Co się zmieni w rozkładach jazdy autobusów

2024-06-20

Od 1 lipca 2024 r. zostanie wprowadzony w czstochowskiej sieci komunikacyjnej nowy układ tras i rozkładów jazdy, opracowany na podstawie badań frekwencji na liniach MPK. Zostan równie skorygowane czasy przejazdów. W zwizku z tym nastpi zmiana rozkładów jazdy WSZYSTKICH LINII autobusowych w Czstochowie. Poniej szczegóły – linia po linii.

* Linia nr 10 

Na odcinku midzy Parkitk a ul. Bohaterów Katynia trasa pozostaje bez zmian. Nastpnie autobusy skrc w ul. Jesienn, kończc kursy na ptli JESIENNA. Czstotliwość kursowania bdzie utrzymana na dotychczasowym poziomie, jedynie wcześnie rano w soboty (do godz. 7.00) autobusy pojad co 30 minut. 

* Linia nr 11 

Od ptli LEGIONÓW i KSSE KUSICKA autobusy bd kursować bez zmian do Skweru Sokołów przy ul. Sobieskiego. Nastpnie przez Pułaskiego i św. Kazimierza (powrót św. Augustyna) do ul. św. Barbary. Nastpnie „jedenastka” nie pojedzie ul. św. Jadwigi, lecz przejmie cał dotychczasow tras linii 21 (tj. Główna – Przejazdowa – Kolorowa – Busolowa – Lakowa – Kopalniana – Leśna – Ekonomiczna – DŹBÓW KSSE SKORKI). Zostanie równie wprowadzony zupełnie nowy rozkład jazdy, lepiej dostosowany do potrzeb pasaerów. 

* Linia nr 12 

Pozostanie na trasie RAKÓW DWORZEC PKP – GNASZYN DWORZEC PKP, z czści kursów do przystanku SZYBOWA, przy czym bdzie ich nieco wicej ni do tej pory. Ponadto w dni robocze wakacyjne zostan zlikwidowane kursy szczytowe, zmniejszy się czstotliwość z 20 na 30 minut, a w zamian linia 12 bdzie obsługiwana niemal wyłcznie autobusami przegubowymi. 

* Linia nr 13 

Trasa linii z Wierzchowiska przez Kiedrzyn, Tysiclecie, centrum i Zawodzie do Kucelina, Walcowni i ptli HUTA ZAKŁAD TRANSPORTU pozostaje bez zmian. W porze wieczornej zostanie przesunity na 21.10 kurs z Walcowni od poniedziałku do pitku. Ponadto na całej trasie mog ulec niewielkim zmianom godziny odjazdów z uwagi na korekt czasów midzyprzystankowych. 

* Linia nr 14 

Trasa z Rzsawy na Malownicz i do Nierady pozostaje bez zmian. Nastpi korekta czasów pomidzy przystankami, co spowoduje niewielkie przesunicia godzin odjazdów. Ponadto kursy z Rzsawy po godz. 14.00 i 15.00 w dni robocze szkolne i wakacyjne zostan przesunite o 3-4 minuty później ni dotychczas. 

* Linia nr 15 

Od KUKUCZKI do ul. Dekabrystów bdzie kursować bez zmian, nastpnie przez Dbrowskiego, Nowowiejskiego i Korczaka (powrót przez Ślsk i Kilińskiego), alej Bohaterów Monte Cassino – z podjazdem do dworca PKP Czstochowa Stradom, dalej prosto do przystanku „Jagiellońska”. 

Nastpnie „pitnastka” przejmie cał dotychczasow tras linii 19, czyli pojedzie przez: Orkana, alej 11 Listopada, Jesienn, Rakowsk, Limanowskiego, Okrzei, Łukasińskiego, Raków Dw. PKP, alej Pokoju do ptli KUCELIN, a czść kursów dojedzie ul. Korfantego do ptli WALCOWNIA lub HUTA ZAKŁAD TRANSPORTU. Przez wikszość dnia roboczego szkolnego i wakacyjnego linia 15 po zmianie trasy bdzie kursować co 20 minut. W soboty co pół godziny, a w niedziele i świta – średnio co 45 minut. 

* Linia nr 16 

Trasa i rozkład jazdy pozostaj bez zmian, nie liczc drobnych korekt z powodu zmian czasu przejazdu pomidzy przystankami. Ponadto ostatni kurs z ptli BIALSKA wieczorem bdzie wykonywany o 7 minut później ni dotychczas. 

* Linia nr 17 

Trasa i rozkład jazdy pozostaj bez zmian, nie liczc drobnych korekt w czasach przejazdu, co spowoduje przesunicia kursów o ok. 2-3 minut. Nowości bdzie to, e od poniedziałku do pitku pojawi si kursy w okolicach godzin 6.00, 14.00 i 22.00, które zostan przedłuone z Liszki Dolnej prosto ul. Busolow, a nastpnie Leśn i Ekonomiczn do ptli DŹBÓW KSSE SKORKI. Podobnie bdzie w soboty, ale tylko na godziny 6.00 i 14.00. 

* Linia nr 18 

Trasa i rozkład jazdy pozostaj bez zmian, minimalnie zostan skorygowane czasy przejazdu pomidzy przystankami. 

* Linia nr 19 

Trasa tej linii ulegnie diametralnej zmianie. Bdzie ona kursować codziennie co 60 minut, na ul. Ikara bdc uzupełnian w godzinach szczytu w dni robocze dodatkowymi kursami linii 26. Trasa zmienionej „dziewitnastki” jest nastpujca: ABINIEC – Ikara – św. Rocha – Rynek Wieluński – al. Jana Pawła II – Popiełuszki – Pułaskiego – Sobieskiego – al.  Wolności – Rondo Mickiewicza – 1 Maja – al. Bohaterów Monte Cassino – Piastowska – Sabinowska – Jagiellońska – Bór – Korkowa – Brzeziny-Kolonia – BRZEZINY. 

Uwaga: w dni robocze w godzinach szczytu oraz w soboty rano, czść kursów po obsłueniu przystanku BRZEZINY zawróci do Brzezin-Kolonii i pojedzie prosto do Wrzosowej, Huty Starej B, Huty Starej A i Poczesnej, kończc kursy na przystanku POCZESNA BOCIANIA GÓRKA (zastpujc tam lini nr 15). 

Linia nr 20 

Trasa pozostaje bez zmian, przy czym z uwagi na pojawienie si nowej linii „19” midzy Korkow a Brzezinami, niektóre kursy „dwudziestki” bd skrócone do ptli KORKOWA. Ponadto w dni robocze – z uwagi na nisz frekwencj – czstotliwość kursów zostanie obniona z 30 na 40 minut. 

Linia nr 21 

Zostaje ona wycofana i przestaje kursować. Jej rol przejmie wydłuona linia 11 oraz zmieniona trasa linii 27. Pomimo likwidacji tego połczenia pasaerowie odcinków dotychczas obsługiwanych przez 21 zyskaj wicej kursów dziki innym liniom. 

Linia nr 22 

Trasa GOMBROWICZA – ŁOJKI pozostaje bez zmian. W dni robocze szkolne w godzinach szczytu czstotliwość bdzie wynosić 15 minut, a poza szczytem – 20 minut. Nieco mniej kursów bdzie wykonywanych tylko w soboty wcześnie rano (do godziny 8.00). 

Linia nr 23 

Trasa REJTANA – DŹBÓW KSSE SKORKI nie ulega zmianie. Nastpi korekta czasów przejazdów pomidzy przystankami, a w soboty rano zostanie dołoony dodatkowy kurs z Dźbowa po godz. 4.30. 

Linia nr 24 

Od ptli KUKUCZKI do ul. Rakowskiej linia pojedzie bez zmian, nastpnie ul. Bohaterów Katynia do ptli BŁESZNO. Tym samym zostanie wycofana z ul. Jesiennej, gdzie zastpi j „dziesitka” oraz linia 15 (silniejsza od wycofanej stamtd „19”). Ponadto w dni robocze szkolne w godz. 6.30-8.00 wzrośnie czstotliwość kursowania z 15 na 12 minut. Rzadziej bdzie kursować natomiast w weekendy wcześnie rano. Ulegnie zmianie take czas przejazdów pomidzy przystankami. 

Linia nr 25 

Trasa nie ulega zmianie. Autobusy nadal bd kursować w relacji MALOWNICZA – WYCZERPY OSIEDLE. Nastpi niewielka korekta godzin kursów z uwagi na zmiany czasów przejazdów pomidzy przystankami, a w soboty czstotliwość ulegnie obnieniu z 30 na 45 minut. 

Linia nr 26 

Trasa pomidzy dzielnic Mirów a ptl GRABÓWKA pozostaje bez zmian. Nadal bd wykonywane równie kursy przedłuone do gminy Mstów – do Siedlca i Srocka (od poniedziałku do pitku). Jako nowość, w dni robocze szkolne i wakacyjne, czść kursów zostanie przedłuona z Grabówki do ptli ABINIEC, stanowic uzupełnienie „dziewitnastki”. Czstotliwość kursowania nie ulega zmianie. 

Linia nr 27 

W dalszym cigu bdzie kursować w relacji KSSE KUSICKA – GNASZYN DOSPEL, ale na dwóch odcinkach zmieni przebieg: Pomidzy Cmentarzem św. Rocha a Skwerem Sokołów bdzie kursować przez św. Jadwigi, św. Barbary, 7 Kamienic i Pułaskiego (zastpujc „jedenastk”), zamiast przez Rynek Wieluński. Ponadto na Zawodziu pojedzie ul. Mirowsk i Złot do Legionów, gdzie zastpi likwidowan lini 21. 

Tak jak do tej pory, w weekendy wikszość kursów zostanie skrócona do skrzyowania ulic Złotej i Legionów. 

* Linia nr 28 

Pozostaje na trasie z Parkitki na Kucelin, z niektórymi kursami wydłuonymi do Walcowni lub Zakładu Transportu. Moliwe s niewielkie zmiany godzin kursów z uwagi na zmian czasów przejazdów. 

* Linia nr 29 

Trasa i rozkład jazdy nie ulegaj zmianie, za wyjtkiem minimalnych korekt, spowodowanych korekt czasów przejazdów pomidzy przystankami. 

* Linia nr 30 

Trasa i rozkład jazdy nie ulegaj zmianie, a przesunicia godzin kursów mog wynosić do 3 minut. Nadal bd wykonywane kursy do Srocka w dni weekendowe, a pozostałe dojad do ptli w Siedlcu. Czść kursów bdzie si kończyć na ptli JASKRÓW WILLE. 

* Linia nr 31 

Trasa pozostaje bez zmian, a rozkład jazdy zostanie skorygowany tylko o zmienione czasy przejazdów pomidzy przystankami. 

* Linia nr 32 

Trasa pozostaje bez zmian, z Wielkoborskiej do Stadionu Raków, czść kursów wydłuono do Starej Gorzelni. Poza korekt czasów przejazdów pomidzy przystankami, autobusy w soboty rano do 8.00 i wieczorem po 19.00 bd kursować nieco rzadziej, bo co 40 minut. Taka sama czstotliwość zostanie wprowadzona przez wikszość dnia w niedziele i świta. 

* Linia nr 33 

Pozostaje w relacji PIŁSUDSKIEGO – WSOSZ, a minimalna korekta rozkładu jazdy wynika tylko z lepszego dostosowania czasów przejazdów do natężenia ruchu drogowego. 

* Linia nr 34 

Pozostaje w relacji ANIOŁÓW PARK (zmiana nazwy przystanku końcowego, ale w tej samej lokalizacji) – OLSZTYN RYNEK, z czści kursów skróconych do Krciwilka. W dni robocze wakacyjne zostan dodane rano 2 dodatkowe kursy z Olsztyna. 

* Linia nr 35 

Ze wzgldu na znacznie wiksze zainteresowanie połczeniem, linia bdzie skierowana przez Dbie (od Legionów przez Orlik- Rückemanna, Hutników, Orl, Gilow i alej Pokoju). Nastpnie od przystanku Raków Dworzec PKP pojedzie tak jak dotychczas, do ZAJEZDNI MPK. 

W dni robocze szkolne i wakacyjne pojawi si dodatkowe kursy w godzinach szczytu, w zamian zostanie ograniczona czstotliwość w popołudnia i wieczory w soboty i niedziele. 

* Linia nr 37 

Trasa pozostaje bez zmian, a rozkład jazdy ulegnie nieznacznej korekcie na skutek zmienionych czasów przejazdów. 

* Linia nr 38 

Trasa i rozkład jazdy pozostan niezmienione, za wyjtkiem korekty czasu przejazdów pomidzy przystankami. 

Linie podmiejskie nr 53, 65 i 68 

Ich trasy z gminy Poczesna pozostaj bez zmian, a w Czstochowie nadal bd si kończyć na przystanku ZAJEZDNIA MPK. Moliwe s minutowe przesunicia kursów na skutek zmiany czasów przejazdów. 

* Linia nr 80 

Trasa i rozkład jazdy nocnej linii autobusowej pozostaj bez zmian, za wyjtkiem nieznacznej korekty czasów przejazdów. 

Bez dodatków w niedziele handlowe 

Od 1 lipca adna linia nie bdzie miała dodatkowych kursów w niedziele handlowe. W zamian na liniach nr 12, 22, 24 oraz 34 bd pojawiały si autobusy przegubowe. 

Zmiany w nazwach przystanków 

Wraz ze zmianami rozkładów jazdy wszystkich linii zostan wprowadzone zaktualizowane lub poprawione nazwy niektórych przystanków. Ich lista jest nastpujca: 

 • Drogowców – ANIOŁÓW PARK
 • Batalionów Chłopskich I – CYGANOWSKIEGO
 •  Powstańców Warszawy – GWINTOWA
 • Złota (na ulicy Złotej) – ZŁOTOGÓRSKA
 • Turbinowa – STERNICZA
 • Zbyszka – JURANDA
 • Zgłoszenia uwag i informacja o komunikacji
  Wobec znaczcej skali zmian tras i rozkładów jazdy, moliwe jest zgłaszanie uwag i wniosków. S one przyjmowane drog elektroniczn na adres imik@czestochowa.um.gov.pl oraz listownie do Urzdu Miasta Częstochowy, ul. Ślska 11/13, 42-217 Czstochowa.
  Pod numerem telefonu (34) 370 73 95 mona natomiast uzyskać INFORMACJ na temat tras i rozkładów jazdy oraz dopytać, jak najlepiej przemieścić si z jednego miejsca w drugie.
Zdjęcie reklamy numer 0
Zdjęcie reklamy numer 1

Polecam lekarza

Krzysztof Moroz - Specjalizacja – stomatolog

Leczę zęby u doktora Moroza w II Alei już od ponad 15 lat. Z czystym sumieniem poleciłbym go każdemu, kto szuka dobrego i sympatycznego dentysty w Częstochowie. Lokalizacja jest świetna - samo centrum - warunki w gabinecie bez zarzutu (RTG, tomografia szczęki), można łatwo się umówić. Leczy zęby bardzo rzetelnie, bardzo uważa, aby nic nie zabolało, od lat zajmuje się też implantami... 

Dr n.med. Mariusz Radecki - Specjalizacja Ortopeda i traumatolog

Lekarz godny polecenia, specjalista od kolana i biodra. Pełny szacunek, duża cierpliwość i wyrozumiałość do pacjenta. Dziękujemy doktorze, że jesteś ❤

Jarosław Lemański - Specjalizacja Ginekolog

Wspaniały specjalista i człowiek, lekarz z powołania. Wizyty zawsze przebiegają w miłej i nieskrępowanej atmosferze. 

Dr Dariusz Nowak - Specjalizacja Ginekolog

Lekarz z powołania, najnowszy sprzęt w gabinecie, wizyta o umówionej godzinie, szanuje czas pacjenta, wizyta w komfortowej atmosferze. Polecam

Łukasz Kopulinski - Specjalizacja Ortopeda

Bardzo dobry diagnosta, chirurg stopy, miły, serdeczny, empatyczny, cierpliwy, polecam. 

Roman Sikora - Specjalizacja neonatologii i pediatrii

Wspaniały człowiek, pełen empatii, doskonały lekarz, profesjonalista.

Piotr Ślęzak - Specjalizacja Chirurg onkolog

Cudowny człowiek. Wspaniały lekarz, który uratował mi życie 

Marek Koffel - Specjalizacja Ortopeda

Polecam lekarza. Bardzo dobry ortopeda z Przychodni Medyk centrum, po pęknięciu nadgarstka zlecił szybko prześwietlenie, następnie szybko i bezboleśnie unieruchomił nadgarstek. Pełen Profesionalizm 

Włodzimierz Koniarski - Specjalizacja Psychiatra

Najlepszy lekarz, empatyczny, rozumie, szuka i odpowiednio dobiera leczenie. Zawdzięczam mu nowe życie. Polecam z całego serca. 

Przemysł Jasnowski - specjalizacja Chirurg ogólny i onkologiczny

Wybitny lekarz i wspaniały człowiek. Pan doktor ma ogromny szacunek do pacjentów. Częstochowa powinno być dumna, że mamy u siebie takiego Lekarza 

Dr Pawel Zejler

Jest to specjalista najwyższej rangi szczególnie w dziedzinie chirurgii ręki i schorzeń narządów ruchu. Oprócz profesjonalizmu cechuje się Pan Doktor dużą wrażliwością w podejściu do pacjenta, o czym sam miałem okazję się przekonać. Szczerze polecam i dziękuję za pomoc okazaną mi po wypadku.

Marek Harasim - Ginekolog

Lekarz kompetentny, pomocny, życzliwy i bardzo sympatyczny. Atmosfera panująca w gabinecie swobodna, wręcz rodzinna. Cierpliwie odpowiada na każde pytanie, zawsze służy pomocą. Serdecznie polecam.

Piotr Ślęzak

Bardzo fajny lekarz. Wzbudza zaufanie. Ma prawidłowej podejście do pacjenta. Usunięcie znamiona przebiegło szybko, bezbolesnie i w miłej atmosferze. Dziękuję Panie doktorze i polecam innym!

Justyna Tyfel-Paluszek

Pani doktor godna polecenia, odpowiednio zdiagnozowała moją chorobę. Bardzo pozytywna, polecam z całego serca.

dr nauk med. Paweł Molga

W porządku doktor, miły, wytłumaczył wszystko, co i jak, z poświęceniem podchodzi do pacjenta. Już teraz wiem, co robić dalej.