Lokalne informacje oraz ciekawe konkursy w jednym miejscu!

Prognoza pogody

Częstochowa - piątek

Dziś jest 21 February 2020 - do końca roku pozostało 314 dni.

Imieniny obchodzą:

Wszystkiego najlepszego!

Następne dni

Częstochowa w projekcie benchmarkingowym

Częstochowa w projekcie benchmarkingowym

Częstochowa od kilku lat uczestniczy w projekcie związanym z badaniami benchmarkingowymi, w którym miasta i gminy porównują realizowane procesy i praktyki działania. Celem jest poszukiwanie najlepszych w administracji samorządowej rozwiązań w zakresie organizacji, zarządzania i obsługi interesantów - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Benchmarking to uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk. Przedstawione w raportach benchmarkingowych dane i wnioski mogą być pomocne osobom zarządzającym danymi procesami w jednostce samorządu. Dzięki tym informacjom urzędy mają możliwość porównania wskaźników oraz oceny skuteczności realizowanego zadania.

Projekt koordynuje Śląski Związek Gmin i Powiatów, choć w badaniu biorą udział także jednostki samorządu spoza regionu śląskiego.

Częstochowa porównuje się w grupie „miasta na prawach powiatu”. W badaniach za 2018 r. uczestniczyło 16 urzędów miast: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Krosno, Lublin, Mysłowice, Ruda Śląska, Rzeszów, Tarnów, Tychy, Zabrze i Żory. W projekcie uczestniczy też 13 urzędów gmin oraz 6 starostw powiatowych.

Zakres ostatnich analiz objął takie obszary, jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, funkcjonowanie urzędu, realizacja zadań własnych powiatu w zakresie komunikacji, rejestracja aktów stanu cywilnego oraz organizacja sieci szkół publicznych w zakresie wyników nauczania oraz zasad i struktury finansowania. Raport został opracowany w końcu 2019 r.

Dla każdego z obszarów przypisano określone cele. W zarządzaniu zasobami ludzkimi było to utrzymanie wyspecjalizowanej i zmotywowanej kadry w urzędzie, a w obszarze funkcjonowania urzędu – optymalizacja kosztów. Zestawienie wskaźników dotyczących tego obszaru świadczy, że Częstochowa jest oszczędna w wydatkach na administrację.

Jednym z analizowanych wskaźników był wzrost łącznych wydatków administracyjnych miasta. W tym celu zestawiono wzrost procentowy wydatków bieżących (bez projektów) w 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania, a także m.in. remonty i wydatki promocyjne.

W gronie porównywanych 16 miast na prawach powiatu Częstochowa zanotowała, obok Tarnowa, najniższy wskaźnik wzrostu – na poziomie 1,58% (Tarnów –1,51%). W innych samorządach wydatki w 2018 w –stosunku do 2017 r. – wzrosły z reguły w przedziale od 5 do 10% (ze średnią 8,53%).

W analizie znalazło się też zestawienie wydatków administracyjnych zawężonych do urzędów miast. Wzrost wydatków może tu wynikać z różnych przyczyn, gdyż rozdziały budżetowe obejmują, oprócz wynagrodzeń, także remonty i inne usługi. Częstochowa okazała się jednym z dwóch urzędów miast (z grona 16), w którym wydatki w 2018 r. w stosunku do 2017 r. spadły (w Częstochowie o 5,77%, w Tychach o 4,43%). Reszta urzędów w miastach na prawach powiatu odnotowała wzrost kosztów od 3,5% wzwyż (przy średniej 5,15% wzrostu dla całej grupy miast). Trzeba jednocześnie nadmienić, że w Tychach na zmniejszenie wydatków rok do roku wpływ miało m.in. przesunięcie pracowników wydziału informatyki do Centrum Usług Wspólnych, natomiast w Częstochowie – zmiana sposobu księgowania niektórych wydatków w 2018 r.

Wskaźnik łącznych wydatków administracyjnych w jednostce samorządu w przeliczeniu na jednego mieszkańca zdefiniowany jest jako stosunek wydatków bieżących na administrację (dział 750) do liczby mieszkańców w danym mieście. Wskaźnik pozwala porównać koszty administracyjne w poszczególnych samorządach. Im mniejsza jego wartość, tym mniejsze koszty administracyjne przypadające na jednego mieszkańca. Tu także Częstochowa osiągnęła jeden z najniższych wyników – 323 zł na mieszkańca (niżej tylko Bytom – 304 zł i Żory – 319 zł), przy średniej 383 zł – w grupie miast na prawach powiatu.

W ramach projektu zbierane są także dane pozwalające obliczyć wskaźnik liczby etatów „urzędowych” na 1000 mieszkańców miasta. Mniejsza wartość oznacza tu niższe koszty funkcjonowania urzędów, ale może też wskazywać na zbyt duże obciążenie pracowników, co w konsekwencji grozi obniżeniem jakości świadczonych usług. Częstochowa ze wskaźnikiem 3,98 etatu na 1000 mieszkańców plasuje się w środku stawki (najniższe wskaźniki miały za 2018 r. Bydgoszcz i Tychy).

Co do poziomu wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca Częstochowa znowu wraca do grona miast z najniższym wynikiem (217 zł). Niższe wydatki administracyjne na mieszkańca notowały w 2018 r. tylko urzędy w Bydgoszczy (186 zł), Tychach (206 zł) i Żorach (215 zł).

Wyliczane w analizie benchmarkingowej płace obejmują wszystkie składniki wynagrodzeń, w tym „trzynastkę”, dodatki i nagrody – wraz z jubileuszowymi.

Warto dodać, że zgodnie z ogólnopolskimi danymi przeciętne wynagrodzenie w administracji publicznej wynosiło w 2017 r. 5098 zł brutto, a w 2018 r. 5386 zł brutto. Przeciętna płaca w samej administracji samorządowej była jednak niższa i sięgnęła w 2018 r. 5019 zł brutto. W grupie porównywanych 16 miast na prawach powiatu za 2018 r. średnia wyniosła 4721 zł (przeciętna pracowników wraz z kadrą kierowniczą), przy czym Częstochowa była jeszcze dosyć znacząco poniżej tej średniej.

Sponsor prognozy pogody
Witamy nowego mieszkańca

Dziś urodzili się...

 

Franek

- syn Pauliny i Przemka

 

Jaś

 

Julek

 

Pola

 

Nasz skarb

10 maja o 10:40 urodził się nasz trzeci skarb. Jest śliczny i bardzo podobny do mamy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.

Uwaga! Objazd

Utrudnienia w komunikacji

Przystanek Stary Rynek zawieszony

Od środy 19 lutego do odwołania zostanie zawieszony przystanek Stary Rynek – informuje MZDiT. Powodem są prace drogowe prowadzone przy ul. Mirowskiej. 

Dla linii nr 11, 13, 18, 21, 26, 27, 28, 31 i 84, kursujących w kierunku Mirowa i Zawodzia będzie obowiązywał przystanek zastępczy, znajdujący się za skrzyżowaniem z ulicą Nadrzeczną (ok. 200 m dalej).

Pasażerki i pasażerowie linii nr 14, 17, 20, 24, 28, 30, 37 i 82, kursujących w kierunku Wyczerp, Północy i Parkitki będą mogli korzystać z przystanku NADRZECZNA, który jest usytuowany bezpośrednio za wjazdem w ulicę Nadrzeczną od strony Mirowskiej.

Poczesna Borek – przeniesienie przystanku

Od 19 lutego, od godz. 10.00, do odwołania przystanek Poczesna Borek zostanie przeniesiony na teren pętli manewrowej – informuje MZDiT.

Przystanek Poczesna Borek zostanie przeniesiony w obu kierunkach ze względu na prowadzone prace drogowe.

Wszystkie odjazdy autobusów linii  nr 65 i 68 niezależnie od dalszego kierunku jazdy będą się odbywać  z przystanku na pętli manewrowej.

 

Objazd ul. Mirowskiej

W związku z przebudową Starego Rynku od 18 lutego od godz. 6.00 ruch na ul. Mirowskiej będzie się odbywał w jednym kierunku z wjazdem od placu Daszyńskiego i wyjazdem w kierunku skrzyżowania z ul. Nadrzeczną. W przeciwnym kierunku pojedziemy objazdem.

W kierunku placu Daszyńskiego objazd ul. Mirowskiej będzie możliwy ulicami: Nadrzeczną, Spadek oraz Warszawską. W przypadku dużego natężenia ruchu proponowany jest także objazd alternatywną trasą ulicami: Nadrzeczną i Warszawską, z pominięciem skrętu w ul. Spadek.

Ponadto zamknięty będzie chodnik po południowej stronie ul. Mirowskiej od skrzyżowania z ul. Targową do posesji nr 14. Prace będą trwać do połowy maja.

 

Zmiana tras linii 11, 13, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 31 i 84

Od 18 lutego trasy tych linii zmienią się do odwołania w związku z robotami na odcinku od ul. Nadrzecznej do pl. Daszyńskiego w kierunku centrum – informuje MZDiT.

Autobusy będą kursować według następujących zasad:

linie nr 11 i 13: z ulicy Mirowskiej przez Nadrzeczną, Spadek, Warszawską do I alei NMP i dalej bez zmian;

linie nr 18, 21, 26, 27, 31 i 84: z ulicy Mirowskiej przez Nadrzeczną, Spadek do Garibaldiego i dalej bez zmian;

linia nr 28 (kierunek Parkitka): z ulicy Mirowskiej przez Nadrzeczną, Warszawską do alei Jana Pawła II i dalej bez zmian.

linia nr 24 (kierunek Kukuczki): z ulicy Krakowskiej przez Mirowską, Nadrzeczną, Warszawską do alei Jana Pawła II i dalej bez zmian.

Dla ww. linii w kierunku przeciwnym tj. Zawodzia, Mirowa, Kucelina, Błeszna i Rakowa objazdy nie obowiązują.

UWAGA:

Dla linii nr 18, 21, 26, 27, 28, 31 i 84 zostanie zawieszony przystanek STARY RYNEK przy ulicy Warszawskiej, natomiast w zamian będzie obowiązywał przystanek NADRZECZNA usytuowany bezpośrednio za skrzyżowaniem tej ulicy z ulicą Mirowską (dla linii 24 będzie również obowiązywał przystanek STARY RYNEK przy ulicy Mirowskiej przy kościele  św. Zygmunta).

 

Korekty rozkładów jazdy

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że w najbliższych dniach dojdzie do kilku zmian w rozkładach jazdy autobusów komunikacji miejskiej.

Zmiany związane są głównie z wnioskami pasażerów oraz z troską o poprawę wygody podróżowania komunikacją miejską.

LINIA NR 13

Od 1 lutego planowane jest wydłużenie części kursów linii autobusowej nr 13 do Wierzchowiska.

Dla pasażerów zostają udostępnione nowe zespoły przystankowe:

-KIEDRZYN III (w pobliżu skrzyżowania ulicy Ludowej z Jemiołową);

-WOLA KIEDRZYŃSKA (przy skrzyżowaniu DW483 z drogą prowadzącą do Wierzchowiska);

-WIERZCHOWISKO – DŁUGA I (przy ul. Długiej w Wierzchowisku);

-WIERZCHOWISKO – DŁUGA II (przy ul. Długiej w Wierzchowisku);

-WIERZCHOWISKO (pętla przy szkole w Wierzchowisku).

Na całej długości nowego odcinka trasy linii nr 13 będzie obowiązywać miejska taryfa biletowa.

Rozkład jazdy linii nr 13 ulega znaczącym zmianom we wszystkie dni tygodnia na całej trasie, a godziny i liczba kursów wydłużonych do Wierzchowiska zostały ustalone z Gminą Mykanów.

Szczegóły na stronie internetowej www.mzd.czest.pl w zakładce ROZKŁADY JAZDY.

POZOSTAŁE LINIE

Na wnioski pasażerów oraz ze względów organizacyjnych, od 1 lutego nastąpi również korekta rozkładów jazdy na liniach nr:

14 (niewielkie zmiany w zakresie kursów przedłużonych do pętli Rząsawa Dworzec PKP)

-17 (przesunięte pojedyncze kursy około godziny 6-7 rano w dni robocze, wakacyjne i soboty)

-18 (zmienione godziny odjazdów we wszystkie dni tygodnia, dodatkowe 2 kursy w dni robocze)

-19 (korekta dwóch kursów w niedziele i święta)

-23 (korekta godzin odjazdów z KSSE Skorki po godzinie 22 oraz zmniejszenie ilości kursów tylko w soboty)

-26 (niewielkie zmiany godzin kursów we wszystkie dni tygodnia, poprawiające dojazdy do pracy i szkół z ulicy Bursztynowej)

-28 (cały rozkład nowy, z synchronizacją odjazdów z liniami nr 13 i 24)

-37 (korekty godzin kursów we wszystkie dni tygodnia oraz lepsza koordynacja z linią nr 17)

Szczegóły na stronie internetowej www.mzd.czest.pl w zakładce ROZKŁADY JAZDY.

PRACE DROGOWE NA 1 MAJA

Ze względu na prowadzone roboty na ulicy 1 Maja, od poniedziałku 27 stycznia do odwołania przystanek I URZĄD SARBOWY w kier. ronda Mickiewicza zostaje przeniesiony o ok. 200 m. dalej (w sąsiedztwie skrzyżowania z ulicą Filomatów).

 

Korekta w kursowaniu linii 33
W związku ze zgłoszeniami pasażerów, od stycznia 2020 r autobusy linii 33 czeka korekta w kurowaniu.
Polegać ona będzie na zmianie godzin odjazdów autobusów z Wąsosza w godzinach porannych, zwiększeniu liczby kursów w dni robocze  oraz redukcji liczby kursów w soboty, niedziele i święta. 

 

Pożegnania

Zmarła Elżbieta Trzeciak

Nie żyje Elżbieta Trzeciak, pierwsza dyrektor biura Częstochowskiej Organizacji Turystycznej, wcześniej długoletnia dyrektor oddziału Centralnego Ośrodka Informacji Turystycznej w Częstochowie. Zmarła 29 stycznia 2020. Miała 66 lat.

 

Zmarł Marek Mszyca

Nie żyje Marek Mszyca, malarz i grafik, absolwent krakowskich uczelni artystycznych, tworzący pod wpływem prac artystów - autorów prac w duchu ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Uczestnik wystaw zbiorowych, autor wystaw indywidualnych. Miał 30 lat. 

 

Zmarł Andrzej Buksiński

Nie żyje Andrzej Buksiński, długoletni, zasłużony członek Yacht Klubu Polski Częstochowa, odznaczony Medalem YKP. Zmarł 21 stycznia. Miał 79 lat.

 

Zmarła Sylwia Szubert-Wojtyra 

Nie żyje Sylwia Szubert-Wojtyra, redaktor, a przez kilka lat także dyrektor częstochowskiego oddziału "Dziennika Zachodniego". Miała 46 lat.

 

Zmarł Wojciech Grabałowski


Nie żyje dr Wojciech Grabałowski, ekonomista (przez pewien czas dyrektor oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej), nauczyciel akademicki, polityk i samorządowiec - poseł na Sejm RP II kadencji, a w l. 1998–2002 częstochowski radny; także literat, autor wierszy i felietonów publikowanych w lokalnej prasie. Zmarł 1 stycznia 2020, miał 75 lat. 

 

Zmarł Bogdan Jastrzębski


Nie żyje Bogdan Jastrzębski, nestor częstochowskich ogrodników, działacz samorządowy, odznaczony medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”. Autor publikacji poświęconych częstochowskiemu ogrodnictwu, tolerancji oraz wspomnień „Opowieści rodzinne”. Zmarł 25 grudnia 2019, miał 95 lat.
 

Zmarła Jadwiga Gut


Nie żyje Jadwiga Gut, pedagog. Zmarła 23 grudnia 2019, miała 82 lata