Lokalne informacje oraz ciekawe konkursy w jednym miejscu!

Prognoza pogody

Częstochowa - piątek

Dziś jest 22 February 2019 - do końca roku pozostało 312 dni.

Imieniny obchodzą:

Wszystkiego najlepszego!

Następne dni

Nowy kierunek w AJD - absolwenci specjaliści nie tylko od dialogu…

Nowy kierunek w AJD - absolwenci specjaliści nie tylko od dialogu…

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie uruchomiła nowy kierunek studiów II stopnia: Kultura w mediach i komunikacji. Po raz pierwszy rekrutację Wydział Filologiczno-Historyczny przeprowadzi w tym roku akademickim.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie uruchomiła nowy kierunek studiów II stopnia: Kultura w mediach i komunikacji. Po raz pierwszy rekrutację Wydział Filologiczno-Historyczny przeprowadzi w tym roku akademickim. A że jest to nowy kierunek, poprosiliśmy dyrektora Instytutu Filologii Polskiej dr. hab. Adama Regiewicza, prof. AJD o wywiad, w którym pytamy m.in., jak będą wyglądały studia na kierunku i jakimi umiejętnościami będą się szczycić absolwenci.
Marek Makowski: Do kogo adresowany jest nowy kierunek studiów Kultura w mediach i komunikacji? To studia II stopnia, absolwenci jakich kierunków I stopnia mogą na niego aplikować?
Dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD: 
Kierunek powstał z myślą o tych wszystkich, którzy chcą się uczyć, kształcić, doskonalić i zdobywać kompetencje w zakresie komunikacji kulturowej oraz rozwijać umiejętności interpersonalne związane z wszechstronnym dialogiem interkulturowym. Zapraszamy absolwentów studiów I stopnia: pedagogów, socjologów, filozofów, historyków, kulturoznawców, politologów, psychologów, etnologów, osoby, które ukończyły wszelkiego rodzaju filologie.
Marek Makowski: Kierunek oferuje trzy specjalności, na co dzisiaj szczególnie uwagę zwracają osoby zainteresowane kształceniem.
Dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD:
 Powstanie kierunku jest wynikiem konsultacji z naszymi absolwentami, studentami oraz środowiskiem tzw. interesariuszy zewnętrznych - instytucji i firm zajmujących się kulturą, komunikacją, publikowaniem informacji. W konsekwencji przygotowaliśmy trzy ciekawe specjalności: film i nowe media w komunikacji kulturowej, dziennikarstwo oraz teatr i promocję kultury widowisk. Wszystkie są przygotowane w sposób nowoczesny i obsadzone osobowościami ze świata kina, filmu, teatru, dziennikarstwa. Studia przez to będą ciekawe, inne, twórcze. Absolwent kulturoznawstwa europejskiego (jeden z kierunków I stopnia prowadzony przez AJD - przyp. autora) znajdzie tu możliwość kontynuacji. Jednak na studiach kultura w mediach i komunikacji skupiamy się przede wszystkim na kwestiach komunikacji kulturowej i dialogu interkulturowym. Nowatorskie sposoby kształcenia dają możliwości nabycia zupełnie nowych umiejętności.
Marek Makowski: Panie Profesorze, jaka była motywacja twórców kierunku Kultura w mediach i komunikacji? Czy jego absolwenci znajdą swoje miejsce na rynku pracy? Będzie na nich zapotrzebowanie?
Dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD:
 Polska czy kraje Europy - to dzisiaj bardzo zróżnicowane społeczeństwa. Może tego na co dzień nie dostrzegamy, ale stanowimy mozaikę różnych stylów życia, sposobów ubierania się, gustów muzycznych... Do tego dochodzą mniejszości etniczne, narodowe, religijne. Co rusz mamy do czynienia z partykularyzmami. Trzeba dzisiaj szukać takich miejsc wspólnych, miejsc dialogu, opartych na głębokich kulturowych narracjach, z taką myślą też przystąpiliśmy do projektowania tego kierunku. Absolwent naszego kierunku ma szansę na pracę jako negocjator kultury. Zapotrzebowanie na fachowców w tym zawodzie ustawicznie rośnie. To stosunkowo nowa profesja. Wynika z potrzeb, jakie rodzi nam rzeczywistość oparta na mobilności, migracjach, częstych zmianach zamieszkania. Polska dotychczas kojarzona jako jednorodne społeczeństwo, wcale taka nie jest. Budzą się ambicje Kaszubów, Ślązaków, Łemków, sporo mówi się o Romach, Żydach, Tatarach, przedstawicielach prawosławia czy ewangelikach. Wypuszczając na rynek pracy naszych absolwentów, liczymy, że wpłyną oni na budowanie mostów kulturowych pomiędzy przedstawicielami tych kultur...
Marek Makowski: Absolwenci tego kierunku mogą zostać tylko negocjatorami kultury?
Dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD:
 Ależ nie! Przedstawiłem tylko jedną z możliwości. Kierunek daje ich o wiele więcej. Nasi absolwenci będą specjalistami, osobami doskonale przygotowanymi do przeprowadzania analiz świata polityki, mediów, sztuki... Będą mogli pracować w radiu, telewizji, portalach informacyjnych, szczególnie tych nastawionych na promocję kultury i sztuki. Staną się cennymi fachowcami od promocji kin, teatrów, pracy ośrodków kultury w gminach czy innych instytucjach zajmujących się popularyzowaniem widowisk, przedstawień czy wszelkiego rodzaju działań public relations. To będą również świetnie przygotowani animatorzy różnorodnych przedsięwzięć. Powstające stowarzyszenia oraz inne inicjatywy pozarządowe zgłaszają spore zapotrzebowanie na fachowców przygotowanych do realizacji tego typu zadań. Bonusem dodatkowym, można powiedzieć, będzie unikalna znajomość procesów towarzyszących dialogowi międzykulturowemu, komunikacji, sposobom rozwiązywania problemów. Te studia pobudzają kreatywność, tak potrzebną w dzisiejszym świecie w wykonywaniu wielu profesji!
Marek Makowski: Ciekawe praktyki - to również zysk dla studentów. Nie tylko możliwość starania się o pracę już w trakcie trwania studiów, ale również realizacja marzeń...
Dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD:
 Tak. Celowo zostawiłem ten atut na koniec, bo rzeczywiście te studia dają absolwentom możliwości, które pan wymienił. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że umiejętności nabywane przez studentów nie tylko można wykorzystać w czasie trwania studiów czy w pracy zawodowej, ale również w życiu codziennym. Wracając do praktyk, to dajemy studentom ogromne spektrum możliwości. Mogą one odbywać się w filharmonii, urzędzie gminy, kinie, gazecie, radiu czy teatrze. To miejsca kojarzone z prestiżem, awansem w oczach bliskich czy przyjaciół. Liczę, że nasi kandydaci wezmą to pod uwagę i skorzystają z naszej propozycji.
Marek Makowski: Dziękuję za rozmowę.
Na zdjęciu: dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD

Sponsor prognozy pogody
Witamy nowego mieszkańca

Dziś urodzili się...

 

 

Julek

 

Pola

 

Nasz skarb

10 maja o 10:40 urodził się nasz trzeci skarb. Jest śliczny i bardzo podobny do mamy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.

Uwaga! Objazd

Utrudnienia w komunikacji

Linie nr 26 i 29 - czasowa zmiana lokalizacji przystanku
MZDiT informuje, że od 25 lutego przystanek linii nr 26 i 29 na pętli GRABÓWKA zostaje zawieszony do odwołania.  Odjazdy będą się odbywać z przystanku linii nr 19.  
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że ze względu na prace drogowe i brak możliwości wjazdu autobusów na pętlę manewrową od 25 lutego do odwołania przystanek linii nr 26 i 29 na pętli GRABÓWKA zostaje zawieszony.
Wszystkie odjazdy autobusów obu linii w kierunku centrum będą się odbywać z przystanku linii nr 19, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie pętli przy ul. św. Rocha.

Linie nr 10 i 24 zminią trasę na Błesznie
Zmiana tras linii nr 10 i 24 w dzielnicy Błeszno nastąpi 25 lutego – informuje MZDiT.  Powodem jest przebudowa pętli manewrowej.
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że ze względu na przebudowę pętli manewrowej przy skrzyżowaniu ulic Bohaterów Katynia i Brzezińskiej oraz brak możliwości zawracania autobusów od poniedziałku 25 lutego do odwołania linie nr 10 i 24 będą kursować do pętli JESIENNA bez przejazdu przez pętlę BŁESZNO.
Przystanek BŁESZNO zostaje zawieszony do odwołania. Pasażerki i pasażerowie proszeni są o korzystanie z oddalonych  o 500 m przystanków BOHATERÓW KATYNIA, zlokalizowanych przy ulicach Rakowskiej i Jesiennej.

 

Ul. Piłsudskiego zamknięta od Katedralnej do Piotrkowskiej

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że w związku rozpoczęciem kolejnego etapu budowy węzłów przesiadkowych do odwołania została zamknięta ulica Piłsudskiego.
Ulicę zamknięto dla ruchu na odcinku od ul. Katedralnej do Piotrkowskiej. Przystanki autobusowe z ul. Piłsudskiego przeniesiono na ul. Ogrodową przy Katedrze.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewniania dojazdu do posesji oraz dojścia, zabezpieczając ruch pieszych (wygrodzenia zaporami drogowymi, kładki dla pieszych). Dojazd do dworca PKP będzie możliwy jedynie od strony al. Wolności.

 

Zmiana trasy linii nr 65
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że w związku z trwającym remontem przejazdu kolejowego w Korwinowie trasa linii nr 65 będzie zmieniona do odwołania.
Autobusy z ul. Źródlanej od przystanku SŁOWIK-ŹRÓDLANA będą kursować w obu kierunkach ul. Spacerową z pominięciem przejazdu północnym odcinkiem ul. Spacerowej oraz ulicami Równoległą i Stacyjną.
Przystanki: SŁOWIK-PRZEJAZD, SŁOWIK-SZKOŁA, SŁOWIK-RÓWNOLEGŁA i KORWINÓW-STACYJNA zostają zawieszone w obu kierunkach.
Przystanki SŁOWIK-SPACEROWA w obu kierunkach zostaną tymczasowo zlokalizowane na południowym odcinku ul. Spacerowej za skrzyżowaniem z ul. Źródlaną.

 

Przystanki KORFANTEGO zawieszone
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że ze wzglądu na prace drogowe i wyłączenie z użytkowania jednego pasa jezdni, przystanki Korfantego zostały zawieszone w obu kierunkach do odwołania.
MZDiT prosi o korzystanie z sąsiednich przystanków KORFANTEGO I, zlokalizowanych przy skrzyżowaniu z ulicą Bojemskiego w odległości ok. 400 m w kierunku Guardiana i Walcowni.

 

Zmiana trasy linii nr 65
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że od 14 do 26 stycznia zostanie zmieniona trasa linii nr 65. Powodem zmiany będzie remont przejazdu kolejowego w miejscowości Korwinów.
Autobusy z ulicy Źródlanej od przystanku SŁOWIK-ŹRÓDLANA będą kursować w obu kierunkach ulicą Spacerową z pominięciem przejazdu północnym odcinkiem ulicy Spacerowej oraz ulicami Równoległą i Stacyjną.
Przystanki: SŁOWIK-PRZEJAZD, SŁOWIK-SZKOŁA, SŁOWIK-RÓWNOLEGŁA  i KORWINÓW-STACYJNA zostają zawieszone w obu kierunkach.
Przystanki SŁOWIK-SPACEROWA w obu kierunkach zostaną tymczasowo zlokalizowane na południowym odcinku ulicy Spacerowej za skrzyżowaniem z ulicą Źródlaną.

 

Skrócenie linii nr 29
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że od 14 stycznia w związku z remontem ul. Ikara na odcinku od św. Rocha do Radomskiej linia nr 29 zostanie do odwołania skrócona do przystanku i pętli Grabówka.
W związku z powyższym dla linii nr 29 zostajną w obu kierunkach zawieszone przystanki: IKARA, LEDNICKA i CMENTARZ KOMUNALNY

 

Zmiana tras linii 16, 27 i 23
Od 7 stycznia – w związku z pracami przy Dworcu Stradom – zmienią się trasy linii 16 i 27. Początkowy i końcowy przystanek linii 23 zostanie natomiast przeniesiony o ok. 100 m – informuje Miejski Zarząd Dróg i Transportu.
Ze względu na prace drogowe prowadzone w sąsiedztwie pętli autobusowej i dworca Stradom od 7 stycznia do odwołania zostaną zmienione trasy linii nr 16 i 27.
Linia nr 16 nie będzie dojeżdżać do pętli STRADOM-DWORZEC PKP. Autobusy linii 16 od przystanku KORCZAKA przy ul. Sobieskiego będą skręcać w prawo w ulice Korczaka i al. Bohaterów  Monte Cassino, po czym po zjeździe z łącznicy pojadą ul. 1 Maja, przez rondo Mickiewicza i al. Wolności do pl. Rady Europy i przystanku DWORZEC GŁÓWNY PKP przy ul. Orzechowskiego, gdzie zakończą trasę.
Powrót w kierunku KUKUCZKI będzie się odbywał tymi samymi ulicami, przy czym będzie obowiązywał wyjazd przez ul. Orzechowskiego do Wolności.
Dla linii nr 16 zostaną zawieszone przystanki STRADOM-DWORZEC PKP oraz przy ul. Sobieskiego przystanki PLAC PAMIĘCI NARODOWEJ i DWORZEC PKS. W zamian będzie obowiązywał przystanek DWORZEC PKS przy al. Wolności w kierunku ronda Mickiewicza oraz wszystkie pozostałe na trasie objazdu.
Linia nr 27 zostanie w obu kierunkach skrócona do przystanku HOENE-WROŃSKIEGO. Autobusy tej linii – po zakończeniu trasy i zawróceniu przez łącznice skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino, Pułaskiego i 1 Maja – będą  w kierunku KUSIĘCKA-KSSE rozpoczynać trasę od przystanku HOENE-WROŃSKIEGO usytuowanego przy al. Bohaterów Monte Cassino w kierunku ul. Sobieskiego.
Dla linii nr 27 zostaną zawieszone przystanki STRADOM-DWORZEC PKP.
MZDiT informuje także, że ze względu na prace drogowe przy pętli manewrowej od 7 stycznia do odwołania przystanek początkowy/końcowy REJTANA dla linii nr 23 zostaje przeniesiony o ok. 100 m – na początek ul. Dębowej przy skrzyżowaniu z ul. Rejtana. Linia 23 w kierunku centrum będzie kursować ulicami Dębową, Reja i Żeromskiego do Rejtana i dalej bez zmian.

 

Zmiany w organizacji ruchu przy dworcu Stradom

Od 22 listopada będzie obowiązywać czasowa organizacja ruchu na ul. Pułaskiego w rejonie dworca – informuje MZDiT. Zmiany wiążą się z pracami przy budowie centrum przesiadkowego.
W związku z realizacją zadania „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” od 22 listopada, od godz. 7.00, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na ul. Pułaskiego w rejonie dworca kolejowego Częstochowa-Stradom.
Będzie ona polegać na zamknięciu po jednym pasie ruchu (przyległym do pasa dzielącego) na każdej z jezdni.
Połączenie parkingu przy budynku dworca z ul. Pułaskiego będzie możliwe tylko na prawe skręty.

 

Pożegnania

Zmarł Jan Kolanek

Nie żyje Jan Kolanek, założyciel i prezes P.W. Solo-Kolos sp. z o.o., zm. 8 lutego 2019. MIał 66 lat.

 

Zmarła Małgorzata Sętowska


Nie żyje Małgorzata Sętowska, plastyk, pedagog, pisarka, animatorka kultury, działaczka społeczna. Absolwentka Liceum Plastycznego i WSP (AJD).
Była współzałożycielką i wieceprzewodniczącą Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa”. Aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym miasta,  organizując akcje plastyczne, warsztaty i plenery dla dzieci. Członkini Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza oraz Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wydała 4 książki z bajkami dla dzieci. Była laureatką Nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury za rok 2018 przyznanej w kategorii ochrona i promocja kultury za całokształt działalności.
Małgorzata Sętowska zmarła 29 stycznia 2019.

 

Zmarł Marek Pura


Nie żyje Marek Pura, doradca podatkowy, w młodości wiceprzewodniczący Zarządu Miejskiego ZSMP oraz Zarządu Wojewódzkiego ZSMP w Częstochowie, współtwórca Fundacji Pomocy Młodym, czł. Rady Oddziału Miejsko-Powiatowego Stowarzyszenia "POKOLENIA" w Częstochowie.

 

Zmarł Paweł Janik


Nie żyje Paweł Janik, Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Zmarł 1 stycznia 2019, miał 40 lat. 

 

Zmarł Borys Michalik


Nie żyje Borys Michalik, malarz surrealista, absolwent częstochowskiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych (1989), związany z Grupą Plastyczną „Pławna 9”. Twórca obrazów olejnych i pasteli, tematy jego twórczości to głównie martwa natura i surrealistyczne, magiczne światy. Syn artysty Mariana Michalika. Zmarł 31 grudnia 2018. Miał 49 lat.

 

Zmarł Andrzej Stoszek


Nie żyje dr n. med. Andrzej Stoszek, długoletni działacz Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy. Zmarł 17 grudnia 2018, miał 87 lat.

 

Zmarł Kazimierz Bieńkowski


Nie żyje Kazimierz Bieńkowski, lekarz medycyny, długoletni pracownik częstochowskiej służby zdrowia, kombatant. Za działalność zawodową i społeczną odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 17 grudnia 2018

 

Zmarł Janusz Seńczuk


Nie żyje Janusz Seńczuk, były zawodnik Skry Częstochowa.
Lwowianin, którego losy rzuciły na Śląsk, rozpoczął swoją przygodę z piłką nożną w Bytomiu - wspomina Seńczuka portal cz-pilka.pl. - W połowie lat pięćdziesiątych przybył d Częstochowy  izwiązał sie z tutejszą Skrą. Pracował na stanowisku kieowniczym w zakładach Warta i studiował w częstochowskiej Politechnice. Pod koniec lat sześćdziesiątych został oddelegowany do łódzkiego Zjednoczenia, a stamtąd do Wałbrzycha, gdzie osiadł na stałe. Był prezesem wałbrzyskiej Fabryki Wkładów Odzieżowych Camela i przdwodniczącym Sudeckiego Związku  Pracodawców. Często pojawiał się w Częstochowie i aktywnie uczestniczył w działalności Klubu Seniora Skry.
Janusz Seńczuk zmarł 7 grudnia 2018 w Wałbrzychu, miał 85 lat.

 

Zmarł Zbigniew Chmielewski


Nie żyje Zbigniew Chmielewski, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy I kadencji (1990-1994), Przewodniczący Zespołu Miejskiego ds. Organizacji VI Światowego Dnia Młodzieży i wizyty papieża Jana Pawła II w Częstochowie (1991), długoletni pracownik Urzędu Miasta Częstochowy,  długololetni członek częstochowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (m.in. jego wiceprezes), współzałożyciel Ligi Miejskiej w Częstochowie, absolwent LO im. H. Sienkiewicza i Politechniki Częstochowskiej. Miał 82 lata. 

 

Zmarła Małgorzata Puchalska-Dobosz


Nie żyje dr Małgorzata Puchalska-Dobosz, chirurg radiolog. Zmarła 5 grudnia 2018, miała 64 lata

 

Zmarł Ireneusz Bajor


Nie żyje Ireneusz Bajor, przedsiębiorca w branży gastronomicznej. Zmarł 29 listopada  2018

 

 

Zmarł Andrzej Jamza

Nie żyje Andrzej Jamza, stomatolog. Zmarł 16 listopada 2018, miał 74 lata.

 

Zmarł Marian Pruciak

Nie żyje Marian Pruciak, długoletni mistrz krawiecki. Zmarł 19 listopada 2018, miał 87 lat