Lokalne informacje oraz ciekawe konkursy w jednym miejscu!

Prognoza pogody

Częstochowa - niedziela

Dziś jest 24 March 2019 - do końca roku pozostało 282 dni.

Imieniny obchodzą:

Wszystkiego najlepszego!

Następne dni

Częstochowa ma budżet na rok 2019

Częstochowa ma budżet na rok 2019

Wydatki Miasta Częstochowy mają wynieść blisko 1,3 mld zł, dochody będą o niecałe 21 mln zł niższe. Ostateczny kształt budżetu przegłosowanego na czwartkowej sesji Rady Miasta jest wynikiem uzgodnień i wniosków zgłaszanych przez przedstawicieli koalicji, mającej większość w miejskim samorządzie - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W autopoprawce do listopadowej wersji projektu uwzględniono m.in. kilka nowych programów i inwestycji dla mieszkańców oraz zwiększenie nakładów na zadania majątkowe związane np. z przebudową lokalnych dróg i mostów. Podwyższono też kwoty na promocję poprzez sport i zaplanowano doraźną pomoc dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w celu utrzymania jego płynności finansowej na początku 2019 r.  W budżecie znalazło się też wyszczególnienie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego oraz lokalnych inicjatyw mieszkańców. W autopoprawce uwzględniono również modyfikacje harmonogramów realizacji niektórych miejskich projektów inwestycyjnych współfinansowanych środkami UE (w tym rozbudowy DK-46 i przebudowy DK-1), co jest efektem podpisanych pod koniec roku aneksów. Część wkładu własnego w ramach tych zadań zaplanowaną wcześniej do wydatkowania w 2019 r. można było więc przeznaczyć na realizację innych miejskich inwestycji. Do budżetu wprowadzono też pozycje związane z wnioskami złożonymi o dofinansowanie nowych projektów europejskich.
Największe wydatki na inwestycje w obecnym kształcie budżetu na przyszły rok zaplanowano na: program budowy i przebudowy ulic i dróg lokalnych (31,1 mln zł w 2019 r.) budowę Parku Wodnego (30,4 mln zł), budowę węzłów przesiadkowych (30,1 mln zł) oraz budowę i przebudowę budynku Ratusza Starej Częstochowy z zagospodarowaniem terenu Starego Rynku (20,5 mln zł).
Ze spółek miejskich największe kwotowe inwestycje (nie ujmowane w wykazie zadań inwestycyjnych budżetu miasta) będzie prowadziło częstochowskie MPK. Ma w 2019 r. zrealizować zasadniczy etap przebudowy starszej części linii tramwajowej oraz sfinalizować zakup inwestycyjny 10 nowych tramwajów (koszt całościowy obu zadań to blisko 205 mln zł).   
Przedstawiciele miejskiej koalicji na krótkim briefingu prasowym poprzedzającym sesję budżetową podkreślali, że budżet na 2019 r. został wypracowany wspólnie i uwzględnia propozycje kierowane do prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka przez radnych dwóch koalicyjnych klubów (SLD, KO) oraz radną niezależną Krystynę Stefańską. Obok prezydenta i radnej w spotkaniu uczestniczyli też polityczni liderzy miejskiej koalicji Marek Balt (SLD) i zastępca prezydenta miasta Andrzej Szewiński (KO) oraz szefowie klubów: lewicy – Zbigniew Niesmaczny i Koalicji Obywatelskiej - Jacek Krawczyk.
*
Niektóre zmiany objęte autopoprawką do budżetu  Częstochowy na 2019 r. (w stosunku do wersji budżetu złożonej 15 listopada)
 
Wprowadzono nowe zadania:
• środki na remont mieszkaniowego zasobu komunalnego - w wysokości 1 mln zł;
• prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie (w tym „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie”) - z kwotą 1 mln zł;
• infrastruktura rowerowa - 500 tys. zł;
• bezpłatna nauka pływania dla dzieci - 300 tys. zł;
• program „Dostępny lekarz” - 200 tys. zł;
• program „Złota rączka dla seniora” - 100 tys. zł;
• bezpłatna opieka weterynaryjna dla adoptowanych zwierząt  - 100 tys. zł;
• wybieg dla psów - 80 tys. zł;

Zwiększono kwoty na zadaniach:
•  program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - zwiększenie o  3 mln zł, tj. do kwoty 31 mln 51 tys. zł;
•  niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - zwiększenie o 5 mln zł, tj. do kwoty 5 mln 175 tys. zł;
•  przebudowa i remont budynku Teatru im. A. Mickiewicza - zwiększenie o  800 tys. zł, tj. do kwoty 1 mln 800 tys. zł;
• dokumentacja przyszłościowa (w dziale 900) - zwiększenie o 300 tys. zł, tj. do kwoty 600 tys. zł;
•  pokrycie ujemnego wyniku  finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego - zwiększenie o 1 mln 333 tys. zł, tj. do kwoty 3 mln  230 tys. zł;
• promocja miasta poprzez piłkę nożną - zwiększenie o 800 tys. zł, tj. do kwoty 1 mln 800 tys. zł,
• promocja miasta poprzez żużel - zwiększenie o 2 mln 500 tys. zł, tj. do kwoty 3 mln 500 tys. zł,

Zaproponowano również zmianę nazwy zapisanego w projekcie budżetu zadania: „Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową” na „Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową”.
Samorząd na wniosek prezydenta podjął też decyzję o wprowadzeniu do budżetu pożyczki dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w wysokości 1 mln 800 tys. zł, aby uchronić szpital przed zaciągnięciem kosztownego kredytu i zapewnić mu płynność finansową na początku roku. Szpital zobowiązał się do spłaty tej pożyczki w ciągu 2019 r.

Do budżetu miasta wprowadzono imienne wykazy zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego oraz lokalnych inicjatyw mieszkańców.
Na rok 2019 w ramach budżetu obywatelskiego wpłynęło 778 propozycji zadań. Pod głosowanie poddano 510 zadań, z których wyłoniono do realizacji 123 zadania, w tym 12 ogólnomiejskich i 111 dzielnicowych. Na ich realizację jest przeznaczone blisko 9,5 mln zł.
Najwyższe kwotowo zadania w ramach budżetu obywatelskiego to (wyszczególniono tylko zadania  powyżej 190.000 zł):
- budowa boiska typu „Orlik” przy SP nr 54 – 1.173.500 zł
- „Jasne, że zwierzaki są ważne” – 593.500 zł
- zielony zakątek rodzinnej rekreacji ul. Fertnera – 416.000 zł
- lekki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie i umundurowanie dla OPS Kawodrza Górna - 402.600 zł
- remont drogi wewnętrznej przy budynkach al. Pokoju 1 do al. Pokoju 9 oraz utwardzenie terenu przy osłonach śmietnikowych przyległych do drogi wewnętrznej – 350.000 zł
- uporządkowanie dojazdu i drogi ewakuacyjnej do SP nr 1 wraz z remontem chodników i miejsc postojowych - 280.000 zł
- samochód kwatermistrzowski oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Błeszno – 280.000 zł
- monitoring miejski w dzielnicy Tysiąclecie  -  223.000 zł
- budowa miejsc parkingowych ul. św. Rocha – 220.000 zł
- zbudujmy swój plac zabaw i rekreacji Krakowska 45 - 220.000 zł
- budowa parkingu przy ul. Mstowskiej - 215.000 zł
- plac zabaw przy ul. Żeromskiego - 200.000 zł
- wyposażenie  i umundurowanie dla OSP Kuźnica Marianowa i Liszka Dolna – 200.000 zł
- przebudowa ul. Torowej w Częstochowie (odcinek o długości ok. 200 m) - 200.000 zł
- przebudowa ulicy Liliowej – 197.000 zł
- plac zabaw przy ul. Szymanowskiego 12, 14, 16, POW 4  - 197.000 zł
- przebudowa chodnika na ulicy Sikorskiego – 195.000 zł.
Na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Mieszkańców rozdysponowano kwotę 1.145 tys. zł, z tego:
Zadania bieżące – 192 000 zł:
- Chroń swoją prywatność III – 3.800 zł
- Żyj aktywnie Nasza Częstochowo  - 45.900 zł
- zagospodarowanie terenu na działce 55/5 przy ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 1 w Częstochowie poprzez nasadzenie zieleni  – 28.000 zł
- zazielenienie terenu przy budynku Botaniczna 23 – 14.000 zł
- IV Turniej Tenisa Śtołowego – 13.500 zł
- XII Gwiazdkowy Puchar Orientu – 27.350 zł
- 7 Bieg City Cross Częstochowa  - 32.800 zł
- Częstochowa Streetball CUP vol. 7 – 26.650 zł

Zadania inwestycyjne – 952 670 zł, z tego najwyższe kwotowo zadania:
- zagospodarowanie terenu przy ul. Sobieskiego 13, Sobieskiego 13A – 200.000 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granicy posesji  w rejonie ul. Hektarowej – 111.000 zł
- budowa instalacji wodociągowej zewnętrznej na terenie ROD Okrzei w Częstochowie ul. Okrzei 37/39 – 96.337 zł
- budowa odcinka kanalizacji w ulicy bocznej od Zuchów – 86.027 zł
- wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku Bardowskiego 33C - 65.800 zł,
- wyłożenie kostką brukową parkingu dla mieszkańców budynku Tetmajera 8   – 56.000 zł
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Geodetów - 49.995 zł
- wymiana nawierzchni dojść do klatek schodowych wokół budynku przy al. Niepodległości 39 – 49.000 zł.

Sponsor prognozy pogody
Witamy nowego mieszkańca

Dziś urodzili się...

 

 

Julek

 

Pola

 

Nasz skarb

10 maja o 10:40 urodził się nasz trzeci skarb. Jest śliczny i bardzo podobny do mamy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.

Uwaga! Objazd

Utrudnienia w komunikacji

Zmiana tras linii nr 57 i 67 w Skrajnicy

Od 28 do 30 marca w godz. 7.00-17.00 autobusy linii 57 i 67 od Odrzykonia będą kursować zmienioną trasą, czyli DK 46 z pominięciem przejazdu ulicami Narcyzową i Księżycową. Przyczyna - brak przejazdu spowodowany przebudową ul. Księżycowej w Skrajnicy – informuje Miejski Zarząd Dróg i Transportu.
We wszystkie te dni poza godz. 7.00 – 17.00 autobusy linii nr 57 i 67 będą kursować trasami zgodnymi z obowiązującym rozkładem z przejazdem przez Skrajnicę.
W czasie obowiązywania objazdu zostają zawieszone w obu kierunkach przystanki ODRZYKOŃ-NARCYZOWA i SKRAJNICA. Przystanki ODRZYKOŃ będą obowiązywać wyłącznie w lokalizacjach przy trasie DK 46. Przystanek ODRZYKOŃ przy ul. Narcyzowej w kierunku Skrajnicy również zostaje zawieszony.

 

Utrudnienia w ruchu

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że od 20 marca rozpocznie się remont ulic Obrońców Westerplatte, Szajnowicza-Iwanowa, Wręczyckiej, Bełchatowskiej, Rocha i al. Jana Pawła II.

Linie tramwajowe nr 1 i 2 skrócone do odwołania
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że od 20 marca, w związku z remontem torowiska, linie tramwajowe nr 1 i 2 kursujące w dzielnicach Raków i Dąbie Kucelin zostaną skrócone do zajezdni MPK przy  al. Niepodległości.
Ze względu na remont torowiska, do odwołania zostaną skrócone linie tramwajowe nr 1 i 2 do zajezdni.
W czasie prac od zajezdni MPK do Kucelina pasażerowie tramwajów będą obsługiwani zastępczą komunikacją autobusową.
Linia zastępcza oznaczona nr 92 będzie kursować w obu kierunkach od zajezdni MPK przy al. Niepodległości do Kucelina (tak jak linia tramwajowa nr 1) lub - podobnie jak linia tramwajowa nr 2 - do pętli Raków-Dworzec PKP (końcowy przystanek linii nr 12 i 32).
Obsługa pasażerów będzie się odbywać na sąsiadujących z linią tramwajową przystankach autobusowych kursujących aleją Pokoju.
W ramach połączeń przesiadkowych na sąsiadujących kursach przy zajezdni MPK bilety z linii tramwajowych  nr 1 i 2 będą ważne na linii 92 (i odwrotnie).

 

Budowa węzłów przesiadkowych - możliwe utrudnienia
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że w związku z kolejnym etapem budowy węzłów przesiadkowych wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym na zawężonych odcinkach jezdni oraz miejscowe utrudnienia w ruchu pieszych.
Kolejnym etapem realizacji inwestycji jest przebudowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż ul. Pułaskiego na odcinku od ul. św. Andrzeja do  ul. Kopernika i św. Kazimierza.
Przebudowa będzie prowadzona etapowo:
• od ul. św. Andrzeja do Sobieskiego (strona wschodnia),
• od ul. św. Andrzeja do św. Augustyna (strona zachodnia),
• od ul. św. Augustyna do Sobieskiego (strona zachodnia),
• od ul. Sobieskiego do Kopernika (strona wschodnia),
• od ul. Sobieskiego do św. Kazimierza (strona zachodnia).
W miejscach, gdzie chodnik przylega do jezdni i będzie wymieniany krawężnik, nastąpi zwężenie do jednego pasa ruchu i wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h. Tam, gdzie chodnik będzie zamknięty, ruch pieszych zostanie skierowany na drugą stronę ulicy.

 

Całkowite zamknięcie ul. Piłsudskiego
Od wtorku 5 marca nieprzejezdna jest ul. Piłsudskiego na odcinku od  Katedralnej do Piotrkowskiej. Utrudnienia potrwają kilka dni.
Zamknięcie spowodowane jest pracami wodociągowymi na terenie budowy węzła przesiadkowego. Z uwagi na roboty utrudniony będzie dojazd do części posesji w obrębie placu budowy. Na odcinku rozwieszono informacje dotyczące utrudnień.

Zmiana trasy linii nr 65 
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że od 4 marca w związku z remontem przejazdu kolejowego w miejscowości Słowik, trasa linii nr 65 zostanie zmieniona do odwołania.
Autobusy z ul. Źródlanej od przystanku SŁOWIK-ŹRÓDLANA będą kursować w obu kierunkach ulicą Spacerową z pominięciem przejazdu północnym odcinkiem ul. Spacerowej oraz ul. Równoległą i Stacyjną.
Przystanki: SŁOWIK-PRZEJAZD, SŁOWIK-SZKOŁA, SŁOWIK-RÓWNOLEGŁA  i KORWINÓW-STACYJNA zostają zawieszone w obu kierunkach.
Przystanki SŁOWIK-SPACEROWA w obu kierunkach zostaną tymczasowo zlokalizowane na południowym odcinku ul. Spacerowej za skrzyżowaniem z ul. Źródlaną.

Zmiany na liniach autobusowych

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że na wnioski pasażerek i pasażerów od 1 marca zostaną wprowadzone korekty godzin odjazdu na liniach nr 17, 18 i 25.
Rozkłady są dostępne są na stronie www.mzd.czest.pl w zakładce Publiczny Transport Zbiorowy.

Linie nr 26 i 29 - czasowa zmiana lokalizacji przystanku
MZDiT informuje, że od 25 lutego przystanek linii nr 26 i 29 na pętli GRABÓWKA zostaje zawieszony do odwołania.  Odjazdy będą się odbywać z przystanku linii nr 19.  
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że ze względu na prace drogowe i brak możliwości wjazdu autobusów na pętlę manewrową od 25 lutego do odwołania przystanek linii nr 26 i 29 na pętli GRABÓWKA zostaje zawieszony.
Wszystkie odjazdy autobusów obu linii w kierunku centrum będą się odbywać z przystanku linii nr 19, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie pętli przy ul. św. Rocha.

Linie nr 10 i 24 zminią trasę na Błesznie
Zmiana tras linii nr 10 i 24 w dzielnicy Błeszno nastąpi 25 lutego – informuje MZDiT.  Powodem jest przebudowa pętli manewrowej.
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że ze względu na przebudowę pętli manewrowej przy skrzyżowaniu ulic Bohaterów Katynia i Brzezińskiej oraz brak możliwości zawracania autobusów od poniedziałku 25 lutego do odwołania linie nr 10 i 24 będą kursować do pętli JESIENNA bez przejazdu przez pętlę BŁESZNO.
Przystanek BŁESZNO zostaje zawieszony do odwołania. Pasażerki i pasażerowie proszeni są o korzystanie z oddalonych  o 500 m przystanków BOHATERÓW KATYNIA, zlokalizowanych przy ulicach Rakowskiej i Jesiennej.

 

Ul. Piłsudskiego zamknięta od Katedralnej do Piotrkowskiej

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że w związku rozpoczęciem kolejnego etapu budowy węzłów przesiadkowych do odwołania została zamknięta ulica Piłsudskiego.
Ulicę zamknięto dla ruchu na odcinku od ul. Katedralnej do Piotrkowskiej. Przystanki autobusowe z ul. Piłsudskiego przeniesiono na ul. Ogrodową przy Katedrze.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewniania dojazdu do posesji oraz dojścia, zabezpieczając ruch pieszych (wygrodzenia zaporami drogowymi, kładki dla pieszych). Dojazd do dworca PKP będzie możliwy jedynie od strony al. Wolności.

 

Zmiana trasy linii nr 65
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że w związku z trwającym remontem przejazdu kolejowego w Korwinowie trasa linii nr 65 będzie zmieniona do odwołania.
Autobusy z ul. Źródlanej od przystanku SŁOWIK-ŹRÓDLANA będą kursować w obu kierunkach ul. Spacerową z pominięciem przejazdu północnym odcinkiem ul. Spacerowej oraz ulicami Równoległą i Stacyjną.
Przystanki: SŁOWIK-PRZEJAZD, SŁOWIK-SZKOŁA, SŁOWIK-RÓWNOLEGŁA i KORWINÓW-STACYJNA zostają zawieszone w obu kierunkach.
Przystanki SŁOWIK-SPACEROWA w obu kierunkach zostaną tymczasowo zlokalizowane na południowym odcinku ul. Spacerowej za skrzyżowaniem z ul. Źródlaną.

 

Przystanki KORFANTEGO zawieszone
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że ze wzglądu na prace drogowe i wyłączenie z użytkowania jednego pasa jezdni, przystanki Korfantego zostały zawieszone w obu kierunkach do odwołania.
MZDiT prosi o korzystanie z sąsiednich przystanków KORFANTEGO I, zlokalizowanych przy skrzyżowaniu z ulicą Bojemskiego w odległości ok. 400 m w kierunku Guardiana i Walcowni.

 

 

 

Skrócenie linii nr 29
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że od 14 stycznia w związku z remontem ul. Ikara na odcinku od św. Rocha do Radomskiej linia nr 29 zostanie do odwołania skrócona do przystanku i pętli Grabówka.
W związku z powyższym dla linii nr 29 zostajną w obu kierunkach zawieszone przystanki: IKARA, LEDNICKA i CMENTARZ KOMUNALNY

 

Zmiana tras linii 16, 27 i 23
Od 7 stycznia – w związku z pracami przy Dworcu Stradom – zmienią się trasy linii 16 i 27. Początkowy i końcowy przystanek linii 23 zostanie natomiast przeniesiony o ok. 100 m – informuje Miejski Zarząd Dróg i Transportu.
Ze względu na prace drogowe prowadzone w sąsiedztwie pętli autobusowej i dworca Stradom od 7 stycznia do odwołania zostaną zmienione trasy linii nr 16 i 27.
Linia nr 16 nie będzie dojeżdżać do pętli STRADOM-DWORZEC PKP. Autobusy linii 16 od przystanku KORCZAKA przy ul. Sobieskiego będą skręcać w prawo w ulice Korczaka i al. Bohaterów  Monte Cassino, po czym po zjeździe z łącznicy pojadą ul. 1 Maja, przez rondo Mickiewicza i al. Wolności do pl. Rady Europy i przystanku DWORZEC GŁÓWNY PKP przy ul. Orzechowskiego, gdzie zakończą trasę.
Powrót w kierunku KUKUCZKI będzie się odbywał tymi samymi ulicami, przy czym będzie obowiązywał wyjazd przez ul. Orzechowskiego do Wolności.
Dla linii nr 16 zostaną zawieszone przystanki STRADOM-DWORZEC PKP oraz przy ul. Sobieskiego przystanki PLAC PAMIĘCI NARODOWEJ i DWORZEC PKS. W zamian będzie obowiązywał przystanek DWORZEC PKS przy al. Wolności w kierunku ronda Mickiewicza oraz wszystkie pozostałe na trasie objazdu.
Linia nr 27 zostanie w obu kierunkach skrócona do przystanku HOENE-WROŃSKIEGO. Autobusy tej linii – po zakończeniu trasy i zawróceniu przez łącznice skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino, Pułaskiego i 1 Maja – będą  w kierunku KUSIĘCKA-KSSE rozpoczynać trasę od przystanku HOENE-WROŃSKIEGO usytuowanego przy al. Bohaterów Monte Cassino w kierunku ul. Sobieskiego.
Dla linii nr 27 zostaną zawieszone przystanki STRADOM-DWORZEC PKP.
MZDiT informuje także, że ze względu na prace drogowe przy pętli manewrowej od 7 stycznia do odwołania przystanek początkowy/końcowy REJTANA dla linii nr 23 zostaje przeniesiony o ok. 100 m – na początek ul. Dębowej przy skrzyżowaniu z ul. Rejtana. Linia 23 w kierunku centrum będzie kursować ulicami Dębową, Reja i Żeromskiego do Rejtana i dalej bez zmian.

 

Zmiany w organizacji ruchu przy dworcu Stradom

Od 22 listopada będzie obowiązywać czasowa organizacja ruchu na ul. Pułaskiego w rejonie dworca – informuje MZDiT. Zmiany wiążą się z pracami przy budowie centrum przesiadkowego.
W związku z realizacją zadania „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” od 22 listopada, od godz. 7.00, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na ul. Pułaskiego w rejonie dworca kolejowego Częstochowa-Stradom.
Będzie ona polegać na zamknięciu po jednym pasie ruchu (przyległym do pasa dzielącego) na każdej z jezdni.
Połączenie parkingu przy budynku dworca z ul. Pułaskiego będzie możliwe tylko na prawe skręty.

 

Pożegnania

Zmarł dr Zbyszek Jędrzejewski


Nie żyje dr nauk humanistycznych Zbyszek Jędrzejewski, długoletni wykładowca na Akademii im. Jana Długosza, pasjonat teatru i jego dziejów. Zmarł 16 marca 2019. Miał 73 lata. 

 

Zmarł por. harcmistrz Edward Szostak


Nie żyje porucznik harcmistrz Edward Szostak, długoletni, zasłużony instruktor hufca częstochowskiego, wychowawca pokoleń harcerzy, propagator historii częstochowskiego harcerstwa. Zmarł 17 marca 2019 r. Miał 87 lat.

 

Zmarł Michał Woziwodzki


Nie żyje Michał Woziwodzki, działacz NSZZ „Solidarność” częstochowskiej Huty, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, radny miasta Częstochowy I kadencji, czł. Rady Ligi Miejskiej. Zm. 14 marca 2019, miał 83 lata.

 

Zmarł Mieczysław Lejman


Nie żyje dr Mieczysław Lejman, pszczelarz i działacz pszczelarski, Honorowy Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie oraz Honorowy Członek Polskiego Związku Pszczelarskiego, działacz społeczny. Zmarł 6 marca 2019, miał 87 lat.

 

Zmarła Karolina Ściegienny


Nie żyje Karolina Ściegienny - plastyk i pedagog, autorka prac malarskich, rzeźbiarskich, medalierskich, witraży. Zmarła 3 marca 2019, miała 96 lat.

 

Zmarł Jan Kolanek

Nie żyje Jan Kolanek, założyciel i prezes P.W. Solo-Kolos sp. z o.o., zm. 8 lutego 2019. MIał 66 lat.

 

Zmarła Małgorzata Sętowska


Nie żyje Małgorzata Sętowska, plastyk, pedagog, pisarka, animatorka kultury, działaczka społeczna. Absolwentka Liceum Plastycznego i WSP (AJD).
Była współzałożycielką i wieceprzewodniczącą Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Szansa”. Aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym miasta,  organizując akcje plastyczne, warsztaty i plenery dla dzieci. Członkini Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza oraz Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wydała 4 książki z bajkami dla dzieci. Była laureatką Nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury za rok 2018 przyznanej w kategorii ochrona i promocja kultury za całokształt działalności.
Małgorzata Sętowska zmarła 29 stycznia 2019.

 

Zmarł Marek Pura


Nie żyje Marek Pura, doradca podatkowy, w młodości wiceprzewodniczący Zarządu Miejskiego ZSMP oraz Zarządu Wojewódzkiego ZSMP w Częstochowie, współtwórca Fundacji Pomocy Młodym, czł. Rady Oddziału Miejsko-Powiatowego Stowarzyszenia "POKOLENIA" w Częstochowie.

 

Zmarł Paweł Janik


Nie żyje Paweł Janik, Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Zmarł 1 stycznia 2019, miał 40 lat.