Lokalne informacje oraz ciekawe konkursy w jednym miejscu!

Prognoza pogody

Częstochowa - wtorek

Dziś jest 21 January 2020 - do końca roku pozostało 345 dni.

Imieniny obchodzą:

Wszystkiego najlepszego!

Następne dni

Wsparcie osób i rodzin w trudnej życiowej sytuacji

Wsparcie osób i rodzin w trudnej życiowej sytuacji

Częstochowa bierze udział w projekcie, który ma wzmocnić współpracę pomiędzy instytucjami, organizacjami i podmiotami lokalnymi na rzecz wsparcia osób i rodzin w trudnej życiowej sytuacji. Zawiązano Partnerski Zespół Kooperacyjny. W jego skład weszli przedstawiciele różnych instytucji i organizacji, a liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.   

Projekt „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” jest realizowany w kilkudziesięciu gminach i powiatach czterech województw. Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. W każdej gminie i powiecie, które przystąpiły do projektu, powoływane są Partnerskie Zespoły Kooperacyjne. Ich zadaniem jest, w pierwszej kolejności, wypracować zasady współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami i podmiotami w oparciu o założenia modelu przygotowanego przez ekspertów. W kolejnym etapie partnerzy, bazując na zasadach opisanych w modelu, oferują wsparcie rodzinom i osobom przeżywającym trudności, które  – dzięki zacieśnieniu współpracy oraz wypracowaniu zasad i modelu kooperacji – ma być jeszcze skuteczniejsze. 

Projekt ma charakter pilotażowy, wnioski z jego realizacji, stworzone narzędzia i zasady współpracy będą stanowić rekomendację dla podmiotów, które będą realizowały model kooperacji w przyszłości. 

U podstaw modelu kooperacji wielosektorowej stoi fakt, że osoby wymagające wsparcia borykają się zazwyczaj z kilkoma bardzo złożonymi problemami, pomoc w ich pokonaniu powinna więc dotyczyć wielu aspektów i dziedzin życia, w którą zaangażowane będą różne instytucje i organizacje.

- Rodziny i osoby, którym pomagamy, zazwyczaj przeżywają kryzys wynikający z nawarstwienia się wielu trudności, często trwających od lat – podkreśla Małgorzata Mruszczyk, dyrektor MOPS. – Może istnieć na przykład problem uzależnienia u rodzica i równolegle problemy związane z edukacją i wychowaniem dzieci, problemy zdrowotne, z zatrudnieniem i wiele innych, które sprawiają, że rodzina nie potrafi samodzielnie sobie poradzić. W takim przypadku pomoc jednej instytucji nie wystarcza. MOPS od lat współpracuje z różnymi podmiotami, jednak sformalizowanie tych działań, a przede wszystkim wypracowanie wspólnych narzędzi i zasad tej współpracy daje możliwość jeszcze pełniejszego i bardziej efektywnego wsparcia dla naszych podopiecznych.

W Częstochowie pomocą w ramach projektu objęto kilka rodzin zamieszkujących Tysiąclecie. Liderem Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego (PZK) w naszym mieście jest MOPS, a jego członkami zostali przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Gospodarski Mieszkaniowej TBS, Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie i Fundacji dla Rozwoju. Uroczyste podpisanie deklaracji przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego oraz wręczenie kooperantom certyfikatów odbyło się 10 stycznia podczas spotkania w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Zawiązanie zespołu partnerskiego przyczyni się m.in. do przełamania dotychczasowych ograniczeń, a także do pogłębienia wiedzy o sposobach działania i zakresach kompetencyjnych poszczególnych instytucji. Partnerstwo to też kapitał relacji – kooperacyjnie znaczy szybciej, skuteczniej, łatwiej. Współpraca pozwala dostrzegać problemy z różnych perspektyw, zwiększa efektywność i kompleksowość pomocy.

Kooperacja to także możliwość pełniejszego wykorzystania potencjału lokalnego. Każdy z partnerów ma do zaoferowania inne formy wsparcia, czyli usługi. Zostają one opisane i razem tworzą tzw. „lokalny koszyk usług” – to całość oferty, jaką partnerzy mają do zaproponowania rodzinie czy osobie potrzebującej wsparcia. W zależności od tego, jaka pomoc będzie potrzebna w danym momencie, z „koszyka” będą wybierane najodpowiedniejsze usługi.

Model zakłada też aktywny udział osób objętych pomocą w opracowaniu i wdrażaniu ścieżki wychodzenia z kryzysu – takie podejście ma aktywizować i motywować rodziny i osoby korzystające ze wsparcia do włączenia się w proces zmiany swojej życiowej sytuacji. W związku z tym budowanie ścieżki pomocy dla danej rodziny lub osoby, dobieranie form pomocy z „koszyka” odbywa się, za jej zgodą oraz przy jej aktywnym udziale, podczas spotkań tzw. zadaniowego zespołu kooperacyjnego (ZZK). W jego skład, oprócz beneficjentów wsparcia, wchodzą przedstawiciele partnerów, których usługa jest oferowana w danym momencie, a także pracownicy socjalni MOPS jako moderatorzy i osoby, które współpracują z rodziną na co dzień.

Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin wypracowany będzie w ramach makroregionu III obejmującego województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie dla miast (20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców). Łączna wartość dofinansowania projektu ze środków UE to 9.966.995,50 zł, w tym dla województwa śląskiego wynosi 3.919.391,30 zł - informuje Olga Dargiel, Specjalista ds. Wizerunku i Polityki Informacji w  MOPS.

Sponsor prognozy pogody
Witamy nowego mieszkańca

Dziś urodzili się...

 

Franek

- syn Pauliny i Przemka

 

Jaś

 

Julek

 

Pola

 

Nasz skarb

10 maja o 10:40 urodził się nasz trzeci skarb. Jest śliczny i bardzo podobny do mamy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.

Uwaga! Objazd

Utrudnienia w komunikacji

Korekta w kursowaniu linii 33
W związku ze zgłoszeniami pasażerów, od stycznia 2020 r autobusy linii 33 czeka korekta w kurowaniu.
Polegać ona będzie na zmianie godzin odjazdów autobusów z Wąsosza w godzinach porannych, zwiększeniu liczby kursów w dni robocze  oraz redukcji liczby kursów w soboty, niedziele i święta. 

 

Pożegnania

Zmarł Wojciech Grabałowski


Nie żyje dr Wojciech Grabałowski, ekonomista (przez pewien czas dyrektor oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej), nauczyciel akademicki, polityk i samorządowiec - poseł na Sejm RP II kadencji, a w l. 1998–2002 częstochowski radny; także literat, autor wierszy i felietonów publikowanych w lokalnej prasie. Zmarł 1 stycznia 2020, miał 75 lat. 

 

Zmarł Bogdan Jastrzębski


Nie żyje Bogdan Jastrzębski, nestor częstochowskich ogrodników, działacz samorządowy, odznaczony medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Autor publikacji poświęconych częstochowskiemu ogrodnictwu, tolerancji oraz wspomnień „Opowieści rodzinne”. Zmarł 25 grudnia 2019, miał 95 lat.
 

Zmarła Jadwiga Gut


Nie żyje Jadwiga Gut, pedagog. Zmarła 23 grudnia 2019, miała 82 lata