmiany godzin kursów we wszystkie dni tygodnia, poprawiające dojazdy do pracy i szkół z ulicy Bursztynowej)

-28 (cały rozkład nowy, z synchronizacją odjazdów z liniami nr 13 i 24)

-37 (korekty godzin kursów we wszystkie dni tygodnia oraz lepsza koordynacja z linią nr 17)

Szczegóły na stronie internetowej www.mzd.czest.pl w zakładce ROZKŁADY JAZDY.

PRACE DROGOWE NA 1 MAJA

Ze względu na prowadzone roboty na ulicy 1 Maja, od poniedziałku 27 stycznia do odwołania przystanek I URZĄD SARBOWY w kier. ronda Mickiewicza zostaje przeniesiony o ok. 200 m. dalej (w sąsiedztwie skrzyżowania z ulicą Filomatów).

 

Korekta w kursowaniu linii 33
W związku ze zgłoszeniami pasażerów, od stycznia 2020 r autobusy linii 33 czeka korekta w kurowaniu.
Polegać ona będzie na zmianie godzin odjazdów autobusów z Wąsosza w godzinach porannych, zwiększeniu liczby kursów w dni robocze  oraz redukcji liczby kursów w soboty, niedziele i święta. 

 

Pożegnania

Zmarła Elżbieta Trzeciak

Nie żyje Elżbieta Trzeciak, pierwsza dyrektor biura Częstochowskiej Organizacji Turystycznej, wcześniej długoletnia dyrektor oddziału Centralnego Ośrodka Informacji Turystycznej w Częstochowie. Zmarła 29 stycznia 2020. Miała 66 lat.

 

Zmarł Marek Mszyca

Nie żyje Marek Mszyca, malarz i grafik, absolwent krakowskich uczelni artystycznych, tworzący pod wpływem prac artystów - autorów prac w duchu ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Uczestnik wystaw zbiorowych, autor wystaw indywidualnych. Miał 30 lat. 

 

Zmarł Andrzej Buksiński

Nie żyje Andrzej Buksiński, długoletni, zasłużony członek Yacht Klubu Polski Częstochowa, odznaczony Medalem YKP. Zmarł 21 stycznia. Miał 79 lat.

 

Zmarła Sylwia Szubert-Wojtyra 

Nie żyje Sylwia Szubert-Wojtyra, redaktor, a przez kilka lat także dyrektor częstochowskiego oddziału "Dziennika Zachodniego". Miała 46 lat.

 

Zmarł Wojciech Grabałowski


Nie żyje dr Wojciech Grabałowski, ekonomista (przez pewien czas dyrektor oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej), nauczyciel akademicki, polityk i samorządowiec - poseł na Sejm RP II kadencji, a w l. 1998–2002 częstochowski radny; także literat, autor wierszy i felietonów publikowanych w lokalnej prasie. Zmarł 1 stycznia 2020, miał 75 lat. 

 

Zmarł Bogdan Jastrzębski


Nie żyje Bogdan Jastrzębski, nestor częstochowskich ogrodników, działacz samorządowy, odznaczony medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Autor publikacji poświęconych częstochowskiemu ogrodnictwu, tolerancji oraz wspomnień „Opowieści rodzinne”. Zmarł 25 grudnia 2019, miał 95 lat.
 

Zmarła Jadwiga Gut


Nie żyje Jadwiga Gut, pedagog. Zmarła 23 grudnia 2019, miała 82 lata