Rada Miasta w stulecie Konstytucji marcowej

2021-04-13

W stulecie ustanowienia Konstytucji z 1921 r. Rada Miasta Częstochowy przyjęła stanowisko, w którym wyraża uznanie dla przyjęcia w Konstytucji marcowej zasad suwerenności narodu, podziału władzy i ochrony praw obywatelskich, a także likwidacji wszelkich przywilejów stanowych. Zdaniem częstochowskich samorządowców rocznica uchwalenia pierwszej Konstytucji odrodzonej RP stanowi także święto odrodzenia polskiej samorządności - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie na sesji Rady Miasta 8 kwietnia. Jego propozycję przedłożył prezydent miasta, a współinicjatorami byli częstochowscy społecznicy i historycy.
W stanowisku czytamy:
Rada Miasta Częstochowy, w 100-lecie przyjęcia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm RP 17 marca 1921 r., z wdzięcznością składa hołd pokoleniu budującemu fundament naszego zbiorowego, suwerennego bytu.
Opracowanie Konstytucji, u zarania niepodległości, w czasach toczącej się wojny w obronie suwerenności i granic Rzeczypospolitej, przyjęcie jej podstawowych norm na zasadzie jednomyślności wszystkich, różnorodnych i podzielonych sporami stronnictw politycznych, stanowi przykład dojrzałości politycznej i odpowiedzialności za wspólną Ojczyznę.
W Konstytucji z 1921 r. jednomyślnie przyjęto podstawową zasadę ustrojową: Rzeczpospolita miała być demokratycznym państwem służącym ochronie życia, mienia i wolności ogółu jej obywateli, bez różnicy płci, pochodzenia, narodowości, języka, rasy lub religii. Oznaczało to nie tylko powrót do jagiellońskiej tradycji tworzenia Rzeczypospolitej wielu narodowości, tradycji i wyznań religijnych.
Polska nie tylko jako jedno z pierwszych państw Europy przyznała prawa wyborcze kobietom, lecz także na mocy Konstytucji zniosła inne formy dyskryminacji, utrudniające dostępność do nauki, wykonywania różnorodnych zawodów lub pracy w służbie cywilnej państwa.
Zgodnie z Konstytucją, praca, uznana jako główne bogactwo Rzeczypospolitej, objęta została ochroną ze strony państwa: „Każdy obywatel ma prawo do opieki Państwa nad jego pracą, a w razie braku pracy, choroby, nieszczęśliwego wypadku i niedołęstwa – do ubezpieczenia społecznego”. Zakazana została praca młodocianych, zakazano zatrudnienia kobiet i młodocianych w pracy nocnej, w szkodliwych warunkach przemysłowych.
Ochronę ze strony państwa zagwarantowano dzieciom, wskazano także konieczność ochrony macierzyństwa. Jako radni Rady Miasta Częstochowy, pamiętać powinniśmy ze szczególną wdzięcznością, że konstytucyjny ustrój odbudowywanej po zaborach Rzeczypospolitej oparty był na zasadzie pomocniczości.
Art.3 Konstytucji „marcowej” głosił: „Rzeczpospolita Polska, opierając swój ustrój na zasadzie szerokiego samorządu terytorialnego, przekaże przedstawicielstwom samorządu właściwy zakres ustawodawstwa, zwłaszcza z dziedziny administracji, kultury i gospodarstwa”. Uzupełniały to kolejne zapisy: art. 65: „Dla celów administracyjnych Państwo Polskie podzielone będzie w drodze ustawodawczej na województwa, powiaty i gminy miejskie i wiejskie, które będą równocześnie jednostkami samorządu terytorialnego”; art. 66: „W organizacji administracji państwowej przeprowadzona będzie zasada dekoncentracji. Organy administracji państwowej w poszczególnych jednostkach terytorialnych mają być przy tym zespolone w jednym urzędzie pod jednym zwierzchnikiem. Zarazem uwzględniona będzie zasada udziału obywateli, powołanych drogą wyborów, w wykonaniu zadań tych urzędów w granicach, określonych ustawami”.
Rocznica uchwalenia pierwszej Konstytucji Odrodzonej Rzeczypospolitej jest dla nas także świętem odrodzenia polskiej samorządności.

Fot. Wikipedia

Zdjęcie reklamy numer 0
Zdjęcie reklamy numer 1

Polecam lekarza

Dr n.med. Mariusz Radecki - Specjalizacja Ortopeda i traumatolog

Lekarz godny polecenia, specjalista od kolana i biodra. Pełny szacunek, duża cierpliwość i wyrozumiałość do pacjenta. Dziękujemy doktorze, że jesteś ❤

Jarosław Lemański - Specjalizacja Ginekolog

Wspaniały specjalista i człowiek, lekarz z powołania. Wizyty zawsze przebiegają w miłej i nieskrępowanej atmosferze. 

Dr Dariusz Nowak - Specjalizacja Ginekolog

Lekarz z powołania, najnowszy sprzęt w gabinecie, wizyta o umówionej godzinie, szanuje czas pacjenta, wizyta w komfortowej atmosferze. Polecam

Łukasz Kopulinski - Specjalizacja Ortopeda

Bardzo dobry diagnosta, chirurg stopy, miły, serdeczny, empatyczny, cierpliwy, polecam. 

Roman Sikora - Specjalizacja neonatologii i pediatrii

Wspaniały człowiek, pełen empatii, doskonały lekarz, profesjonalista.

Piotr Ślęzak - Specjalizacja Chirurg onkolog

Cudowny człowiek. Wspaniały lekarz, który uratował mi życie 

Marek Koffel - Specjalizacja Ortopeda

Polecam lekarza. Bardzo dobry ortopeda z Przychodni Medyk centrum, po pęknięciu nadgarstka zlecił szybko prześwietlenie, następnie szybko i bezboleśnie unieruchomił nadgarstek. Pełen Profesionalizm 

Włodzimierz Koniarski - Specjalizacja Psychiatra

Najlepszy lekarz, empatyczny, rozumie, szuka i odpowiednio dobiera leczenie. Zawdzięczam mu nowe życie. Polecam z całego serca. 

Przemysł Jasnowski - specjalizacja Chirurg ogólny i onkologiczny

Wybitny lekarz i wspaniały człowiek. Pan doktor ma ogromny szacunek do pacjentów. Częstochowa powinno być dumna, że mamy u siebie takiego Lekarza 

Dr Pawel Zejler

Jest to specjalista najwyższej rangi szczególnie w dziedzinie chirurgii ręki i schorzeń narządów ruchu. Oprócz profesjonalizmu cechuje się Pan Doktor dużą wrażliwością w podejściu do pacjenta, o czym sam miałem okazję się przekonać. Szczerze polecam i dziękuję za pomoc okazaną mi po wypadku.

Marek Harasim - Ginekolog

Lekarz kompetentny, pomocny, życzliwy i bardzo sympatyczny. Atmosfera panująca w gabinecie swobodna, wręcz rodzinna. Cierpliwie odpowiada na każde pytanie, zawsze służy pomocą. Serdecznie polecam.

Piotr Ślęzak

Bardzo fajny lekarz. Wzbudza zaufanie. Ma prawidłowej podejście do pacjenta. Usunięcie znamiona przebiegło szybko, bezbolesnie i w miłej atmosferze. Dziękuję Panie doktorze i polecam innym!

Justyna Tyfel-Paluszek

Pani doktor godna polecenia, odpowiednio zdiagnozowała moją chorobę. Bardzo pozytywna, polecam z całego serca.

dr nauk med. Paweł Molga

W porządku doktor, miły, wytłumaczył wszystko, co i jak, z poświęceniem podchodzi do pacjenta. Już teraz wiem, co robić dalej.