Lokalne informacje oraz ciekawe konkursy w jednym miejscu!

Prognoza pogody

Częstochowa - sobota

Dziś jest 25 January 2020 - do końca roku pozostało 341 dni.

Imieniny obchodzą:

Wszystkiego najlepszego!

Następne dni

Miejski program rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejski program rozwiązywania problemów alkoholowych

Znane są już obszary, w jakich będą podejmowane działania ograniczające negatywne skutki zdrowotne, społeczne, a także dotyczące życia rodzinnego, które wynikają ze spożywania alkoholu - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Radni przyjęli Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, którego celem jest także zredukowanie zjawisk picia alkoholu i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież.

Program na rok 2020 wyznacza obszary, w jakich będą podejmowane działania mające ograniczyć negatywne skutki zdrowotne, społeczne i zaburzenia życia rodzinnego, wynikające ze spożywania alkoholu przez mieszkańców miasta, a także zredukowanie zjawisk picia alkoholu i podejmowania innych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież.

Podczas tworzenia Programu wykorzystano informacje przekazane m.in. przez: Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, placówki leczenia uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, centra integracji społecznej, Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej, placówki wspierające osoby bezdomne dotknięte problemem uzależnień, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komendę Miejską Policji, Straż Miejską, Sąd Rejonowy, placówki opiekuńczo-wychowawcze i wsparcia dziennego oraz organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia i kluby abstynenckie. Wykorzystano także raporty z badań społecznych dotyczących używania alkoholu i środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną, przeprowadzonych na terenie Częstochowy.

Głównym celem Programu jest ograniczenie spożycia oraz negatywnych skutków społecznych i zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez mieszkanki i mieszkańców miasta Częstochowy, a szczególnie przez osoby niepełnoletnie.

Priorytetem jest zintensyfikowanie działań terapeutycznych wśród młodzieży upijającej się oraz działań korekcyjno-wychowawczych adresowanych do osób eksperymentujących, używających środków psychoaktywnych; udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą; rozszerzenie oferty zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych i prewencyjnych dla dzieci i młodzieży; zwiększenie dostępności szkoleń dla realizatorów i współrealizatorów Programu; prowadzenie edukacji społecznej na temat szkód wynikających z uzależnień oraz zażywania substancji psychoaktywnych oraz zwiększenie skuteczności egzekwowania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym.

Program jest elementem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020”, a jego koordynatorem jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy.

Sponsor prognozy pogody
Witamy nowego mieszkańca

Dziś urodzili się...

 

Franek

- syn Pauliny i Przemka

 

Jaś

 

Julek

 

Pola

 

Nasz skarb

10 maja o 10:40 urodził się nasz trzeci skarb. Jest śliczny i bardzo podobny do mamy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.

Uwaga! Objazd

Utrudnienia w komunikacji

Korekty rozkładów jazdy

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że w najbliższych dniach dojdzie do kilku zmian w rozkładach jazdy autobusów komunikacji miejskiej.

Zmiany związane są głównie z wnioskami pasażerów oraz z troską o poprawę wygody podróżowania komunikacją miejską.

LINIA NR 13

Od 1 lutego planowane jest wydłużenie części kursów linii autobusowej nr 13 do Wierzchowiska.

Dla pasażerów zostają udostępnione nowe zespoły przystankowe:

-KIEDRZYN III (w pobliżu skrzyżowania ulicy Ludowej z Jemiołową);

-WOLA KIEDRZYŃSKA (przy skrzyżowaniu DW483 z drogą prowadzącą do Wierzchowiska);

-WIERZCHOWISKO – DŁUGA I (przy ul. Długiej w Wierzchowisku);

-WIERZCHOWISKO – DŁUGA II (przy ul. Długiej w Wierzchowisku);

-WIERZCHOWISKO (pętla przy szkole w Wierzchowisku).

Na całej długości nowego odcinka trasy linii nr 13 będzie obowiązywać miejska taryfa biletowa.

Rozkład jazdy linii nr 13 ulega znaczącym zmianom we wszystkie dni tygodnia na całej trasie, a godziny i liczba kursów wydłużonych do Wierzchowiska zostały ustalone z Gminą Mykanów.

Szczegóły na stronie internetowej www.mzd.czest.pl w zakładce ROZKŁADY JAZDY.

POZOSTAŁE LINIE

Na wnioski pasażerów oraz ze względów organizacyjnych, od 1 lutego nastąpi również korekta rozkładów jazdy na liniach nr:

14 (niewielkie zmiany w zakresie kursów przedłużonych do pętli Rząsawa Dworzec PKP)

-17 (przesunięte pojedyncze kursy około godziny 6-7 rano w dni robocze, wakacyjne i soboty)

-18 (zmienione godziny odjazdów we wszystkie dni tygodnia, dodatkowe 2 kursy w dni robocze)

-19 (korekta dwóch kursów w niedziele i święta)

-23 (korekta godzin odjazdów z KSSE Skorki po godzinie 22 oraz zmniejszenie ilości kursów tylko w soboty)

-26 (niewielkie zmiany godzin kursów we wszystkie dni tygodnia, poprawiające dojazdy do pracy i szkół z ulicy Bursztynowej)

-28 (cały rozkład nowy, z synchronizacją odjazdów z liniami nr 13 i 24)

-37 (korekty godzin kursów we wszystkie dni tygodnia oraz lepsza koordynacja z linią nr 17)

Szczegóły na stronie internetowej www.mzd.czest.pl w zakładce ROZKŁADY JAZDY.

PRACE DROGOWE NA 1 MAJA

Ze względu na prowadzone roboty na ulicy 1 Maja, od poniedziałku 27 stycznia do odwołania przystanek I URZĄD SARBOWY w kier. ronda Mickiewicza zostaje przeniesiony o ok. 200 m. dalej (w sąsiedztwie skrzyżowania z ulicą Filomatów).

 

Korekta w kursowaniu linii 33
W związku ze zgłoszeniami pasażerów, od stycznia 2020 r autobusy linii 33 czeka korekta w kurowaniu.
Polegać ona będzie na zmianie godzin odjazdów autobusów z Wąsosza w godzinach porannych, zwiększeniu liczby kursów w dni robocze  oraz redukcji liczby kursów w soboty, niedziele i święta. 

 

Pożegnania

Zmarła Sylwia Szubert-Wojtyra 

Nie żyje Sylwia Szubert-Wojtyra, redaktor, a przez kilka lat także dyrektor częstochowskiego oddziału "Dziennika Zachodniego". Miała 46 lat.

 

Zmarł Wojciech Grabałowski


Nie żyje dr Wojciech Grabałowski, ekonomista (przez pewien czas dyrektor oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej), nauczyciel akademicki, polityk i samorządowiec - poseł na Sejm RP II kadencji, a w l. 1998–2002 częstochowski radny; także literat, autor wierszy i felietonów publikowanych w lokalnej prasie. Zmarł 1 stycznia 2020, miał 75 lat. 

 

Zmarł Bogdan Jastrzębski


Nie żyje Bogdan Jastrzębski, nestor częstochowskich ogrodników, działacz samorządowy, odznaczony medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Autor publikacji poświęconych częstochowskiemu ogrodnictwu, tolerancji oraz wspomnień „Opowieści rodzinne”. Zmarł 25 grudnia 2019, miał 95 lat.
 

Zmarła Jadwiga Gut


Nie żyje Jadwiga Gut, pedagog. Zmarła 23 grudnia 2019, miała 82 lata