Strefa empatii - pandemiczna internetowa pomoc dla dzieci i młodzieży w razie kryzysu, przemocy, dyskryminacji

2020-06-29

Strefa empatii - pandemiczna internetowa pomoc dla dzieci i młodzieży w razie kryzysu, przemocy, dyskryminacji

Wysłanie mejla na specjalny adres jest od piątku w Częstochowie pierwszym krokiem, jaki młody człowiek może wykonać, aby liczyć na fachowe wsparcie w razie kryzysu, doświadczenia przemocy czy dyskryminacji. Ale takie czekające w sieci „koło ratunkowe” to niejedyny element kolejnej edycji miejskiego projektu zapobiegającego przemocy rówieśniczej. „Strefa Empatii” będzie trwać przez cały rok szkolny - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Zjawisko przemocy – także w środowisku szkolnym – z roku na rok przybiera na sile. Według badań z 2018 r., opublikowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w dokumencie „Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci”, 41% dzieci i młodzieży doświadczyło przemocy ze strony rodziny lub znajomych, a aż 57% ze strony rówieśnika. Najczęściej była to przemoc fizyczna (42%), w dalszej kolejności psychiczna (29%), napaść zbiorowa ze strony rówieśników (18%) i znęcanie się (14%).

– Nie ustajemy w naszych staraniach, aby wśród tych bardzo młodych ludzi – jeszcze kształtujących swoje wartości i postawy – w cenie było poszanowanie odmienności, cywilizowany spór i dialog bez odwoływania się do siły – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Razem ze szkołami i fachowcami, którzy wiedzą, jak pomagać, będziemy stawiać szlaban nietolerancji, pogardzie, nienawistnemu językowi i agresji. Taka inwestycja w przyszłość Częstochowy jest równie ważna, a nawet ważniejsza niż to, co robimy, aby miasto rozwijało się materialnie.

W ramach szeroko pojętej profilaktyki antyprzemocowej w 2017 r. ruszył w Częstochowie projekt „Strefa Empatii”. Dotychczas wzięło w nim udział już kilkaset osób. Uczennice i uczniowie przeszli szkolenie z mediacji rówieśniczej –  czyli dobrowolnego, poufnego poszukiwania rozwiązań konfliktów, jakie pojawiają się w relacjach między młodymi ludźmi. Dzisiaj te mediatorki i mediatorzy promują w swoich szkołach zachowania sprzyjające tolerancji, zdolności dostrzegania i akceptowania różnic między ludźmi.

Do młodzieży były także kierowane warsztaty antydyskryminacyjne, a do kadry nauczycielskiej – warsztaty z języka porozumienia. W Urzędzie Miasta powstała gra edukacyjna „Na tropie uprzedzeń”, niezwykle przydatna podczas takich szkoleń. Jej celem jest namysł nad krzywdzącymi stereotypami, a także własnymi poglądami i postawami wobec innych ludzi.

Pandemia wpływa na wszystko – zatem także i forma tej edycji „Strefy Empatii” musiała zostać dostosowana do nowych okoliczności. Jako pierwsza ruszy więc Internetowa Poradnia Kryzysowa, działająca w ramach Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. W czasie rygorów sanitarnych osobisty kontakt z psychologami często jest utrudniony, a młodym ludziom w epidemicznej rzeczywistości przybyły przecież nowe potencjalne źródła stresu – czy to w związku ze zdalną nauką, czy np. zmieniającą się sytuacją życiową rodziców i napięciami, które może to powodować. Dlatego w październiku pojawią się w szkołach plakaty informujące, jak w Częstochowie można w razie kryzysu uzyskać wsparcie przez internet – w sposób bezpieczny, dyskretny, zaufany, profesjonalny. Młodzi ludzie doświadczający przemocy, hejtu, dyskryminacji czy innych życiowych trudności będą mogli liczyć na pomoc psychologów i interwentów kryzysowych, wysyłając mejla na adres pomoc@cztps.eu

Natomiast pod wspólnym hasłem „Częstochowa wolna od przemocy” elementami tej edycji „Strefy Empatii” będą spotkania informacyjne, szkolenia warsztatowe dla pedagogów, spotkania z rodzicami (z udziałem pedagogów szkolnych, wychowawców klas we współpracy z Policją i poradnią psychologiczno-pedagogiczną) czy warsztaty dla ostatnich klas szkół podstawowych oraz klas I i II szkół ponadpodstawowych. Dla pedagogów szkolnych i wychowawców specjaliści poprowadzą spotkania superwizyjne, służące analizie i doskonaleniu pracy z młodzieżą. Będą też m.in. punkty konsultacyjne dla rodziców i uczniów wymagających indywidualnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. W działania „Strefy Empatii” włączą się też samorządy uczniowskie.

Projekt potrwa od października 2020 r. do czerwca przyszłego roku. Jego organizatorami są Wydział Edukacji Urzędu Miasta, Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. Równych Szans, Młodzieżowa Rada Miasta, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Zdjęcie reklamy numer 0
Zdjęcie reklamy numer 1

Polecam lekarza

Dr Dariusz Nowak - Specjalizacja Ginekolog

Lekarz z powołania, najnowszy sprzęt w gabinecie, wizyta o umówionej godzinie, szanuje czas pacjenta, wizyta w komfortowej atmosferze. Polecam

Łukasz Kopulinski - Specjalizacja Ortopeda

Bardzo dobry diagnosta, chirurg stopy, miły, serdeczny, empatyczny, cierpliwy, polecam. 

Roman Sikora - Specjalizacja neonatologii i pediatrii

Wspaniały człowiek, pełen empatii, doskonały lekarz, profesjonalista.

Piotr Ślęzak - Specjalizacja Chirurg onkolog

Cudowny człowiek. Wspaniały lekarz, który uratował mi życie 

Marek Koffel - Specjalizacja Ortopeda

Polecam lekarza. Bardzo dobry ortopeda z Przychodni Medyk centrum, po pęknięciu nadgarstka zlecił szybko prześwietlenie, następnie szybko i bezboleśnie unieruchomił nadgarstek. Pełen Profesionalizm 

Włodzimierz Koniarski - Specjalizacja Psychiatra

Najlepszy lekarz, empatyczny, rozumie, szuka i odpowiednio dobiera leczenie. Zawdzięczam mu nowe życie. Polecam z całego serca. 

Przemysł Jasnowski - specjalizacja Chirurg ogólny i onkologiczny

Wybitny lekarz i wspaniały człowiek. Pan doktor ma ogromny szacunek do pacjentów. Częstochowa powinno być dumna, że mamy u siebie takiego Lekarza 

Dr Pawel Zejler

Jest to specjalista najwyższej rangi szczególnie w dziedzinie chirurgii ręki i schorzeń narządów ruchu. Oprócz profesjonalizmu cechuje się Pan Doktor dużą wrażliwością w podejściu do pacjenta, o czym sam miałem okazję się przekonać. Szczerze polecam i dziękuję za pomoc okazaną mi po wypadku.

Marek Harasim - Ginekolog

Lekarz kompetentny, pomocny, życzliwy i bardzo sympatyczny. Atmosfera panująca w gabinecie swobodna, wręcz rodzinna. Cierpliwie odpowiada na każde pytanie, zawsze służy pomocą. Serdecznie polecam.

Piotr Ślęzak

Bardzo fajny lekarz. Wzbudza zaufanie. Ma prawidłowej podejście do pacjenta. Usunięcie znamiona przebiegło szybko, bezbolesnie i w miłej atmosferze. Dziękuję Panie doktorze i polecam innym!

Justyna Tyfel-Paluszek

Pani doktor godna polecenia, odpowiednio zdiagnozowała moją chorobę. Bardzo pozytywna, polecam z całego serca.

dr nauk med. Paweł Molga

W porządku doktor, miły, wytłumaczył wszystko, co i jak, z poświęceniem podchodzi do pacjenta. Już teraz wiem, co robić dalej.