Lokalne informacje oraz ciekawe konkursy w jednym miejscu!

Prognoza pogody

Częstochowa - sobota

Dziś jest 19 January 2019 - do końca roku pozostało 346 dni.

Imieniny obchodzą:

Wszystkiego najlepszego!

Następne dni

Częstochowa ma budżet na rok 2019

Częstochowa ma budżet na rok 2019

Wydatki Miasta Częstochowy mają wynieść blisko 1,3 mld zł, dochody będą o niecałe 21 mln zł niższe. Ostateczny kształt budżetu przegłosowanego na czwartkowej sesji Rady Miasta jest wynikiem uzgodnień i wniosków zgłaszanych przez przedstawicieli koalicji, mającej większość w miejskim samorządzie - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W autopoprawce do listopadowej wersji projektu uwzględniono m.in. kilka nowych programów i inwestycji dla mieszkańców oraz zwiększenie nakładów na zadania majątkowe związane np. z przebudową lokalnych dróg i mostów. Podwyższono też kwoty na promocję poprzez sport i zaplanowano doraźną pomoc dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w celu utrzymania jego płynności finansowej na początku 2019 r.  W budżecie znalazło się też wyszczególnienie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego oraz lokalnych inicjatyw mieszkańców. W autopoprawce uwzględniono również modyfikacje harmonogramów realizacji niektórych miejskich projektów inwestycyjnych współfinansowanych środkami UE (w tym rozbudowy DK-46 i przebudowy DK-1), co jest efektem podpisanych pod koniec roku aneksów. Część wkładu własnego w ramach tych zadań zaplanowaną wcześniej do wydatkowania w 2019 r. można było więc przeznaczyć na realizację innych miejskich inwestycji. Do budżetu wprowadzono też pozycje związane z wnioskami złożonymi o dofinansowanie nowych projektów europejskich.
Największe wydatki na inwestycje w obecnym kształcie budżetu na przyszły rok zaplanowano na: program budowy i przebudowy ulic i dróg lokalnych (31,1 mln zł w 2019 r.) budowę Parku Wodnego (30,4 mln zł), budowę węzłów przesiadkowych (30,1 mln zł) oraz budowę i przebudowę budynku Ratusza Starej Częstochowy z zagospodarowaniem terenu Starego Rynku (20,5 mln zł).
Ze spółek miejskich największe kwotowe inwestycje (nie ujmowane w wykazie zadań inwestycyjnych budżetu miasta) będzie prowadziło częstochowskie MPK. Ma w 2019 r. zrealizować zasadniczy etap przebudowy starszej części linii tramwajowej oraz sfinalizować zakup inwestycyjny 10 nowych tramwajów (koszt całościowy obu zadań to blisko 205 mln zł).   
Przedstawiciele miejskiej koalicji na krótkim briefingu prasowym poprzedzającym sesję budżetową podkreślali, że budżet na 2019 r. został wypracowany wspólnie i uwzględnia propozycje kierowane do prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka przez radnych dwóch koalicyjnych klubów (SLD, KO) oraz radną niezależną Krystynę Stefańską. Obok prezydenta i radnej w spotkaniu uczestniczyli też polityczni liderzy miejskiej koalicji Marek Balt (SLD) i zastępca prezydenta miasta Andrzej Szewiński (KO) oraz szefowie klubów: lewicy – Zbigniew Niesmaczny i Koalicji Obywatelskiej - Jacek Krawczyk.
*
Niektóre zmiany objęte autopoprawką do budżetu  Częstochowy na 2019 r. (w stosunku do wersji budżetu złożonej 15 listopada)
 
Wprowadzono nowe zadania:
• środki na remont mieszkaniowego zasobu komunalnego - w wysokości 1 mln zł;
• prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie (w tym „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie”) - z kwotą 1 mln zł;
• infrastruktura rowerowa - 500 tys. zł;
• bezpłatna nauka pływania dla dzieci - 300 tys. zł;
• program „Dostępny lekarz” - 200 tys. zł;
• program „Złota rączka dla seniora” - 100 tys. zł;
• bezpłatna opieka weterynaryjna dla adoptowanych zwierząt  - 100 tys. zł;
• wybieg dla psów - 80 tys. zł;

Zwiększono kwoty na zadaniach:
•  program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych - zwiększenie o  3 mln zł, tj. do kwoty 31 mln 51 tys. zł;
•  niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny - zwiększenie o 5 mln zł, tj. do kwoty 5 mln 175 tys. zł;
•  przebudowa i remont budynku Teatru im. A. Mickiewicza - zwiększenie o  800 tys. zł, tj. do kwoty 1 mln 800 tys. zł;
• dokumentacja przyszłościowa (w dziale 900) - zwiększenie o 300 tys. zł, tj. do kwoty 600 tys. zł;
•  pokrycie ujemnego wyniku  finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego - zwiększenie o 1 mln 333 tys. zł, tj. do kwoty 3 mln  230 tys. zł;
• promocja miasta poprzez piłkę nożną - zwiększenie o 800 tys. zł, tj. do kwoty 1 mln 800 tys. zł,
• promocja miasta poprzez żużel - zwiększenie o 2 mln 500 tys. zł, tj. do kwoty 3 mln 500 tys. zł,

Zaproponowano również zmianę nazwy zapisanego w projekcie budżetu zadania: „Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową” na „Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową”.
Samorząd na wniosek prezydenta podjął też decyzję o wprowadzeniu do budżetu pożyczki dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w wysokości 1 mln 800 tys. zł, aby uchronić szpital przed zaciągnięciem kosztownego kredytu i zapewnić mu płynność finansową na początku roku. Szpital zobowiązał się do spłaty tej pożyczki w ciągu 2019 r.

Do budżetu miasta wprowadzono imienne wykazy zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego oraz lokalnych inicjatyw mieszkańców.
Na rok 2019 w ramach budżetu obywatelskiego wpłynęło 778 propozycji zadań. Pod głosowanie poddano 510 zadań, z których wyłoniono do realizacji 123 zadania, w tym 12 ogólnomiejskich i 111 dzielnicowych. Na ich realizację jest przeznaczone blisko 9,5 mln zł.
Najwyższe kwotowo zadania w ramach budżetu obywatelskiego to (wyszczególniono tylko zadania  powyżej 190.000 zł):
- budowa boiska typu „Orlik” przy SP nr 54 – 1.173.500 zł
- „Jasne, że zwierzaki są ważne” – 593.500 zł
- zielony zakątek rodzinnej rekreacji ul. Fertnera – 416.000 zł
- lekki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie i umundurowanie dla OPS Kawodrza Górna - 402.600 zł
- remont drogi wewnętrznej przy budynkach al. Pokoju 1 do al. Pokoju 9 oraz utwardzenie terenu przy osłonach śmietnikowych przyległych do drogi wewnętrznej – 350.000 zł
- uporządkowanie dojazdu i drogi ewakuacyjnej do SP nr 1 wraz z remontem chodników i miejsc postojowych - 280.000 zł
- samochód kwatermistrzowski oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Błeszno – 280.000 zł
- monitoring miejski w dzielnicy Tysiąclecie  -  223.000 zł
- budowa miejsc parkingowych ul. św. Rocha – 220.000 zł
- zbudujmy swój plac zabaw i rekreacji Krakowska 45 - 220.000 zł
- budowa parkingu przy ul. Mstowskiej - 215.000 zł
- plac zabaw przy ul. Żeromskiego - 200.000 zł
- wyposażenie  i umundurowanie dla OSP Kuźnica Marianowa i Liszka Dolna – 200.000 zł
- przebudowa ul. Torowej w Częstochowie (odcinek o długości ok. 200 m) - 200.000 zł
- przebudowa ulicy Liliowej – 197.000 zł
- plac zabaw przy ul. Szymanowskiego 12, 14, 16, POW 4  - 197.000 zł
- przebudowa chodnika na ulicy Sikorskiego – 195.000 zł.
Na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Mieszkańców rozdysponowano kwotę 1.145 tys. zł, z tego:
Zadania bieżące – 192 000 zł:
- Chroń swoją prywatność III – 3.800 zł
- Żyj aktywnie Nasza Częstochowo  - 45.900 zł
- zagospodarowanie terenu na działce 55/5 przy ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 1 w Częstochowie poprzez nasadzenie zieleni  – 28.000 zł
- zazielenienie terenu przy budynku Botaniczna 23 – 14.000 zł
- IV Turniej Tenisa Śtołowego – 13.500 zł
- XII Gwiazdkowy Puchar Orientu – 27.350 zł
- 7 Bieg City Cross Częstochowa  - 32.800 zł
- Częstochowa Streetball CUP vol. 7 – 26.650 zł

Zadania inwestycyjne – 952 670 zł, z tego najwyższe kwotowo zadania:
- zagospodarowanie terenu przy ul. Sobieskiego 13, Sobieskiego 13A – 200.000 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granicy posesji  w rejonie ul. Hektarowej – 111.000 zł
- budowa instalacji wodociągowej zewnętrznej na terenie ROD Okrzei w Częstochowie ul. Okrzei 37/39 – 96.337 zł
- budowa odcinka kanalizacji w ulicy bocznej od Zuchów – 86.027 zł
- wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku Bardowskiego 33C - 65.800 zł,
- wyłożenie kostką brukową parkingu dla mieszkańców budynku Tetmajera 8   – 56.000 zł
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Geodetów - 49.995 zł
- wymiana nawierzchni dojść do klatek schodowych wokół budynku przy al. Niepodległości 39 – 49.000 zł.

Sponsor prognozy pogody
Witamy nowego mieszkańca

Dziś urodzili się...

 

 

Julek

 

Pola

 

Nasz skarb

10 maja o 10:40 urodził się nasz trzeci skarb. Jest śliczny i bardzo podobny do mamy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.

Uwaga! Objazd

Utrudnienia w komunikacji

Przystanki KORFANTEGO zawieszone
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że ze wzglądu na prace drogowe i wyłączenie z użytkowania jednego pasa jezdni, przystanki Korfantego zostały zawieszone w obu kierunkach do odwołania.
MZDiT prosi o korzystanie z sąsiednich przystanków KORFANTEGO I, zlokalizowanych przy skrzyżowaniu z ulicą Bojemskiego w odległości ok. 400 m w kierunku Guardiana i Walcowni.

 

Zmiana trasy linii nr 65
Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że od 14 do 26 stycznia zostanie zmieniona trasa linii nr 65. Powodem zmiany będzie remont przejazdu kolejowego w miejscowości Korwinów.
Autobusy z ulicy Źródlanej od przystanku SŁOWIK-ŹRÓDLANA będą kursować w obu kierunkach ulicą Spacerową z pominięciem przejazdu północnym odcinkiem ulicy Spacerowej oraz ulicami Równoległą i Stacyjną.
Przystanki: SŁOWIK-PRZEJAZD, SŁOWIK-SZKOŁA, SŁOWIK-RÓWNOLEGŁA  i KORWINÓW-STACYJNA zostają zawieszone w obu kierunkach.
Przystanki SŁOWIK-SPACEROWA w obu kierunkach zostaną tymczasowo zlokalizowane na południowym odcinku ulicy Spacerowej za skrzyżowaniem z ulicą Źródlaną.

 

Skrócenie linii nr 29
Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że od 14 stycznia w związku z remontem ul. Ikara na odcinku od św. Rocha do Radomskiej linia nr 29 zostanie do odwołania skrócona do przystanku i pętli Grabówka.
W związku z powyższym dla linii nr 29 zostajną w obu kierunkach zawieszone przystanki: IKARA, LEDNICKA i CMENTARZ KOMUNALNY

 

Zmiana tras linii 16, 27 i 23
Od 7 stycznia – w związku z pracami przy Dworcu Stradom – zmienią się trasy linii 16 i 27. Początkowy i końcowy przystanek linii 23 zostanie natomiast przeniesiony o ok. 100 m – informuje Miejski Zarząd Dróg i Transportu.
Ze względu na prace drogowe prowadzone w sąsiedztwie pętli autobusowej i dworca Stradom od 7 stycznia do odwołania zostaną zmienione trasy linii nr 16 i 27.
Linia nr 16 nie będzie dojeżdżać do pętli STRADOM-DWORZEC PKP. Autobusy linii 16 od przystanku KORCZAKA przy ul. Sobieskiego będą skręcać w prawo w ulice Korczaka i al. Bohaterów  Monte Cassino, po czym po zjeździe z łącznicy pojadą ul. 1 Maja, przez rondo Mickiewicza i al. Wolności do pl. Rady Europy i przystanku DWORZEC GŁÓWNY PKP przy ul. Orzechowskiego, gdzie zakończą trasę.
Powrót w kierunku KUKUCZKI będzie się odbywał tymi samymi ulicami, przy czym będzie obowiązywał wyjazd przez ul. Orzechowskiego do Wolności.
Dla linii nr 16 zostaną zawieszone przystanki STRADOM-DWORZEC PKP oraz przy ul. Sobieskiego przystanki PLAC PAMIĘCI NARODOWEJ i DWORZEC PKS. W zamian będzie obowiązywał przystanek DWORZEC PKS przy al. Wolności w kierunku ronda Mickiewicza oraz wszystkie pozostałe na trasie objazdu.
Linia nr 27 zostanie w obu kierunkach skrócona do przystanku HOENE-WROŃSKIEGO. Autobusy tej linii – po zakończeniu trasy i zawróceniu przez łącznice skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino, Pułaskiego i 1 Maja – będą  w kierunku KUSIĘCKA-KSSE rozpoczynać trasę od przystanku HOENE-WROŃSKIEGO usytuowanego przy al. Bohaterów Monte Cassino w kierunku ul. Sobieskiego.
Dla linii nr 27 zostaną zawieszone przystanki STRADOM-DWORZEC PKP.
MZDiT informuje także, że ze względu na prace drogowe przy pętli manewrowej od 7 stycznia do odwołania przystanek początkowy/końcowy REJTANA dla linii nr 23 zostaje przeniesiony o ok. 100 m – na początek ul. Dębowej przy skrzyżowaniu z ul. Rejtana. Linia 23 w kierunku centrum będzie kursować ulicami Dębową, Reja i Żeromskiego do Rejtana i dalej bez zmian.

 

Zmiany w organizacji ruchu przy dworcu Stradom

Od 22 listopada będzie obowiązywać czasowa organizacja ruchu na ul. Pułaskiego w rejonie dworca – informuje MZDiT. Zmiany wiążą się z pracami przy budowie centrum przesiadkowego.
W związku z realizacją zadania „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” od 22 listopada, od godz. 7.00, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu na ul. Pułaskiego w rejonie dworca kolejowego Częstochowa-Stradom.
Będzie ona polegać na zamknięciu po jednym pasie ruchu (przyległym do pasa dzielącego) na każdej z jezdni.
Połączenie parkingu przy budynku dworca z ul. Pułaskiego będzie możliwe tylko na prawe skręty.

 

Pożegnania

Zmarł Paweł Janik


Nie żyje Paweł Janik, Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Zmarł 1 stycznia 2019, miał 40 lat. 

 

Zmarł Borys Michalik


Nie żyje Borys Michalik, malarz surrealista, absolwent częstochowskiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych (1989), związany z Grupą Plastyczną „Pławna 9”. Twórca obrazów olejnych i pasteli, tematy jego twórczości to głównie martwa natura i surrealistyczne, magiczne światy. Syn artysty Mariana Michalika. Zmarł 31 grudnia 2018. Miał 49 lat.

 

Zmarł Andrzej Stoszek


Nie żyje dr n. med. Andrzej Stoszek, długoletni działacz Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy. Zmarł 17 grudnia 2018, miał 87 lat.

 

Zmarł Kazimierz Bieńkowski


Nie żyje Kazimierz Bieńkowski, lekarz medycyny, długoletni pracownik częstochowskiej służby zdrowia, kombatant. Za działalność zawodową i społeczną odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 17 grudnia 2018

 

Zmarł Janusz Seńczuk


Nie żyje Janusz Seńczuk, były zawodnik Skry Częstochowa.
Lwowianin, którego losy rzuciły na Śląsk, rozpoczął swoją przygodę z piłką nożną w Bytomiu - wspomina Seńczuka portal cz-pilka.pl. - W połowie lat pięćdziesiątych przybył d Częstochowy  izwiązał sie z tutejszą Skrą. Pracował na stanowisku kieowniczym w zakładach Warta i studiował w częstochowskiej Politechnice. Pod koniec lat sześćdziesiątych został oddelegowany do łódzkiego Zjednoczenia, a stamtąd do Wałbrzycha, gdzie osiadł na stałe. Był prezesem wałbrzyskiej Fabryki Wkładów Odzieżowych Camela i przdwodniczącym Sudeckiego Związku  Pracodawców. Często pojawiał się w Częstochowie i aktywnie uczestniczył w działalności Klubu Seniora Skry.
Janusz Seńczuk zmarł 7 grudnia 2018 w Wałbrzychu, miał 85 lat.

 

Zmarł Zbigniew Chmielewski


Nie żyje Zbigniew Chmielewski, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy I kadencji (1990-1994), Przewodniczący Zespołu Miejskiego ds. Organizacji VI Światowego Dnia Młodzieży i wizyty papieża Jana Pawła II w Częstochowie (1991), długoletni pracownik Urzędu Miasta Częstochowy,  długololetni członek częstochowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (m.in. jego wiceprezes), współzałożyciel Ligi Miejskiej w Częstochowie, absolwent LO im. H. Sienkiewicza i Politechniki Częstochowskiej. Miał 82 lata. 

 

Zmarła Małgorzata Puchalska-Dobosz


Nie żyje dr Małgorzata Puchalska-Dobosz, chirurg radiolog. Zmarła 5 grudnia 2018, miała 64 lata

 

Zmarł Ireneusz Bajor


Nie żyje Ireneusz Bajor, przedsiębiorca w branży gastronomicznej. Zmarł 29 listopada  2018

 

 

Zmarł Andrzej Jamza

Nie żyje Andrzej Jamza, stomatolog. Zmarł 16 listopada 2018, miał 74 lata.

 

Zmarł Marian Pruciak

Nie żyje Marian Pruciak, długoletni mistrz krawiecki. Zmarł 19 listopada 2018, miał 87 lat