DOFINANSOWANIE INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH

2021-04-29

Podobnie jak w latach ubiegłych częstochowianki i częstochowianie będą mogli skorzystać z dotacji na modernizację systemów grzewczych, montaż instalacji fotowoltaicznych (pierwszy raz) oraz usunięcie elementów budowlanych zawierających azbest. 

 

Rada Miasta podjęła uchwały w tej sprawie 8 kwietnia. O terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków poinformujemy w osobnym komunikacie.  

Radni przyjęli uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie realizowanych przez osoby fizyczne zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska. Chodzi o modernizacje systemów grzewczych oraz , montaż instalacji fotowoltaicznych oraz trzecią z uchwał dotyczącą usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży.

Zadaniem miejskich dotacji jest poprawa stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości wynikających z zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu.

Dofinansowanie będzie przysługiwać na inwestycje planowane do realizacji po dacie podpisania umów dotacji, jednak nie później niż do 20 września 2021 roku.  

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości. W roku złożenia wniosku  nieruchomość taka nie może być wykorzystywana na działalność gospodarczą ani jakąkolwiek inną aktywność zarobkową, bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji.

 

SYSTEMY GRZEWCZE

Tak jak w minionych latach z budżetu miasta będą dotowane zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych w prywatnych budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta. 

Żeby uzyskać taką dotacje trzeba będzie zdemontować i zlikwidować źródło ciepła (kocioł) starego typu opalany węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem i zastąpić go podłączeniem do sieci ciepłowniczej; ogrzewaniem elektrycznym (za wyjątkiem przenośnych urządzeń grzewczych); kotłem gazowym lub olejowym albo pompą ciepła.

Celem udzielonej dotacji jest osiągnięcie efektu ekologicznego oraz poprawa stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców, wynikających z zanieczyszczenia powietrza i powstającego w związku z nim smogu.

Dofinansowanie przysługuje jeżeli jedynym źródłem ciepła zamontowanym w budynku jest kocioł starego typu opalany węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem. Dopuszcza się jedynie stosowanie źródeł pomocniczych (dogrzewanie kominkiem, energią elektryczną). Dofinansowanie przysługuje na zadania inwestycyjne planowane do realizacji, których rozpoczęcie nastąpi po dacie zawarcia umowy dotacji.

Dofinansowanie wyniesie do 70% kosztów netto wykonania przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem lub zakup nowego źródła ciepła (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów), jednak nie więcej niż 5 tys. zł.

Z dofinansowania na modernizację systemu grzewczego w budynku lub lokalu mieszkalnym na terenie danej nieruchomości można skorzystać tylko raz w ciągu 5 lat.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 maja 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, wtedy Urząd Miasta ogłosi możliwość składania wniosków. Na te dotacje miasto przeznacza w obecnym budżecie pół miliona złotych.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Dotacja obejmie pokrycie części kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie wyniesie do 50% poniesionych kosztów netto, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej niezbędnej dla wykorzystania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, kosztów wzmocnienia konstrukcji dachu, dokumentacji projektowej.

Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli na nieruchomości istnieje instalacja OZE (odnawialne źródło energii), jak np. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompa ciepła. 

Dotacja przysługuje na zadania inwestycyjne planowane do realizacji, których rozpoczęcie nastąpi po dacie zawarcia umowy dotacji. 

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 14 maja 2021 r. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Częstochowy. W budżecie miasta zarezerwowano na ten cel 200.000 zł 

 

USUWANIE AZBESTU

Dofinansowywane będą koszty demontażu płyt azbestowo-cementowych (płaskich i falistych) z dachu bądź elewacji, ich zabezpieczenia, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku. Kwota dotacji wyniesie do 60% kosztów netto poniesionych przez wnioskodawcę – nie więcej niż 4 tys. zł.

 Z dofinansowania na demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych na terenie danej nieruchomości można skorzystać tylko raz w ciągu 5 lat. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. 

Zadania będą kwalifikowanie do dofinansowania według kolejności złożenia kompletnego wniosku w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 maja 2021 r. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Częstochowy. W budżecie miasta zarezerwowano na ten cel 50.000 zł

Wszystkie trzy uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Na podstawie Biura Prasowego Urzędu Miasta w Częstochowie.

Zdjęcie reklamy numer 0
Zdjęcie reklamy numer 1

Polecam lekarza

Dr n.med. Mariusz Radecki - Specjalizacja Ortopeda i traumatolog

Lekarz godny polecenia, specjalista od kolana i biodra. Pełny szacunek, duża cierpliwość i wyrozumiałość do pacjenta. Dziękujemy doktorze, że jesteś ❤

Jarosław Lemański - Specjalizacja Ginekolog

Wspaniały specjalista i człowiek, lekarz z powołania. Wizyty zawsze przebiegają w miłej i nieskrępowanej atmosferze. 

Dr Dariusz Nowak - Specjalizacja Ginekolog

Lekarz z powołania, najnowszy sprzęt w gabinecie, wizyta o umówionej godzinie, szanuje czas pacjenta, wizyta w komfortowej atmosferze. Polecam

Łukasz Kopulinski - Specjalizacja Ortopeda

Bardzo dobry diagnosta, chirurg stopy, miły, serdeczny, empatyczny, cierpliwy, polecam. 

Roman Sikora - Specjalizacja neonatologii i pediatrii

Wspaniały człowiek, pełen empatii, doskonały lekarz, profesjonalista.

Piotr Ślęzak - Specjalizacja Chirurg onkolog

Cudowny człowiek. Wspaniały lekarz, który uratował mi życie 

Marek Koffel - Specjalizacja Ortopeda

Polecam lekarza. Bardzo dobry ortopeda z Przychodni Medyk centrum, po pęknięciu nadgarstka zlecił szybko prześwietlenie, następnie szybko i bezboleśnie unieruchomił nadgarstek. Pełen Profesionalizm 

Włodzimierz Koniarski - Specjalizacja Psychiatra

Najlepszy lekarz, empatyczny, rozumie, szuka i odpowiednio dobiera leczenie. Zawdzięczam mu nowe życie. Polecam z całego serca. 

Przemysł Jasnowski - specjalizacja Chirurg ogólny i onkologiczny

Wybitny lekarz i wspaniały człowiek. Pan doktor ma ogromny szacunek do pacjentów. Częstochowa powinno być dumna, że mamy u siebie takiego Lekarza 

Dr Pawel Zejler

Jest to specjalista najwyższej rangi szczególnie w dziedzinie chirurgii ręki i schorzeń narządów ruchu. Oprócz profesjonalizmu cechuje się Pan Doktor dużą wrażliwością w podejściu do pacjenta, o czym sam miałem okazję się przekonać. Szczerze polecam i dziękuję za pomoc okazaną mi po wypadku.

Marek Harasim - Ginekolog

Lekarz kompetentny, pomocny, życzliwy i bardzo sympatyczny. Atmosfera panująca w gabinecie swobodna, wręcz rodzinna. Cierpliwie odpowiada na każde pytanie, zawsze służy pomocą. Serdecznie polecam.

Piotr Ślęzak

Bardzo fajny lekarz. Wzbudza zaufanie. Ma prawidłowej podejście do pacjenta. Usunięcie znamiona przebiegło szybko, bezbolesnie i w miłej atmosferze. Dziękuję Panie doktorze i polecam innym!

Justyna Tyfel-Paluszek

Pani doktor godna polecenia, odpowiednio zdiagnozowała moją chorobę. Bardzo pozytywna, polecam z całego serca.

dr nauk med. Paweł Molga

W porządku doktor, miły, wytłumaczył wszystko, co i jak, z poświęceniem podchodzi do pacjenta. Już teraz wiem, co robić dalej.