Lokalne informacje oraz ciekawe konkursy w jednym miejscu!

Prognoza pogody

Częstochowa - sobota

Dziś jest 25 January 2020 - do końca roku pozostało 341 dni.

Imieniny obchodzą:

Wszystkiego najlepszego!

Następne dni

Miejscowy plan zagospodarowania centrum Częstochowy

Miejscowy plan zagospodarowania centrum Częstochowy

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w części obejmującej rejon alei NMP oraz ulic Wilsona i Warszawskiej – można zapoznać się do 7 lutego. Ponowne wyłożenie do wglądu projektu jest konsekwencją uwzględnionych w nim uwag - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Z projektem można się zapoznać w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ul. Katedralnej 8 (lok. 57 pok. 35) w godz. 8.00–15.00, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w zakładce „Prezydent miasta – obwieszczenia” pod linkiem https://bip.czestochowa.pl/artykul/2351/1163574/obwieszczenie-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-czesci-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obejmujacego-obszar-polozony-w-centrum-czestochowy-w-rejonie-alei-najswietszej-maryi-panny-oraz-ulic-wilsona-i-warszawskiej-wraz-z-uzasadnieniem-i-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w części objętej ponownym wyłożeniem odbędzie się 15 stycznia o godz. 14.00 w sali nr 108 Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13.     

Projekt planu dotyczy terenu o powierzchni 26,4 ha, pomiędzy aleją Najświętszej Maryi Panny, ulicą Wilsona, aleją Jana Pawła II, ulicą Warszawską oraz placem Daszyńskiego. Od strony wschodniej przylega on do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2016 r., zmienionego rok później, dla obszaru między ulicami Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, aleją Jana Pawła II, aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej.

Celem opracowania planu jest ochrona wartości kulturowych i historycznych tego obszaru, a zarazem umożliwienie jego przekształceń przestrzennych lub funkcjonalnych, w sposób sprzyjający jego rozwojowi i uwzględniający jego zróżnicowanie i wielofunkcyjność. Obok przestrzeni publicznych występuje na nim m.in. zabudowa wielorodzinna i produkcyjna oraz usługi komercyjne. Projekt określa zasady zagospodarowania i warunki zabudowy, zgodnie z kierunkami przeznaczenia wyznaczonymi w studium.

Projekt planu – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – został wyłożony do publicznego wglądu już dwukrotnie. Po raz pierwszy - pomiędzy 9 października a 8 listopada zeszłego roku. W ustawowym terminie wpłynęły trzy pisma, zawierające łącznie 8 uwag. O uwzględnieniu dwóch z nich, częściowym uwzględnieniu jednej oraz nieuwzględnieniu pozostałych rozstrzygnął prezydent Częstochowy w drodze zarządzenia. Efektem takiego rozstrzygnięcia jest konieczność ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w zakresie wprowadzonych zmian.

Sponsor prognozy pogody
Witamy nowego mieszkańca

Dziś urodzili się...

 

Franek

- syn Pauliny i Przemka

 

Jaś

 

Julek

 

Pola

 

Nasz skarb

10 maja o 10:40 urodził się nasz trzeci skarb. Jest śliczny i bardzo podobny do mamy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.

Uwaga! Objazd

Utrudnienia w komunikacji

Korekty rozkładów jazdy

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że w najbliższych dniach dojdzie do kilku zmian w rozkładach jazdy autobusów komunikacji miejskiej.

Zmiany związane są głównie z wnioskami pasażerów oraz z troską o poprawę wygody podróżowania komunikacją miejską.

LINIA NR 13

Od 1 lutego planowane jest wydłużenie części kursów linii autobusowej nr 13 do Wierzchowiska.

Dla pasażerów zostają udostępnione nowe zespoły przystankowe:

-KIEDRZYN III (w pobliżu skrzyżowania ulicy Ludowej z Jemiołową);

-WOLA KIEDRZYŃSKA (przy skrzyżowaniu DW483 z drogą prowadzącą do Wierzchowiska);

-WIERZCHOWISKO – DŁUGA I (przy ul. Długiej w Wierzchowisku);

-WIERZCHOWISKO – DŁUGA II (przy ul. Długiej w Wierzchowisku);

-WIERZCHOWISKO (pętla przy szkole w Wierzchowisku).

Na całej długości nowego odcinka trasy linii nr 13 będzie obowiązywać miejska taryfa biletowa.

Rozkład jazdy linii nr 13 ulega znaczącym zmianom we wszystkie dni tygodnia na całej trasie, a godziny i liczba kursów wydłużonych do Wierzchowiska zostały ustalone z Gminą Mykanów.

Szczegóły na stronie internetowej www.mzd.czest.pl w zakładce ROZKŁADY JAZDY.

POZOSTAŁE LINIE

Na wnioski pasażerów oraz ze względów organizacyjnych, od 1 lutego nastąpi również korekta rozkładów jazdy na liniach nr:

14 (niewielkie zmiany w zakresie kursów przedłużonych do pętli Rząsawa Dworzec PKP)

-17 (przesunięte pojedyncze kursy około godziny 6-7 rano w dni robocze, wakacyjne i soboty)

-18 (zmienione godziny odjazdów we wszystkie dni tygodnia, dodatkowe 2 kursy w dni robocze)

-19 (korekta dwóch kursów w niedziele i święta)

-23 (korekta godzin odjazdów z KSSE Skorki po godzinie 22 oraz zmniejszenie ilości kursów tylko w soboty)

-26 (niewielkie zmiany godzin kursów we wszystkie dni tygodnia, poprawiające dojazdy do pracy i szkół z ulicy Bursztynowej)

-28 (cały rozkład nowy, z synchronizacją odjazdów z liniami nr 13 i 24)

-37 (korekty godzin kursów we wszystkie dni tygodnia oraz lepsza koordynacja z linią nr 17)

Szczegóły na stronie internetowej www.mzd.czest.pl w zakładce ROZKŁADY JAZDY.

PRACE DROGOWE NA 1 MAJA

Ze względu na prowadzone roboty na ulicy 1 Maja, od poniedziałku 27 stycznia do odwołania przystanek I URZĄD SARBOWY w kier. ronda Mickiewicza zostaje przeniesiony o ok. 200 m. dalej (w sąsiedztwie skrzyżowania z ulicą Filomatów).

 

Korekta w kursowaniu linii 33
W związku ze zgłoszeniami pasażerów, od stycznia 2020 r autobusy linii 33 czeka korekta w kurowaniu.
Polegać ona będzie na zmianie godzin odjazdów autobusów z Wąsosza w godzinach porannych, zwiększeniu liczby kursów w dni robocze  oraz redukcji liczby kursów w soboty, niedziele i święta. 

 

Pożegnania

Zmarła Sylwia Szubert-Wojtyra 

Nie żyje Sylwia Szubert-Wojtyra, redaktor, a przez kilka lat także dyrektor częstochowskiego oddziału "Dziennika Zachodniego". Miała 46 lat.

 

Zmarł Wojciech Grabałowski


Nie żyje dr Wojciech Grabałowski, ekonomista (przez pewien czas dyrektor oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej), nauczyciel akademicki, polityk i samorządowiec - poseł na Sejm RP II kadencji, a w l. 1998–2002 częstochowski radny; także literat, autor wierszy i felietonów publikowanych w lokalnej prasie. Zmarł 1 stycznia 2020, miał 75 lat. 

 

Zmarł Bogdan Jastrzębski


Nie żyje Bogdan Jastrzębski, nestor częstochowskich ogrodników, działacz samorządowy, odznaczony medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Autor publikacji poświęconych częstochowskiemu ogrodnictwu, tolerancji oraz wspomnień „Opowieści rodzinne”. Zmarł 25 grudnia 2019, miał 95 lat.
 

Zmarła Jadwiga Gut


Nie żyje Jadwiga Gut, pedagog. Zmarła 23 grudnia 2019, miała 82 lata